window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-KF0HPJ6WPF');
Learning Zone
Article

Jak napsat dobrou esej? | C2 Proficient (CPE)

Level: C2
Article navigation:
C2 Proficient (CPE) Esej: Struktura
C2 Proficient (CPE) Esej: Průvodce
C2 Proficient (CPE) Esej: Parafrázování klíčových bodů
C2 Proficient (CPE) Esej: Vzorové odpovědi
C2 Proficient (CPE) Esej: Témata
C2 Proficient (CPE) Esej: Kontrolní seznam
C2 Proficient (CPE) Esej: Tipy
C2 Proficient (CPE) Esej: Bodovací schéma
C2 Proficient (CPE) Esej: Užitečné fráze a výrazy

enesdeitpl

engxam logo english exams

FCE, CAE, CPE

Cvičné testy online

Nechte si zkontrolovat psaní, sledujte svůj pokrok online.
Vzorové dokumenty, online praktické testy a tipy.

V první písemné části zkoušky Cambridge C2 Advanced Proficient (CPE) musíte napsat esej – ta je povinná. Otázka, kterou se bude písemná práce zabývat, má vždy diskurzivní charakter. Diskurzivní styl se používá v akademickém psaní a vyžaduje vysokou úroveň jazykové kompetence.

Esej musíte založit na zadaném materiálu, který bude mít podobu dvou textů, každý o délce přibližně 100 slov. Texty budou vycházet z různých autentických dobových zdrojů.

 

Kolik slov?

Na otázku musíte odpovědět 240 až 280 slovy.

C2 Proficient (CPE) Esej: Struktura

Úvod
Udělejte jednoduchý odkaz na téma obou textů.
Hlavní obsah: Odstavec 1
 Úvodní věta + parafrázovaný bod 1 + parafrázovaný bod 2
Hlavní obsah: Odstavec 2
Úvodní věta + parafrázovaný bod 3 + parafrázovaný bod 4
Hlavní obsah: Odstavec 3
Váš názor
Závěry
Závěrečné poznámky – žádné nové myšlenky.
engxam logo english exams

FCE, CAE, CPE

Cvičte, pište a zlepšujte se

Nechte si zkontrolovat psaní, sledujte svůj pokrok online.
Vzorové dokumenty, online praktické testy a tipy.

C2 Proficient (CPE) Esej: Průvodce

Zde je jednoduchý způsob, jak napsat vynikající esej. 

Níže jsou uvedeny výchozí texty, které použijeme jako příklady v našem průvodci pro vytvoření dokonalé eseje. Texty jsou buď protichůdné, nebo se vzájemně doplňují.

Krok 1: přečtěte si téma a najděte v každém textu dva klíčové body 

Text 1. Klíčové body:
1) Unfair to judge a year’s performance just once or twice a year.
2) This unfair system forces students to temporary parrot-fashion learning

Text 2. Klíčové body:
3) Continuous assessment depends too much on the teacher who may be too lenient or too strict.
4) Parents and siblings may give an unfair advantage to students over others who don’t have help at home.

Krok 2: Úvod: Udělejte jednoduchý odkaz na téma obou textů

Úvod by měl čtenáře informovat o tématu eseje.

Úvod: The methodology for assessing students‘ knowledge is crucial and is reflected in their performance and future in education. Such an issue is analyzed in the two contrasting passages that this essay touches upon.

Nezapomeňte, že toto není nejvhodnější doba pro vyjádření vašich názorů, měli byste je uvést až na samém konci v závěru.

Krok 3: Odstavec (1 & 2) = Hlavní obsah

Zde musíme zkoušejícím dokázat, že jsme textu plně porozuměli. V prvním a druhém odstavci parafrázujeme 4 klíčové body a stručně je okomentujeme.

Odstavec (1) = Úvodní věta + Bod 1 + Bod 2

Odstavec 1: [Úvodní věta] The first author considers the annual assessment of students‘ performance as inadequate [parafrázovaný první (1) bod] Knowing that your only chance to prove your competence relies on a couple of questions that need to be answered within a suffocating time limit cannot but fill you with anxiety. [parafrázovaný první (2) bod] To make matters worse, even when the students manage to cope with the stress it is doubtful whether they gain any academic benefit. All they do is switch off their critical thinking and employ their parrot fashion learning. When the exams are over they ‚delete‘ all this array of incongruent information. 

