window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-KF0HPJ6WPF');
Learning Zone
Article

Jak napsat článek? | B1 Preliminary (PET)

Level: B1
Article navigation:
B1 Preliminary (PET) Článek: Struktura
B1 Preliminary (PET) Článek: Průvodce psaním
B1 Preliminary (PET) Článek: Příklady odpovědí
B1 Preliminary (PET) Článek: Otázky ke zkoušce
B1 Preliminary (PET) Článek: Kontrolní seznam

enesdeitpl

Článek je jednou z možností, kterou si můžete vybrat ve 2. části písemné části cambridgeské zkoušky B1 Preliminary (PET). V této části si totiž můžete vybrat, zda chcete napsat článek, nebo povídku

…pojďme se podívat na podrobnosti

Článek, který je obvykle určen k publikování v časopise nebo na webových stránkách. Stejně jako většina takových článků by měl pobavit nebo být částečně vzdělávací/informační, takže se musíte snažit udržet zájem čtenáře od začátku do konce!

…ale to není všechno!

obsahem úkolu budou také otázky, na které budete muset odpovědět, nebo informace, které musíte čtenářům sdělit. Níže si můžete prohlédnout vzorovou úlohu ke zkoušce:

FILMS
What kind of films do you enjoy? – otázka (1)
Do you prefer watching them at the cinema or at home? Why?– otázka (2)


Jak napsat článek? (na první pohled):

 1. Odpovězte na všechny otázky, které jsou v zadání – ujistěte se, že jste co nejlépe odpověděli na otázku nebo uvedli informace, které jste měli uvést.
 2. Držte se tématu – nepište o ničem, co s úkolem nesouvisí, a ujistěte se, že vše, co píšete, souvisí s otázkou.
 3. Uspořádejte článek do příslušných odstavců – to je důležité, aby čtenář mohl snadno sledovat obsah článku. Stačí tři odstavce.
 4. Používejte neutrální/neformální jazyk
 5. Používejte vhodnou slovní zásobu – vždy se snažte používat slovní zásobu, která souvisí s tématem, o němž píšete.

B1 Preliminary (PET) Článek: Struktura

Každou článek ke zkoušce B1 Preliminary (PET) lze rozdělit do čtyř částí:

1. Název
2. Úvod
– začněte tím, že čtenáři položíte zajímavou otázku
3. Hlavní část
– odpovědět na otázky zadané v úkolu
4. Závěrečná věta
– uvést závěrečný komentář
engxam logo english exams

FCE, CAE, PET

Cvičte, pište a zlepšujte se

Nechte si zkontrolovat psaní, sledujte svůj pokrok online.
Vzorové dokumenty, online praktické testy a tipy.

B1 Preliminary (PET) Článek: Průvodce psaním

Použijeme tuto vzorovou úlohu ke zkoušce:

FILMS
What kind of films do you enjoy?
Do you prefer watching them at the cinema or at home? Why?
Write an article answering these questions and we will put it on our website!

Napište článek.

Krok 1: Rychlá analýza vašeho úkolu

Analýza úkolů je velmi jednoduchá. Stačí udělat dvě věci:

Za prvé, najít otázky, na které potřebujete odpovědět.

 

FILMS
What kind of films (otázka 1) do you enjoy?
Do you prefer watching them at the cinema or at home? Why? (otázka 2)
Write an article answering these questions and we will put it on our website!

Otázky, ke kterým se musíte vyjádřit, jsou následující:

 1. Uveďte preferované typy filmů.
 2. Odpovězte, zda se na filmy raději díváte v kině, nebo doma? Proč?

Za druhé, najděte téma článku, jak vidíte v úkolu zobrazeném žlutě, je to téma Filmy/Kino. Nyní se musíte zamyslet nad tím, jaká slovíčka související s filmem znáte, která vás napadnou.

Například:  animated, romantic films, a big fan, drama, adventure movies, popcorn, screen, Netflix 

Pokud si předem připravíte slova související s tématem, bude psaní článku mnohem snazší! Použijeme je později.

