window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-KF0HPJ6WPF');
Learning Zone
Article

5 kostenlose Tests (Online) | B2 First (FCE)

Level: B2
Exam:
Article navigation:
B2 First (FCE) Practice Online: Używanie języka angielskiego (testy)
B2 First (FCE) Praktyka online: Czytanie (testy)
B2 First (FCE) Ćwicz online: Rozumienie ze słuchu (testy)

enesitplcs

engxam logo english exams

FCE, CAE, CPE

Online-Übungstests

Lassen Sie Ihren Aufsatz prüfen und verfolgen Sie Ihren Fortschritt online.
Musterarbeiten, Online-Praxistests & Tipps.

B2 First (FCE) Practice Online: Używanie języka angielskiego (testy)

Część 1 (Zamknięcie wielokrotnego wyboru)Test1    Test2     Test3     Test4    Test5

Co zawiera część 1?
Część 1 składa się z tekstu zawierającego osiem luk (plus jedna luka jako przykład). Każda luka oznacza brakujące słowo lub zdanie. Po tekście następuje osiem zdań składających się z czterech słów lub wyrażeń, przy czym każde zdanie odpowiada luce. Kandydaci muszą wybrać, które z czterech słów lub wyrażeń w zdaniu prawidłowo wypełnia puste miejsce.

Potrzebujesz więcej testów praktycznych?


Część 2 (otwarte zamknięcie)Test1    Test2     Test3     Test4     Test5

Co jest w części 2?
Część 2 składa się z tekstu z ośmioma lukami (plus jedna przerwa jako przykład). Ponieważ w tej części nie ma grup słów , z których można by wybrać odpowiedź , kandydaci muszą wymyślić słowo, które prawidłowo wypełni lukę.

Potrzebujesz więcej testów praktycznych?


Część 3 (tworzenie słów)Test1    Test2     Test3     Test4     Test5

Co zawiera część 3?
Część 3 składa się z tekstu z ośmioma lukami (plus jedna przerwa jako przykład). Na końcu niektórych wierszy, oddzielonych od tekstu, wielkimi literami znajduje się wyraz główny . Kandydaci muszą utworzyć odpowiednie słowo z podanych rdzeni, aby wypełnić każdą lukę.

Potrzebujesz więcej testów praktycznych?


Część 4 (Przekształcenia słów kluczowych)Test1    Test2     Test3     Test4    Test5

Co zawiera część 4?
Sześć odrębnych zadań, każde ze zdaniem wprowadzającym i drugim zdaniem z lukami do uzupełnienia w dwóch do pięciu słowach, z których jedno jest danym „słowem kluczowym”.

Potrzebujesz więcej testów praktycznych?


[testy cta]

B2 First (FCE) Praktyka online: Czytanie (testy)

Część 5 (wielokrotny wybór)Test1    Test2    Test3      Test4    Test5

Co zawiera część 5?
Część 5 składa się z tekstu, po którym następuje sześć pytań wielokrotnego wyboru z 4 opcjami odpowiedzi , które sprawdzają zrozumienie treści i organizacji tekstu. Tekst może m.in. B. pochodzą ze współczesnej powieści lub artykułu.

Potrzebujesz więcej testów praktycznych?


Część 6 (tekst z przerwami)Test1    Test2    Test3     Test4     Test5

Co jest w części 6?
Część 6 składa się z tekstu m.in. B. fragment czasopisma, z którego usunięto i umieszczono po tekście w niezmieszanej kolejności sześć zdań oraz zdanie siódme, które nie mieści się w żadnej luce. Kandydaci muszą zdecydować , w którym miejscu tekstu usunięto każde zdanie .

Potrzebujesz więcej testów praktycznych?


Część 7 (Dopasowywanie wielokrotne)Test1    Test2     Test3      Test4     Test5

Co zawiera część 7?
Część 7 składa się z jednego długiego tekstu lub maksymalnie sześciu krótszych tekstów , poprzedzonych 10 pytaniami . Kandydaci muszą znaleźć konkretne informacje pasujące do pytań.

Potrzebujesz więcej testów praktycznych?


engxam logo english exams

FCE, CAE, CPE

Online-Übungstests

Lassen Sie Ihren Aufsatz prüfen und verfolgen Sie Ihren Fortschritt online.
Musterarbeiten, Online-Praxistests & Tipps.

B2 First (FCE) Ćwicz online: Rozumienie ze słuchu (testy)

Część 1 (wielokrotny wybór)Test1    Test2     Test3     Test4      Test5

Co jest w części 1?
Każde z ośmiu pytań w tej części pracy poprzedzone jest zdaniem kontekstowym, które jest odczytywane na nagraniu. Następnie kandydaci mają czas na przeczytanie każdego pytania przed dwukrotnym wysłuchaniem nagrania.

Potrzebujesz więcej testów praktycznych?


Część 2 (Dokończenie zdania)Test1    Test2     Test3     Test4     Test5

Co jest w części 2?
10 pytań w tej części zadania ma formę niepełnych zdań. Pytania są zgodne z kolejnością informacji w słuchanym tekście. Kandydaci muszą wysłuchać tekstu i uzupełnić zdania .

Potrzebujesz więcej testów praktycznych?


Część 3 (Dopasowywanie wielokrotne)Test1    Test2     Test3    Test4    Test5

Co jest w części 3?
W tej części uczestnicy słyszą pięć krótkich tekstów , każdy z innym mówcą, które są ze sobą w jakiś sposób powiązane. Na przykład wszyscy mogą rozmawiać o aspektach tego samego tematu , takich jak: B. Podróże, czyli o podobnych przeżyciach, np. B. Podróż. Kandydaci wybierają spośród ośmiu opcji tę , która pasuje do tego, co mówi każdy z mówców.

Potrzebujesz więcej testów praktycznych?


Część 4 (wielokrotny wybór)Test1    Test2     Test3    Test4      Test5

Co jest w części 4?
Siedem pytań zawartych w tej części artykułu ma formę pytań wielokrotnego wyboru z 3 opcjami . Pytania są zgodne z kolejnością interakcji na nagraniu. Teksty mają zazwyczaj formę wywiadów lub rozmów z dwoma prelegentami.

Potrzebujesz więcej testów praktycznych?

enesitplcs

engxam logo english exams

Überprüfen Sie, ob Sie bestehen B2 First (FCE)?

Melden Sie sich an, lösen Sie die Tests und sehen Sie, welche Ergebnisse Sie erhalten.
Anmelden
© 2024 engxam. All rights reserved.