Odstavec (2) = Úvodní věta + Bod 3 + Bod 4

Odstavec 2:  [Úvodní věta] Conversely, the second text sees the exams as the only reliable means of school assessment. [parafrázovaný třetí (3) bod] If the students were continually evaluated throughout the year they would be at the mercy of the bias of their teachers. If the professors are positively predisposed they will inflate the marks and if they have any sort of conflict with their pupils they could use the marks as a form of punishment. [parafrázovaný čtvrtý (4) bod] Moreover, the project work that has often been hailed as the creative alternative of barren exams may prove to be a hoax. More often than not it is other family members that do the work and the students undeservingly reap the rewards.

Krok 4: Odstavec (3) = Váš názor

Názor: [Úvodní věta] While I agree that the exams entail counterproductive stress that may spoil the true meaning of education, I cannot overlook the fact that they are an objective and trustworthy method of evaluation. If the written tests accounted for a proportion of the pupils‘ overall mark and the rest was completed with projects and class participation we could successfully combine the profits of these too seemingly contrasting methods.

Krok 5: Závěry: Závěrečné poznámky – žádné nové myšlenky.

V souhrnu chcete zkoušejícím ukázat, že jste porozuměli textu a jeho klíčovým bodům, takže by se mělo jednat o vyváženou analýzu právě přečteného textu. Neuvádějte žádné nové informace, řekněte jim, co jste již řekli.

Závěry: All things considered, the examinations can contribute to an objective assessment of school performance as long as they are combined with elements of continuous assessment.

Podívejte se na celou esej…

The methodology for assessing students‘ knowledge is crucial and is reflected in their performance and future in education. Such an issue is analyzed in the two contrasting passages that this essay touches upon.

The first author considers the annual assessment of students‘ performance as inadequate.  Knowing that your only chance to prove your competence relies on a couple of questions that need to be answered within a suffocating time limit cannot but fill you with anxiety. To make matters worse, even when the students manage to cope with the stress it is doubtful whether they gain any academic benefit. All they do is switch off their critical thinking and employ their parrot fashion learning. When the exams are over they ‚delete‘ all this array of incongruent information.

Conversely, the second text sees the exams as the only reliable means of school assessment. If the students were continually evaluated throughout the year they would be at the mercy of the bias of their teachers. If the professors are positively predisposed they will inflate the marks and if they have any sort of conflict with their pupils they could use the marks as a form of punishment.  Moreover, the project work that has often been hailed as the creative alternative of barren exams may prove to be a hoax. More often than not it is other family members that do the work and the students undeservingly reap the rewards.

While I agree that the exams entail counterproductive stress that may spoil the true meaning of education, I cannot overlook the fact that they are an objective and trustworthy method of evaluation. If the written tests accounted for a proportion of the pupils‘ overall mark and the rest was completed with projects and class participation we could successfully combine the profits of these too seemingly contrasting methods.

All things considered, the examinations can contribute to an objective assessment of school performance as long as they are combined with elements of continuous assessment.

Kontrolní seznam …

 • byly projednány 4 klíčové body
 • všechny tyto body byly parafrázovány a vyhodnoceny.
 • byly vyjádřeny vlastní myšlenky
 • používají se různé jazyky
 • přiměřená délka (tj. počet slov)
 • nejsou zde žádné chyby nebo omyly
engxam logo english exams

Zkontrolujte si svůj esej (CPE)!

Vzorové zkoušky, online cvičné testy a tipy. Sledujte svůj pokrok online...
See more

C2 Proficient (CPE) Esej: Parafrázování klíčových bodů

Jak již víte, vaším úkolem je najít čtyři klíčové body, které budete analyzovat a komentovat. Nejčastější chybou je, že studenti často doslovně kopírují zdrojový text. Jak asi tušíte, za zkratky nedostanete dobrou známku a zkoušející očekávají, že tyto body správně parafrázujete.

Podívejme se na několik příkladů správného parafrázování, abyste věděli, jak by mělo vypadat a čeho se vyvarovat:

Původní text:

Příklad (nesprávný):

Jak vidíte, studenti opakovali slova vehicle exclusion zones a pak makes public transport more efficient – samozřejmě to není hrozná chyba, ale dalo by se to udělat lépe.

Příklad (správný):

doufám, že také vidíte, jaký je to obrovský rozdíl. Takto parafrázovaný bod by na zkoušejícího jistě zapůsobil.

C2 Proficient (CPE) Esej: Vzorové odpovědi

Téma:

Read the two texts below. Write an essay summarising and evaluating the keypoints from both texts. Use your own words throughout as far as possible, and include your own ideas in your answers.