Krok 2: Přidat název

Každý skvělý článek začíná dobrým názvem. Nebojte se, nemusí být jedinečný ani mimořádně zajímavý. Úplně postačí, když je název jednoduchý a dává obecnou představu o tom, o čem článek je.

Níže si můžete prohlédnout tři vzorové názvy, které odpovídají našemu úkolu

Home cinema or the big screen?

How to best watch the films you love

Home or cinema — How do you watch your favourite films? 

Jak vidíte, oba názvy začínají slovy how …  – howto tj. články s radami jsou prostě velmi oblíbené, takže má smysl používat tento tvar pro nadpis.

engxam logo english exams

FCE, CAE, PET

Cvičné testy online

Nechte si zkontrolovat psaní, sledujte svůj pokrok online.
Vzorové dokumenty, online praktické testy a tipy.

Krok 3: Úvod

Úkolem úvodu je především upoutat pozornost čtenáře, a to lze nejjednodušším způsobem položením otázky. Proč je tento způsob dobrý? Protože zároveň zkoušejícím ukážete, že umíte používat čas Present Perfect.

Níže si můžete prohlédnout dva příklady takového úvodu

Have you ever screamed (present perfect) during a horror film?

Have you ever cried (present perfect) at the cinema?

Krok 4: Hlavní obsah (odpovědi na otázky)

Zde je třeba nejprve odpovědět na hlavní otázky, které jsme zjistili v kroku 1.

 1. Uveďte preferované typy filmů.
 2. Odpovězte, zda se na filmy raději díváte v kině, nebo doma? Proč?

Pamatujte, že odstavce v hlavní části by měly být nejdelší a měly by obsahovat nejvíce informací.

Za druhé bychom měli použít slovní zásobu, kterou jsme si také připravili dříve v kroku 1.

animated, romantic films, a big fan, drama, adventure movies, popcorn, screen, Netflix 

Níže naleznete ukázku odpovědi s dalšími poznámkami, které se vám mohou hodit:

I know many people who love animated or romantic films, but for me, there is nothing better
than an amazing drama or adventure movie like ‘Indiana Jones’ (odpověď 1) because I’m a big fan of stories with fascinating plot. 

In my opinion, watching a film at home isn’t the same as going to the cinema (odpověď 2) to enjoy a great movie on a huge screen with popcorn and cola. (odpověď 2) If it wasn’t so expensive, I would go every week.

                  – slovní zásoba související s tématem filmu/kina

                  – odpovědi na otázky

                   – zajímavá gramatika

Krok 5: Závěrečná věta

Článek zakončete pěknou závěrečnou větou. Nemusí to být nic zvláštního, můžete jednoduše shrnout svůj článek, zkusit být trochu vtipní nebo ho zakončit nějakým překvapivým způsobem.

Everybody loves films, I think you can enjoy them anywhere, even if not at the cinema, it’s still Netflix!

engxam logo english exams

Pošlete nám svůj článek (B1)!

Vaše práce bude zkontrolována a vyhodnocena do 72 hodin.
See more

Zobrazit celý článek…

Home cinema or the big screen?

Have you ever cried at the cinema? Or have you watched a comedy and laughed until you cry?

I know many people who love animated or romantic films, but for me, there is nothing better
than an amazing drama or adventure movie like ‘Indiana Jones’ because I’m a big fan of stories with fascinating plot.

In my opinion, watching a film at home isn’t the same as going to the cinema to enjoy a great movie on a huge screen with popcorn and cola. If it wasn’t so expensive, I would go every week.

Everybody loves films, I think you can enjoy them anywhere, even if not at the cinema, it’s still Netflix!

engxam logo english exams

FCE, CAE, PET

Cvičné testy online

Nechte si zkontrolovat psaní, sledujte svůj pokrok online.
Vzorové dokumenty, online praktické testy a tipy.

B1 Preliminary (PET) Článek: Příklady odpovědí

Na anglicky psaných webových stránkách jste si jistě všimli následující poznámky

FILMS
What kind of films do you enjoy?
Do you prefer watching them at the cinema or at home? Why?
Write an article answering these questions and we will put it on our website!

Napište článek.

Odpověď studenta:

Films

There are many types of films, most adults like to watch romance films and most children likes to watch cartoons but for me, I like to watch romance and musical films.

