window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-KF0HPJ6WPF');
Learning Zone
Article

Jak napsat článek? | C2 Proficient (CPE)

Level: C2
Article navigation:
C2 Proficient (CPE) Článek: Struktura
C2 Proficient (CPE) Článek: Průvodce
C2 Proficient (CPE) Článek: Vzorová odpověď
C2 Proficient (CPE) Článek: Vzorová témata
C2 Proficient (CPE) Článek: Kontrolní seznam
C2 Proficient (CPE) Článek: Bodovací systém
C2 Proficient (CPE) Článek: Užitečné fráze a výrazy

enesdeitpl

engxam logo english exams

FCE, CAE, CPE

Cvičné testy online

Nechte si zkontrolovat psaní, sledujte svůj pokrok online.
Vzorové dokumenty, online praktické testy a tipy.

Napište článek na konkrétní téma do anglicky psaných novin, časopisu, magazínu nebo bulletinu. Vždy si pečlivě přečtěte pokyny k zadání, aby vám bylo jasné, pro koho píšete.

 • Jedná se o text, který je zpravidla určen k publikování v novinách, časopisech nebo magazínech, v závislosti na publiku nebo tématu může být zcela vážný nebo zábavný
 • Píšeme ji pro široké publikum, proto je důležité, aby zaujala a udržela pozornost čtenářů
 •  Může obsahovat zábavné příběhy, závislé řeči a popisy
 • Může být formální nebo neformální, v závislosti na cílové skupině (článek však musí mít méně formální styl než zpráva nebo esej)
 • Měla by vyjadřovat názory a myšlenky i fakta

C2 Proficient (CPE) Článek: Struktura

1.Název
Poutavý název, který upoutá pozornost čtenářů.
2.Úvod
Jasně identifikuje probírané téma a udržuje pozornost čtenáře.
3. Hlavní obsah
Odstavec 1 

Články mohou mít také podnadpisy pro každý odstavec.
Odstavec 2
Články mohou mít také podnadpisy pro každý odstavec.
4. Závěry / shrnutí
Může se jednat jak o shrnutí tématu, tak o závěrečný názor, doporučení nebo komentář.
engxam logo english exams

FCE, CAE, CPE

Cvičte, pište a zlepšujte se

Nechte si zkontrolovat psaní, sledujte svůj pokrok online.
Vzorové dokumenty, online praktické testy a tipy.

C2 Proficient (CPE) Článek: Průvodce

Než začnete, nezapomeňte…

 • Kde se článek objeví?
  Noviny, časopis nebo webové stránky?
 • Kdo je cílová skupina?
  Dobrá představa o tom, kdo bude váš článek číst, vám pomůže zvolit správné informace a tón tak, aby byly co nejužitečnější.
 • Jaký je účel článku?
  Radit, navrhovat, informovat, srovnávat, porovnávat, popisovat atd.?
 •  Jaké pokročilé gramatické tvary a fráze hodláte používat?
  Inverze, 3. podmiňovací způsob, nebo snad nějaká forma pasiva? Rozmyslete si, jaké idiomy nebo fráze hodláte použít, snadno se na ně zapomene a článek výrazně obohatí.
 • Pečlivě uspořádejte své myšlenky do odstavců
  Každý odstavec by měl obsahovat tezi

1. Název

Podstatný je název, který by měl stručně shrnovat informace uvedené v článku. Jinými slovy, čtenář by po přečtení názvu měl mít nějakou představu o tom, o čem článek je.

Předpokládejme například, že téma článku je o nějakém místě (ostrov, pláž nebo hotel), pomocí přídavných jmen můžete ukázat jeho atraktivitu dříve, než čtenář začne číst celý článek, např.

Název: “The Tranquility and Peace of an Island that Time Forgot”.

Pokud je například úkolem navrhnout řešení nějakého problému, můžete se obrátit přímo na posluchače, např.:

Název: “What You Need to Do to Be Successful”
Název: Is Learning English Really Necessary Today?”.

Název by neměl být příliš dlouhý a v ideálním případě musí odrážet styl článku – ať už píšete formálním, nebo neformálním stylem.

2. Úvod

Úvod by se měl shodovat s názvem článku a měl by obsahovat stručné rozvedení hlavní myšlenky.

Kromě názvu je to právě úvod, který musí čtenáře zaujmout. Dobrým zvykem je položit v úvodu otázku, na kterou čtenář najde odpověď na konci článku.

Níže najdete příklad názvu a odpovídajícího úvodu, který je jakýmsi doplňkem.

Název: Long-distance Travel

Úvod: The Scottish writer, Robert Louis Stevenson, used to say that he travelled ‘not to go anywhere but to go.’ In other words, he loved travelling for its own sake. Would you agree that the journey there can be the most exciting and rewarding part of any holiday?