Teenagers as consumers
It is virtually impossible to escape the influence of the media these days, and particularly if you are a teenager with access not just to television and radio, but also the internet at all times of the day and night. Advertisers look upon teenagers as a blank canvas whose tastes and needs are there to be moulded by them through their advertisements. Advertisers and marketing people have become adept at reading the teenage mind, making young people believe that they need to own certain items in order to be accepted by their peer group, or simply to look cool.

Teenagers: a driving force
Advertising responds to young people’s delight in what is new by developing sophisticated and innovative, often humorous advertisements which can be seen on television and cinema screens and on billboards around our towns and cities. The tastes of this generation of young people have had an impact on advertisers worldwide. However, it is the energy of the young, above all, that has influenced the world of marketing and has kept it on its toes, pushing the creative boundaries to become almost an art form. That is the power of young people.

Příklad odpovědi:

These texts both deal with the relationship between teenagers and advertising.

The first one focuses on how advertisers exploit young people, taking advantage both of teenage preoccupation with the media and of their susceptibility to peer pressure combined with a wish to appear ‘cool’. The second text is less critical of the relationship between marketing and young people. It presents the young as having a very positive influence on the quality of modern adverts, helping to make them much wittier and more original than ever before. This text maintains that teenagers’ impact on advertising derives partly from their predilection for what is intriguingly new but also, more particularly, from their own creative energy. This energy has been channeled into advertising, raising it arguably to the level of an art form.

While I appreciate the arguments put forward in both texts, I tend to feel more in sympathy with the approach of the first one. I suspect that advertisers are quite cold-heartedly prepared to exploit the youth market, keen to capture the attention – and the cash – of the new generation and well aware of how young people are perhaps more easily influenced than their more cynical elders.

I would accept that advertising can be very creative and I personally often find an advert in a magazine or a TV commercial attractive to look at or enjoyably humorous. It does not seem unreasonable to suggest that many people with artistic talents are attracted into the advertising profession. However, I do not see that as having any direct connection with teenagers. Those who create the most original adverts are certainly likely to be young but in their twenties or early thirties rather than their teens. Moreover the appeal of the more sophisticated advert is surely just as powerful for the older generation as for teenagers.

engxam logo english exams

Zkontrolujte si svou esej (CPE)!

Příklady zkoušek, cvičné testy a tipy online. Sledujte svůj pokrok online.
See more

Téma:

Read the two texts below. Write an essay summarizing and evaluating the key points from both texts. Use your own words throughout as far as possible, and include your own ideas in your answers.

Killing for nothing
Under no circumstances should capital punishment be condoned. It is a barbaric form of punishment, which serves no useful purpose as it obviously does not act as a deterrent. In the USA, for example, the use of capital punishment increased greatly during the eighties and the nineties but with no corresponding effect on the crime rate. Another argument says that it effectively deals with people who are a danger to society. But in any case, they spend years, even decades, on death row while their appeals are used up, and might as well just be sentenced to life imprisonment with no possibility of parole.

Innocents die
The system by which people are convicted is simply not as foolproof as some people would have us believe, and the odds against an innocent person being killled are just too high. While the risk of this happening remains a very real possibility, the death sentence is unacceptable. In this age of DNA evidence, many people in
American prisons awaiting execution have been found to be innocent. The other problem is prejudice. Even if a person is found guilty and convicted of a crime, they are likely to get a worse sentence if they are from an ethnic
minority, and disproportionately large numbers of these people are executed every year in the States.

Příklad odpovědi:

Both extracts above take a negative stance on the hotly debated issue of death penalty.

The first author tries to dispel the myth of the death sentence “acting as a deterrent”. He claims that the long standing use of this harsh punishment in the USA has not proven its effectiveness in curbing crime rates. However, his argument is unconvincing because criminality could have been worse if death penalty was not in effect. Nevertheless, the writer correctly remarks that there is no need to take someone’s life in order to protect society since we can achieve the same result by simply giving them a life sentence.

The second extract persuasively strengthens the argument against this irreversible penalty by citing the numerous incidents of innocent people who have been wrongly convicted and sometimes even executed, only to find out that more recent genetic material proves that they were innocent. The author also claims that the welldocumented “prejudice against ethnic minorities” is a reason to abolish the death sentence. Even if we accept the latter argument as a fact, we can not so easily jump to the conclusion that the suspicion of some judges having preconceived ideas should strip our legal system of one of its most powerful weapons.

