window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-KF0HPJ6WPF');
Learning Zone
Article

Bezplatné cvičné testy (Online) | C2 Proficient (CPE)

Level: C2
AdobeStock_309384658-scaled.jpeg
Article navigation:
C2 Proficient CPE Cvičné testy online: Use of English
C2 Proficient CPE Cvičné testy online: Reading
C2 Proficient CPE Cvičné testy online: Listening

enesdeitpl

engxam logo english exams

FCE, CAE, CPE

Cvičné testy online

Nechte si zkontrolovat psaní, sledujte svůj pokrok online.
Vzorové dokumenty, online praktické testy a tipy.

C2 Proficient CPE Cvičné testy online: Use of English

Part 1 (Multiple Choice Cloze)Test1    Test2    Test3

Co je v části 1?

Část 1 vyžaduje, aby kandidáti vyplnili osm mezer v textu výběrem správného slova (nebo fráze v případě složených sloves nebo spojek) ze čtyř možností.


Part 2 (Open Cloze)Test1    Test2    Test3

Co je v části 2?

Část 2 je text s osmi mezerami a jedním příkladem. Uchazeči musí prokázat jazykovou strukturu a porozumění textu, aby mohli vyplnit prázdná místa. K vyplnění každé mezery by mělo být použito pouze jedno slovo – nikdy fráze nebo zkratka. Může existovat více než jedna přijatelná odpověď.


Part 3 (Word Formation)Test1     Test2    Test3

Co je v části 3?

Část 3 se skládá z textu s osmi mezerami (plus jedna navíc jako příklad). Vedle každé mezery je slovo oddělené od textu velkými písmeny. Na základě daného slova musí uchazeči vytvořit správnou odpověď. Tvorba slov zahrnuje více než pouhé přidání afixu (např. „honest“ na „dishonesty“ nebo „person“ na „impersonal“), ale také změny vnitřní struktury (např. „strong“ z „strengthened“) a složená slova (např. „rain“ z „raindrop.“ nebo „set“ z „outset“).


Part 4 (Key Word Transformations)Test1    Test2    Test3

Co je v části 4?

Část 4 se skládá ze šesti otázek (plus příklad). Každá otázka se skládá ze tří částí: úvodní věty, klíčového slova a druhé věty, u které je uveden pouze začátek a konec. Uchazeči musí vyplnit mezeru ve druhé větě tak, aby doplněná věta byla významem podobná větě uvozovací. Klíčové slovo se nesmí žádným způsobem měnit.


engxam logo english exams

Prošel bys C2 Proficient (CPE)?

Zaregistrujte se, vyřešte testy a uvidíte, jaké výsledky získáte.
Přihlásit se

C2 Proficient CPE Cvičné testy online: Reading

Part 5 (Multiple Choice)Test1   Test2    Test3

Co je v části 5?

Část 5 se skládá z jednoho dlouhého textu čerpaného z různých zdrojů. Po textu následuje šest otázek s možností výběru, které prověřují podrobné porozumění textu, včetně názorů a postojů v něm vyjádřených. Text má nadpis a může mít i podnadpis. Uchazeči si musí text pozorně přečíst, aby přesně pochopili, co tím autor myslí, a aby rozlišili zdánlivě podobné informace.


Part 6 (Gapped Text)Test1    Test2    Test3

Co je v části 6?

Text, ze kterého byly odstraněny odstavce a umístěny v neuspořádaném pořadí za textem. Kandidáti se musí rozhodnout, kde v textu byly odstavce odstraněny.


Part 7 (Multiple Matching)Test1    Test2

Co je v části 7?

Úkol se skládá z textu s mezerami, za nímž následují odpovědi v podobě sedmi fragmentů „vystřižených“ z textu a jednoho dalšího fragmentu, který se do žádné z mezer nevejde. Úkol vyžaduje, aby kandidáti vybrali z osmi možností vhodnou pasáž, která se hodí do každé ze sedmi mezer v textu. V každém prázdném poli by měla být pouze jedna správná odpověď.


engxam logo english exams

FCE, CAE, CPE

Cvičné testy online

Nechte si zkontrolovat psaní, sledujte svůj pokrok online.
Vzorové dokumenty, online praktické testy a tipy.

C2 Proficient CPE Cvičné testy online: Listening

Pracovní list C2 Proficiency Listening se skládá ze čtyř částí. U každé části si poslechněte zvukový soubor a odpovězte na několik otázek. Každou nahrávku uslyšíte dvakrát.

Part 1 (Multiple choice)Test1    Test2

Co je v části 1?

Šest otázek v této části se týká tří samostatných textů (dvě otázky na text). Texty mohou být samostatné nebo mohou být fragmenty delších textů. Nahrávky jsou ve formě monologů a dialogů.


Part 2 (Sentence completion)Test1    Test2

Co je v části 2?

Kandidáti vyslechnou informativní monolog adresovaný příjemci, který není specialistou na dané téma. Devět otázek v této části je ve formě neúplných vět. Kandidáti musí prokázat, že rozumí tomu, co slyšeli, vyplněním mezer ve větách.


Part 3 (Multiple choice)Test1

Co je v části 3?

Kandidáti poslouchají text, který implicitně i explicitně vyjadřuje názory a postoje. Pět otázek s výběrem z více odpovědí se 4 možnostmi v této části se zaměřuje na podrobné pochopení nastolených problémů. Otázky sledují pořadí informací v textu, ale závěrečná otázka může prověřit obecné porozumění textu jako celku.


Part 4 (Multiple matching)Test1

Co je v části 4?

4. část se skládá ze série pěti krátkých monologů na dané téma. Záznam trvá 3–4 minuty a každý monolog je dlouhý přibližně 35 sekund. Prezentují spontánní výpovědi lidí z různých prostředí. Jedná se o dva samostatné úkoly – každý z nich obsahuje jednu otázku. Ke každému z pěti monologů musíte přiřadit správnou odpověď (jednu z osmi).

enesdeitpl

engxam logo english exams

Prošel bys C2 Proficient (CPE)?

Zaregistrujte se, vyřešte testy a uvidíte, jaké výsledky získáte.
Přihlásit se
© 2024 engxam. All rights reserved.