3. Hlavní obsah

Používejte úvodní věty (topic sentences)

Aby byl odstavec souvislý, je třeba seskupit věty podle hlavní myšlenky. To znamená, že byste měli začít psaním úvodní věty úvodní věty, která shrnuje hlavní myšlenku celého odstavce.

Tuto větu byste měli umístit na začátek odstavce, aby čtenář rychle pochopil, o čem bude celý odstavec, a abyste minimalizovali pravděpodobnost chybné interpretace.

Příklady odstavců obsahujících takové úvodní věty.

Odstavec 1: Some years ago I studied Russian at university and used to travel frequently to Russia. [úvodní věta] ... snažíte se toto téma dále rozvíjet… I usually went by train, by far the cheapest way to get there then. This involved a three-day train journey across the Channel and then over the…

Odstavec 2: I loved the sense of gradually making my way into a different world. [úvodní věta] ... snažíte se toto téma dále rozvíjet…  Towns and villages became less frequent and fields turned into forests as we chugged eastwards. The children who waved at the train as it passed began to have high Slav cheekbones. 

engxam logo english exams

Zkontrolujte si svůj dokument (CPE)!

Vzorové materiály, online cvičné testy a tipy. Sledujte svůj pokrok online.
See more

Závěry/shrnutí

Efektivní závěr umožňuje pochopit argumentaci článku a jeho smysl: proč něco funguje, proč je něco smysluplné nebo cenné.

Shrnutí je následující:

 • Propojení údajů obsažených v článku s širším kontextem.
 • Naznačit důsledky svých zjištění nebo význam tématu.
 • Znovu prozkoumat hlavní myšlenku jiným způsobem.

 Article Topic –  travel
Shrnutí: 
These days it’s cheaper to hop on a plane than a train and you can now get to Russia in three hours instead of three days. Lunch in London and dinner in Moscow has become possible thanks to the jet engine. In many ways the journey could be seen as easier now….
[propojte myšlenku článku s širším kontextem]

Podívejte se na celý článek…

Long-distance Travel

The Scottish writer, Robert Louis Stevenson, used to say that he travelled ‘not to go anywhere but to go.’ In other words, he loved travelling for its own sake. Although I enjoy being at a new destination, I agree that the journey there can be the most exciting and rewarding part of any holiday.

Some years ago I studied Russian at university and used to travel frequently to Russia. I usually went by train, by far the cheapest way to get there then. This involved a three-day train journey across the Channel and then over the North European Plain through Belgium, Germany, Poland and Byelorus to Moscow. The train from Ostend was a Russian one and once on board you felt as if you were already in Russia, especially as you poured yourself a glass of tea from the samovar at the end of each carriage and made yourself comfortable for the two nights you’d spend in your sleeping compartment.

I loved the sense of gradually making my way into a different world. Towns and villages became less frequent and fields turned into forests as we chugged eastwards. The children who waved at the train as it passed began to have high Slav cheekbones. Travelling slowly gives you time to savour the gradual changes, to think about where you’re going or where you’ve just been, to adapt to a new way of being. This opportunity to reflect is immensely enriching.

These days it’s cheaper to hop on a plane than a train and you can now get to Russia in three hours instead of three days. Lunch in London and dinner in Moscow has become possible thanks to the jet engine. In many ways the journey could be seen as easier now. But in my opinion, travelling by rail is still much more satisfying, providing a real sense of distance – both geographical and social – between different countries.

Shrňme si to…

 Článek by měl:

 • mít ostrý úvod (háček), ve kterém přejdete přímo k věci
 • může být trochu formální, ale zároveň by měl být čtenářsky přívětivý (nepoužívejte příliš dlouhé věty)
 • vypráví příběh
 

 • zohledňuje osobní zkušenosti (l) a přímo oslovuje čtenáře (You)
 • umožňuje používat zobecnění k danému tématu, která by však měla být spojena s vlastními osobními zkušenostmi

C2 Proficient (CPE) Článek: Vzorová odpověď

Téma článku:

An international travel magazine is running a series of articles on alternatives to travelling by plane. The magazine has invited readers to send in articles briefly describing a memorable long-distance train or bus journey they have made. The article should explain the advantages of travelling a long distance by train or bus and consider whether in general travelling to your destination more slowly may result in a more satisfying travel experience.

Reakce na úrovni CPE:

Long-distance Travel

With the rapid pace in which technology has been developing over the last decades, air travel has become more and more affordable to the hoi polloi. This is particularly true since the spread of the ‘no-frills’ airlines which have taken over Europe by storm. Air travel offers relatively cheap and fast journey to its passengers, which explains its recent rise. But are these journeys pleasant ones? Recent opinion polls show they are not. People are unhappy about the weight and size limits on luggage, numerous changes, stress related to queues to check-in, security and then to the gate . … The largest ache for air passengers, however, seems to be the lack of human interaction amid the ‘de-humanising feel’ of the airports.