Personally, I feel that death penalty should remain in effect for extreme cases of serial killers or insane criminals who show no remorse for their actions. Since, nowadays, we have at our disposal the invaluable assistance of genetic evidence we can reach verdicts that are beyond any shadow of doubt while at the same time we retain a
strong disincentive in the ammunition of our legal system.

engxam logo english exams

Zkontrolujte si svou esej (CPE)!

Příklady zkoušek, cvičné testy a tipy online. Sledujte svůj pokrok online.
See more

C2 Proficient (CPE) Esej: Témata

Write an essay summarising and evaluating the key points from both texts. Use your own words throughout as far as possible, and include your own ideas in your answers.

Shifting sands

Behavioural change Nowadays, in some cultures there may often be confusion between generations about what is acceptable behaviour in certain situations. Older people sometimes complain, for example, about the real or imagined rudeness of others, such as in the use of electronic devices in public places. However, the younger generation do not regard electronic communication as intrusive, but rather as fundamental to their way of life. Only increased mutual understanding is likely to resolve potential conflict or confusion in any society. In this case, as in all others, it pays to be aware of other people’s points of view.

Follow my leader?

Should we always aim to do what society expects of us? No, what society needs is individuality. Worrying about what other people think inhibits enthusiasm and creativity. Nothing new is ever achieved by conforming to expected social norms. This is not only true for society’s innovators: everybody needs a strong sense of their own worth as an individual. This is essential for psychological well-being and the ability to function effectively in one’s personal and professional life. Paying too much attention to society’s conventions can be counter-productive in these and other ways.

Write an essay summarising and evaluating the key points from both texts. Use your own words throughout as far as possible and include your own ideas in your answers.

The Financial Costs of Stress

Research carried out by the Health and Safety Council estimates that stress and mental illness continues to be neglected by many businesses, both small and large. And the economic impact of this is huge, costing employers around £26bn a year. Stress at work can lead to a lack of concentration, fatigue and low motivation, all of which will cost the company in terms of low productivity, customer satisfaction and the very reputation of the company itself. Employers are being urged to become more „emotionally intelligent“ and to improve the way they deal with stress and mental illness.

Speak up about Stress

Many people find it difficult to talk about their feelings, particularly if we’re feeling weak or vulnerable. However, when suffering from stress it’s vital you seek help. It’s important to feel you can talk honestly with a close friend, a loved one, a work colleague or doctor about what’s going on. Stress is easily diagnosed and there is plenty you can do to successfully treat and manage stress. One of the most effective of these is to share your feelings with those you trust. Remember that accepting help and support is not a sign of weakness. Close relationships are vital to helping you get through this tough time.

engxam logo english exams

FCE, CAE, CPE

Cvičné testy online

Nechte si zkontrolovat psaní, sledujte svůj pokrok online.
Vzorové dokumenty, online praktické testy a tipy.

 

C2 Proficient (CPE) Esej: Kontrolní seznam

Po napsání textu si můžete sami zkontrolovat, zda jste do své práce zahrnuli vše, co byste měli, pomocí kontrolního seznamu níže.

Jak to udělat?  Stačí zkontrolovat svůj text / e-mail tím, že odpovíte na otázky jednu po druhé:

Obsah

 • Zahrnul jsem všechny klíčové informace uvedené v úkolu?
 • Napsal jsem pouze informace, které jsou pro daný úkol relevantní?
 • Rozvinul jsem dostatečně klíčové body úkolu pomocí vlastních nápadů?
 • Zahrnul jsem odkazy nebo příklady na podporu svých nápadů nebo informací?

Vhodná komunikace

 • Dosáhl jsem hlavních cílů textu (např. vysvětlení, přesvědčení, návrh, omluva, srovnání atd.)?
 • Zkombinoval jsem správně fakta a názory v souladu s požadavky úkolu?
 • Použil jsem správný styl a žánr požadovaný pro zadání?
 • Dodržel jsem konvenci odpovídající typu textu?

Organizace

 • Uspořádal jsem své myšlenky jasně a koherentně pomocí nejvhodnější struktury?
 • Použil jsem správně další organizační prvky podle typu textu (například nadpisy, nadpisy, úvody, konce atd.)?
 • Je vztah mezi mými myšlenkami pro čtenáře snadno pochopitelný? (Použil jsem například vhodné spojovací fráze, zájmena atd., abych odkazoval na různé aspekty textu?)
 • Vyjádřil jsem své myšlenky dostatečně s rozvahou a prostorem pro každou z nich?