I prefer watching them at the cinema because of the sound effects and the screens are so much bigger than our house one, sometimes the film even look so real. When you are going to an outting with your friends, you can buy the food and the drinks there but I don’t like to eat the popcorn there.

However, when my parents don’t want to go to the cinema, I have no choice but to watch it at home.

Hodnocení: 4-5/5

Obsah:  5
Komunikace: 4
Organizace: 4
Jazyk: 4

engxam logo english exams

Pošlete nám svůj článek (B1)!

Vaše práce bude zkontrolována a vyhodnocena do 72 hodin.
See more

Na webových stránkách jste si všimli oznámení

FILMS
What kind of films do you enjoy?
Do you prefer watching them at the cinema or at home? Why?
Write an article answering these questions and we will put it on our website!

Napište článek.

Odpověď studenta:

Hi, my name is Antem. I likes watch films, but there are little cinemas in our city.

I prefer watch fantastic films at the cinema in 3D, because they realise and interesting. My favourite filmes are ‘star wars’, ‘hobbit’ and, Harry Potter and the half-blood prince’

I prefer watch films at the cinema park in Alatir. If you ask: Why do you like watch film at the cinema park? I answer, that I like eat pop-corn and ice-cream. Else, I like go to the cinema with my family. It’s very funny! We go to the cinema one time a month, and two times a week on holiday

Hodnocení: 3/5

Obsah:  5
Komunikace: 2
Organizace: 2
Jazyk: 2

engxam logo english exams

Pošlete nám svůj článek (B1)!

Vaše práce bude zkontrolována a vyhodnocena do 72 hodin.
See more

B1 Preliminary (PET) Článek: Otázky ke zkoušce

Tento inzerát jste viděli ve školních novinách.

Restaurant
Which is the best restaurant you have ever been to?
Write an article giving your opinions.
The best articles will be published in the magazine.

Napište svůj článek přibližně 100 slov.

Ve školních novinách jste viděli tento inzerát.

Technology
Is technology a good thing or a bad thing?
Write an article giving your opinions.
The best articles will be published in the magazine.

Napište svůj článek přibližně 100 slov.

Tento inzerát jste viděli ve školních novinách.

Your Favourite Possession
We would like to know something about your favourite possession.
Write an article for the school magazine explaining why this possession is so special to you.
The best articles will be published in the magazine.

Napište svůj článek přibližně 100 slov.

engxam logo english exams

FCE, CAE, PET

Cvičte, pište a zlepšujte se

Nechte si zkontrolovat psaní, sledujte svůj pokrok online.
Vzorové dokumenty, online praktické testy a tipy.

B1 Preliminary (PET) Článek: Věci, na které je třeba se zaměřit

Zkoušející posuzují tato kritéria:

Jazyk

Tato část hodnocení se zaměřuje na používání slovní zásoby a gramatiky.

Je třeba prokázat flexibilitu při jejich používání a zahrnout výrazy jako např because, as, but, however, for example, like, and, in addition

Abyste v této části získali dobrou známku, musí být vaše gramatika a slovní zásoba přesná, přiměřená a srozumitelná.

Komunikace

Zde je důležitá snadnost komunikace; sdělení musí být jasné, relevantní k otázce a srozumitelné pro cílového čtenáře. Měli byste používat jednoduchý jazyk, ale vyplatí se použít i složitější gramatiku.

 

Organizace

Organizační aspekt hodnocení se týká toho, jak jasně prezentujete své myšlenky.

Pokud se jedná o článek, musí připomínat článek. Měli byste používat odstavce. Nesmí být příliš krátké a každý z nich by se měl zabývat samostatným problémem/myšlenkou.

Pokud píšete příběh, můžete vše zahrnout do jednoho odstavce, ale musí obsahovat úvod, rozvedení a závěr.

Obsah

Veškerý obsah vaší práce by měl směřovat k zodpovězení otázky.

Váš článek by měl být srozumitelný a měl by brát ohled na to, kdo jej čte.