I recently had an opportunity – and a pleasure – to travel by train to a family wedding in Germany. Despite the fact the journey took 6 hours longer than it would by plane, it was a truly enjoyable experience. The rail track passed through beautiful, green mountain valleys, offering amazing views of numerous castles perched on the mountain sides and the views of medieval towns. I have also met a few very nice local people who entertained me during the journey with interesting and funny stories of their family weddings.

Thanks to excellent views and the people I travelled with, the journey felt unbelievably short. There are many advantages of travelling long distances by train, most of which overweight the largest disadvantage to some – namely the length of the journey. First of all – one is able to meet interesting people and engage in long conversations – a train journey seems to be a more welcoming environment for social interaction than a quick flight is. Secondly, whilst passing through the towns and villages rather than flying over them one is able to better experience the culture. There are also practical advantages – like the lack of strict luggage restrictions, less queues and the ability to open the window to get some fresh air. There are also less problems with the leg
space and a possibility to stretch them by strolling to the restaurant carriage or up and down the train. (This paragraph could have been divided into two for greater clarity)

To conclude, train travel could lead to a better travel experience comparing to the aircraft, under the condition that the passenger is open to experiencing the journey and is able to sacrifice a bit more time travelling.

engxam logo english exams

Zkontrolujte si svůj dokument (CPE)

Vzorové materiály, online cvičné testy a tipy. Sledujte svůj pokrok online.
See more

Téma článku:

An international travel magazine is running a series of articles on alternatives to travelling by plane. The magazine has invited readers to send in articles briefly describing a memorable long-distance train or bus journey they have made. The article should explain the advantages of travelling a long distance by train or bus and consider whether in general travelling to your destination more slowly may result in a more satisfying travel experience.

Reakce na úrovni CPE:

Long-distance Travel

The Scottish writer, Robert Louis Stevenson, used to say that he travelled ‘not to go anywhere but to go.’ In other words, he loved travelling for its own sake. Although I enjoy being at a new destination, I agree that the journey there can be the most exciting and rewarding part of any holiday.

Some years ago I studied Russian at university and used to travel frequently to Russia. I usually went by train, by far the cheapest way to get there then. This involved a three-day train journey across the Channel and then over the North European Plain through Belgium, Germany, Poland and Byelorus to Moscow. The train from Ostend was a Russian one and once on board you felt as if you were already in Russia, especially as you poured yourself a glass of tea from the samovar at the end of each carriage and made yourself comfortable for the two nights you’d spend in your sleeping compartment.

I loved the sense of gradually making my way into a different world. Towns and villages became less frequent and fields turned into forests as we chugged eastwards. The children who waved at the train as it passed began to have high Slav cheekbones. Travelling slowly gives you time to savour the gradual changes, to think about where you’re going or where you’ve just been, to adapt to a new way of being. This opportunity to reflect is immensely enriching.

These days it’s cheaper to hop on a plane than a train and you can now get to Russia in three hours instead of three days. Lunch in London and dinner in Moscow has become possible thanks to the jet engine. In many ways the journey could be seen as easier now. But in my opinion, travelling by rail is still much more satisfying, providing a real sense of distance – both geographical and social – between different countries.

engxam logo english exams

Zkontrolujte si svůj dokument (CPE)

Vzorové materiály, online cvičné testy a tipy. Sledujte svůj pokrok online.
See more

engxam logo english exams

FCE, CAE, CPE

Cvičte, pište a zlepšujte se

Nechte si zkontrolovat psaní, sledujte svůj pokrok online.
Vzorové dokumenty, online praktické testy a tipy.

C2 Proficient (CPE) Článek: Vzorová témata

A local magazine has asked readers to send in articles on their preferences in public transport. Say which methods you prefer, explain your reasons and assess whether or not your preferences are similar to those of the majority of people where you live. If there are problems with some forms of transport say what they are and what might be done about these problems.

Napište svůj článek.

You are a member of a group which is seeking to improve the quality of life for elderly people In your neighbourhood. Write an article for the local newspaper explaining the aims of your group, how people can join it, and what they can do to help.

Napište svůj článek.

You use an online resource for your studies. You would like people to take advantage of such resources, so you decide to write an article in the college newspaper. Write your article describing the resource, explaining why and how it is useful, and mentioning who in particular could benefit from using it.

Napište svůj článek.