Jazyk

 • Použil jsem velkou slovní zásobu?
 • Opakuji stejná slova a fráze?
 • Použil jsem řadu jednoduchých a složitějších gramatických struktur?
 • Použil jsem správně běžné fráze, které jsou relevantní pro konkrétní úkol nebo téma?
 • Je moje použití gramatiky správné?
 • Je můj pravopis správný?
engxam logo english exams

FCE, CAE, CPE

Více než jen cvičné testy

Nechte si zkontrolovat psaní, sledujte svůj pokrok online.
Vzorové dokumenty, online praktické testy a tipy.

C2 Proficient (CPE) Esej: Tipy

 • Identifikujte a zvýrazněte klíčové body v obou zdrojových textech. Ujistěte se, že jste je při psaní eseje zohlednili.
 • Vlastními slovy shrňte klíčové body.
 • Používejte akademický styl psaní (formální nebo neutrální styl).
 • Své myšlenky musíte dobře uspořádat pomocí úvodu, odstavců a vhodných spojovacích výrazů.
 • Na základě informací uvedených v celé odpovědi musíte vyvodit závěry
engxam logo english exams

FCE, CAE, CPE

Více než jen cvičné testy

Nechte si zkontrolovat psaní, sledujte svůj pokrok online.
Vzorové dokumenty, online praktické testy a tipy.

C2 Proficient (CPE) Esej: Bodovací schéma

Jazyk

Jazyk by měl být hodnotící, diskutabilní a srovnávací (mezi dvěma texty), narativní (můžete použít osobní anekdoty) a spekulativní (pravděpodobné výsledky). Můžete použít slovní zásobu k popisu pracovních podmínek (np. „’part-time/full-time‘, ‚job sharing scheme‘, ‚flexible working conditions‘, ‚homeworker/homeworking‘ itp.). Nemusí být dokonale přesná, ale můžete se dopustit jen minimálních chyb.

 

Komunikace

Měl by být zcela formální, v souladu s požadavky na akademickou esej. Čtenář by měl dostat jasné shrnutí obou textů spolu s pohledem pisatele.

 

Organizace

Esej musí být rozdělena do přehledných odstavců, které by měly být vhodně propojeny. Formát by měl odpovídat formátu standardní eseje, tj. v hlavní části by neměly být žádné nadpisy

 

Obsah

Měla by obsahovat shrnutí klíčových bodů z každého textu. Ve správně napsané eseji je třeba uvést zhodnocení těchto klíčových bodů a vlastní názory autora na dané téma.

engxam logo english exams

FCE, CAE, CPE

Cvičte, pište a zlepšujte se

Nechte si zkontrolovat psaní, sledujte svůj pokrok online.
Vzorové dokumenty, online praktické testy a tipy.

C2 Proficient (CPE) Esej: Užitečné fráze a výrazy

Níže najdete užitečné slovní zásoby, které můžete použít k uspořádání obsahu. I když se jedná o zkratku, pokud se naučíte několik výrazů, které jsou typické pro každý odstavec, jistě budete schopni vytvořit velmi souvislý a přehledný text.

Úvodní věty eseje

The first text suggests that…..
The second text raises the issue of …..
 The writer is of the opinion that….
 Additionally, it is ragued that…..
The two texts contrast differing views of…..
According to the first passage…….
Personaly, i …………….
The second text put forward……
I believe that………
In conclusuon , it is my opinion that……

Spojovací body a argumenty

As opposed to
In the sense that…..
For this reason……..

Zobecnění

On the whole….
In general…..
For the most part….
As a rule……
It is often that….
It is usually the case that…..
People to regard…..
The reality is that…..

Konkrétnost

With respect to…
In the case of…
As regards…
In terms of….
With the exception of…..
From the ….. point of view….
They are seen as…..
As far as ……are / is concerned……

Argumentace

Considering…..
On the question of….
No one would dispute…….

Z jedné strany…

One argument in favour of this is ….
In support of…..
It is true that……

Z druhé strany….

At the same time….
In actual fact…..
On the other hand….
In contrast to….
Set/ weighed against this is…..

Adresování

Personally…
Unfortunately…
Obviously…
Evidently…
Presumably…
Naturally…
fortunately..

enesdeitpl

engxam logo english exams

Prošel bys C2 Proficient (CPE)?

Zaregistrujte se, vyřešte testy a uvidíte, jaké výsledky získáte.
Přihlásit se
© 2024 engxam. All rights reserved.