 

engxam logo english exams

FCE, CAE, PET

Cvičte, pište a zlepšujte se

Nechte si zkontrolovat psaní, sledujte svůj pokrok online.
Vzorové dokumenty, online praktické testy a tipy.

B1 Preliminary (PET) Článek: Kontrolní seznam

Po napsání článku si můžete sami zkontrolovat, zda jste do něj zahrnuli vše, co jste měli, pomocí níže uvedeného kontrolního seznamu.

Jak na to? Jednoduše zkontrolujte svůj článek tím, že postupně odpovíte na otázky:

Obsah

 • Psali jste na téma zadané v úkolu?
 • Odpovídá na všechny otázky?
 • Obsahuje všechny důležité informace v rozsahu přibližně 100 slov?

Komunikace

 • Používá text konvence článku (oslovuje čtenáře přímo, vyjadřuje názor, sdílí informace)?
 • Je psán stylem odpovídajícím časopisu zadanému v zadání (pro školu, klub nebo webové stránky)?
 • Je účel článku jasný?

Organizacja

 • Používá text vhodné odstavce k uspořádání myšlenek?
 • Byly v textu použity další organizační prvky článku (např. nadpis, úvod do tématu)?
 • Jsou myšlenky prezentovány v logickém pořadí? Je text srozumitelný?
 • Jsou v textu použity různé spojovací výrazy nebo souvislý (např. although, and, but, because, first of all, finally, as a result apod.)?
 • Je správně použita interpunkce?

Jazyk

 • Používá text bohatou slovní zásobu?
 • Používá text správně jednoduchou gramatiku (základní časy a jednoduché věty)?
 • Používáte složité gramatické struktury (např. vztažné věty, pasivní stránku, modální tvary a časové kontrasty)?
 • Je pravopis dostatečně správný, aby byl význam textu jasný?
engxam logo english exams

FCE, CAE, PET

Cvičte, pište a zlepšujte se

Nechte si zkontrolovat psaní, sledujte svůj pokrok online.
Vzorové dokumenty, online praktické testy a tipy.

B1 Preliminary (PET) Článek: Užitečné fráze a výrazy

Níže najdete užitečné slovní zásoby, které můžete použít k uspořádání obsahu. S jejich pomocí budete jistě schopni vytvořit velmi souvislý a přehledný text.

Zapojení čtenářů:

Have you ever thought about…?
How would you feel if …?
What would you think of…?
Are you one of those people who …?
If the answer is …, you should….
What do you reckon to …?
What would live be like if…
Just think for a moment…
Just imagine…

Udělejte článek živým a zajímavým (používejte příslovce):

importantly
surprisingly
worryingly
the most amazing
absolutely
suddenly
amazingly
fantastically
frighteningly

Rozvíjení vašich bodů:

Another advantage of …
On top of all that…
What is more, …
Above all,,,
The reason I think this is…
The reason I feel this way is…
On top of that, …
Let’s start with …

Vyjádření vlastního názoru:

In my opinion, …
In my eyes, …
To my mind, …
As far as I am concerned, …
Speaking personally, …
From my point of view, …
As for me / As to me, …
My view / opinion / belief / impression / conviction is that …
I hold the view that …
I would say that …
It seems to me that …
I am of the opinion that …
My impression is that …
I am under the impression that …
It is my impression that …
I have the feeling that …
My own feeling on the subject is that …
I have no doubt that …
I am sure / I am certain that …
I think / consider / find / feel / believe / suppose / presume / assume / reckon that …
I hold the opinion that …
I dare say that …
I guess that …
I bet that ….
I gather that …
It goes without saying that ….

Odůvodnění názorů:

because…
the reason is…
the reason I believe that is…
the facts suggest…
the evidence shows…
taking into account what I have seen…

Doporučení a návrhy:

It would be a good idea to…
Wouldn’t it be better to…?
Why don’t we…?
What about… ?
How about… ?
Shouldn’t we… ?
Let’s consider…
Why not… ?

enesdeitpl

engxam logo english exams

Jaká je vaše úroveň angličtiny?

Udělejte si krátký 5minutový test, abyste zjistili, na jaké úrovni angličtiny jste a který certifikát je pro vás ten pravý.
© 2024 engxam. All rights reserved.