window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-KF0HPJ6WPF');
Learning Zone
Article

5 vzorových testů zdarma (Online) | B1 Preliminary (PET)

Level: B1
Article navigation:
B1 Preliminary (PET) Vzorové testy: Reading
B1 Preliminary (PET) Vzorové testy: Listening (Testy)

enesdeitpl

engxam logo english exams

Prošel bys B1 Preliminary (PET)?

Zaregistrujte se, vyřešte testy a uvidíte, jaké výsledky získáte.
Přihlásit se

B1 Preliminary (PET) Vzorové testy: Reading

Část 1 (3-option multiple choice)Test1+2    Test3    Test4    Test5

Co je v části 1?
Část 1 se skládá z pěti krátkých textů, jako jsou: oznámení, zpráva, poznámka nebo e-mail. Po přečtení každého z nich musíte odpovědět na otázku třemi možnými odpověďmi. Tato část testuje naši schopnost číst zprávy a chápat jejich skutečný význam.

Více vzorových testů


Část 2 (Matching)Test1+2   Test3    Test4    Test5

Co je v části 2?
Druhá část obsahuje pět popisů různých osob a osm krátkých textů. Vaším úkolem je ke každé osobě přiřadit správný text. Tato část otestuje vaše dovednosti čtení a porozumění a vaši schopnost získávat konkrétní informace.

Více vzorových testů


Část 3 (4-option multiple choice)Test1+2     Test3    Test4    Test5

Co je v části 3?
Třetí část tvoří text převzatý z novin, časopisu nebo recenze. Po jejím přečtení musíme odpovědět na pět otázek, přičemž každá má na výběr čtyři odpovědi. Tato část testuje vaši schopnost porozumět postoji, názoru a záměru spisovatele.

Více vzorových testů


Část 4 (Gapped text)Test1+2    Test3    Test4    Test5

Co je ve 4. části?
V této části najdeme delší text, ve kterém je pět očíslovaných rámečků s odstraněnými větami. Pod textem je osm vět, ze kterých je třeba vybrat ty správné, aby se doplnily mezery. To znamená, že tam jsou tři věty navíc, které nepoužijete.

Více vzorových testů


Část 5 (4-option multiple choice cloze)Test1+2    Test3    Test4    Test5

Co je v části 5?
V části 5 si musíte přečíst krátký text, který má šest prázdných míst. Na každou mezeru jsou čtyři odpovědi, musíte vybrat slovo, které se tam nejlépe hodí. Tento úkol primárně testuje vaše znalosti slovní zásoby, nikoli vaše gramatické dovednosti. Slova mohou mít podobný význam nebo vypadat podobně, proto buďte opatrní při výběru odpovědi.

Více vzorových testů


Část 6 (Open cloze)Test1+2    Test3    Test4   Test5 

Co je v části 6?
Část 6 je velmi podobná části 5. Zde si také musíte přečíst text s mezerami k vyplnění – tentokrát jich je až šest. V 6. části musíte chybějící slovo najít sami; nemáte žádné odpovědi na výběr.

Více vzorových testů


engxam logo english exams

FCE, CAE, PET

Více než jen cvičné testy

Nechte si zkontrolovat psaní, sledujte svůj pokrok online.
Vzorové dokumenty, online praktické testy a tipy.

B1 Preliminary (PET) Vzorové testy: Listening (Testy)

Část 1 (3-option multiple choice)Test1+2    Test3    Test4

Co je v části 1?
V 1. části je sedm krátkých videí, každé s otázkou a třemi obrázky. Po poslechu textu musíte vybrat obrázek, který nejlépe odpovídá na položenou otázku. Záznam se přehraje dvakrát.

Více vzorových testů


Část 2 (3-option multiple choice)Test1+2    Test3    Test4

Co je v části 2?
Ve 2. části uslyšíte šest dialogů, které jsou doplněny krátkým popisem kontextu. Po poslechu každého z rozhovorů si musíte vybrat jednu ze tří možností, která nejlépe odpovídá na otázku nebo doplňuje větu. Každé volání uslyšíte dvakrát.

Více vzorových testů


Část 3 (Gap fill)Test1+2    Test3    Test4

Co je v části 3?
Ve 3. části obdržíte krátkou poznámku s odstraněnými šesti informacemi. Po vyslechnutí projevu učitele musíte doplnit očíslované mezery relevantními informacemi. Poznámka je shrnutím projevu učitele. Odpověď se obvykle skládá z jednotlivých slov, čísla nebo velmi krátkých frází. Většina odpovědí jsou jednotlivá slova, čísla nebo velmi krátké fráze. Záznam se přehraje dvakrát. Úkol testuje schopnost zachytit konkrétní informace z ucha.

Více vzorových testů


Část 4 (3-option multiple choice)Test1+2    Test3    Test4

Co je v části 4?
Ve 4. části uslyšíte delší text – rozhovor, na jehož základě budete moci úkol splnit. Po poslechu nahrávky musíte odpovědět na šest otázek a vybrat správnou odpověď ze tří možností.

Více vzorových testů

enesdeitpl

engxam logo english exams

Prošel bys B1 Preliminary (PET)?

Zaregistrujte se, vyřešte testy a uvidíte, jaké výsledky získáte.
Přihlásit se
© 2024 engxam. All rights reserved.