C2 Proficient (CPE) Článek: Kontrolní seznam

Po napsání textu si můžete sami zkontrolovat, zda jste do své práce zahrnuli vše, co byste měli, pomocí kontrolního seznamu níže.

Jak to udělat?  Stačí zkontrolovat svůj text / e-mail tím, že odpovíte na otázky jednu po druhé:

Obsah

 • Zahrnul jsem všechny klíčové informace uvedené v úkolu?
 • Napsal jsem pouze informace, které jsou pro daný úkol relevantní?
 • Rozvinul jsem dostatečně klíčové body úkolu pomocí vlastních nápadů?
 • Zahrnul jsem odkazy nebo příklady na podporu svých nápadů nebo informací?

Vhodná komunikace

 • Dosáhl jsem hlavních cílů textu (např. vysvětlení, přesvědčení, návrh, omluva, srovnání atd.)?
 • Zkombinoval jsem správně fakta a názory v souladu s požadavky úkolu?
 • Použil jsem správný styl a žánr požadovaný pro zadání?
 • Dodržel jsem konvenci odpovídající typu textu?

Organizace

 • Uspořádal jsem své myšlenky jasně a koherentně pomocí nejvhodnější struktury?
 • Použil jsem správně další organizační prvky podle typu textu (například nadpisy, nadpisy, úvody, konce atd.)?
 • Je vztah mezi mými myšlenkami pro čtenáře snadno pochopitelný? (Použil jsem například vhodné spojovací fráze, zájmena atd., abych odkazoval na různé aspekty textu?)
 • Vyjádřil jsem své myšlenky dostatečně s rozvahou a prostorem pro každou z nich?

Jazyk

 • Použil jsem velkou slovní zásobu?
 • Opakuji stejná slova a fráze?
 • Použil jsem řadu jednoduchých a složitějších gramatických struktur?
 • Použil jsem správně běžné fráze, které jsou relevantní pro konkrétní úkol nebo téma?
 • Je moje použití gramatiky správné?
 • Je můj pravopis správný?
engxam logo english exams

FCE, CAE, CPE

Více než jen cvičné testy

Nechte si zkontrolovat psaní, sledujte svůj pokrok online.
Vzorové dokumenty, online praktické testy a tipy.

C2 Proficient (CPE) Článek: Bodovací systém

Jazyk

Musíte používat širokou škálu slovní zásoby, včetně méně obvyklého lexika, a to plynule, přesně, kultivovaně a stylově.

Použití gramatiky musí být pokročilé, plně kontrolované a zcela přirozené.

 Komunikace

Musíte prokázat, že plně rozumíte komunikačnímu modelu.

Sdělit složité myšlenky efektivním a přesvědčivým způsobem, snadno upoutat pozornost cílového čtenáře a splnit všechny komunikační cíle

Organizace

Váš text musí být působivě a soudržně uspořádán a musí využívat širokou škálu stylistických prostředků, které text spojují (cohesive devices), a organizačních vzorců s plnou flexibilitou.

Obsah

Každá věta v textu by měla souviset s tématem práce a všechny úkoly v textu by měly být splněny.

Cílový čtenář by měl být plně informován.

engxam logo english exams

FCE, CAE, CPE

Cvičné testy online

Nechte si zkontrolovat psaní, sledujte svůj pokrok online.
Vzorové dokumenty, online praktické testy a tipy.

C2 Proficient (CPE) Článek: Užitečné fráze a výrazy

Níže najdete užitečné slovní zásoby, které můžete použít k uspořádání obsahu. I když se jedná o zkratku, pokud se naučíte několik výrazů, které jsou typické pro každý odstavec, jistě budete schopni vytvořit velmi souvislý a přehledný text.

Částečný souhlas…

This is partly true…
To (an) (certain) / (some) extent…

In some cases …
Up to a point …
While it can not be denied that …
While it is true that…

Kvalifikace

There is a tendency to…
A large number of the times…
Usually, they are inclined to…
Generally speaking…
Sometimes/Usually/Often/Generally… 
Things appear to be…
In a large number of cases…
In some instances…

Opakování / shrnutí / ilustrace

In brief…
On the whole…
Overall…
In short…
In other words…
To be sure…
For instance…
In fact…
In any event…

Záměr

Therefore…
With this object in view/mind…
To this end…
For this purpose….

Místo a umístění

Beyond…
Nearby…
On the opposite side…
Adjacent to…
Over head…
To/on the right…
In the centre…
Over to the left/right….
In the same area….
In the neighbouring town….

enesdeitpl

engxam logo english exams

Jaká je vaše úroveň angličtiny?

Udělejte si krátký 5minutový test, abyste zjistili, na jaké úrovni angličtiny jste a který certifikát je pro vás ten pravý.
© 2024 engxam. All rights reserved.