window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-KF0HPJ6WPF');
Learning Zone
Article

5 kostenlose Tests (Online) | B2 First (FCE)

Level: B2
Exam:
Article navigation:
B2 First (FCE) Practice Online: Używanie języka angielskiego (testy)
B2 First (FCE) Praktyka online: Czytanie (testy)
B2 First (FCE) Ćwicz online: Rozumienie ze słuchu (testy)

enesitplcs

engxam logo english exams

FCE, CAE, CPE

Online-Übungstests

Lassen Sie Ihren Aufsatz prüfen und verfolgen Sie Ihren Fortschritt online.
Musterarbeiten, Online-Praxistests & Tipps.

B2 First (FCE) Practice Online: Używanie języka angielskiego (testy)

Część 1 (Zamknięcie wielokrotnego wyboru)Test1    Test2     Test3     Test4    Test5

Co zawiera część 1?
Część 1 składa się z tekstu zawierającego osiem luk (plus jedna luka jako przykład). Każda luka oznacza brakujące słowo lub zdanie. Po tekście następuje osiem zdań składających się z czterech słów lub wyrażeń, przy czym każde zdanie odpowiada luce. Kandydaci muszą wybrać, które z czterech słów lub wyrażeń w zdaniu prawidłowo wypełnia puste miejsce.

Potrzebujesz więcej testów praktycznych?


Część 2 (otwarte zamknięcie)Test1    Test2     Test3     Test4     Test5

Co jest w części 2?
Część 2 składa się z tekstu z ośmioma lukami (plus jedna przerwa jako przykład). Ponieważ w tej części nie ma grup słów , z których można by wybrać odpowiedź , kandydaci muszą wymyślić słowo, które prawidłowo wypełni lukę.

Potrzebujesz więcej testów praktycznych?


Część 3 (tworzenie słów)Test1    Test2     Test3     Test4     Test5

Co zawiera część 3?
Część 3 składa się z tekstu z ośmioma lukami (plus jedna przerwa jako przykład). Na końcu niektórych wierszy, oddzielonych od tekstu, wielkimi literami znajduje się wyraz główny . Kandydaci muszą utworzyć odpowiednie słowo z podanych rdzeni, aby wypełnić każdą lukę.

Potrzebujesz więcej testów praktycznych?


Część 4 (Przekształcenia słów kluczowych)Test1    Test2     Test3     Test4    Test5

Co zawiera część 4?
Sześć odrębnych zadań, każde ze zdaniem wprowadzającym i drugim zdaniem z lukami do uzupełnienia w dwóch do pięciu słowach, z których jedno jest danym „słowem kluczowym”.

Potrzebujesz więcej testów praktycznych?


[testy cta]

B2 First (FCE) Praktyka online: Czytanie (testy)

Część 5 (wielokrotny wybór)Test1    Test2    Test3      Test4    Test5

Co zawiera część 5?
Część 5 składa się z tekstu, po którym następuje sześć pytań wielokrotnego wyboru z 4 opcjami odpowiedzi , które sprawdzają zrozumienie treści i organizacji tekstu. Tekst może m.in. B. pochodzą ze współczesnej powieści lub artykułu.

Potrzebujesz więcej testów praktycznych?


Część 6 (tekst z przerwami)Test1    Test2    Test3     Test4     Test5

Co jest w części 6?
Część 6 składa się z tekstu m.in. B. fragment czasopisma, z którego usunięto i umieszczono po tekście w niezmieszanej kolejności sześć zdań oraz zdanie siódme, które nie mieści się w żadnej luce. Kandydaci muszą zdecydować , w którym miejscu tekstu usunięto każde zdanie .

Potrzebujesz więcej testów praktycznych?


Część 7 (Dopasowywanie wielokrotne)Test1    Test2     Test3      Test4     Test5

Co zawiera część 7?
Część 7 składa się z jednego długiego tekstu lub maksymalnie sześciu krótszych tekstów , poprzedzonych 10 pytaniami . Kandydaci muszą znaleźć konkretne informacje pasujące do pytań.

Potrzebujesz więcej testów praktycznych?


engxam logo english exams

FCE, CAE, CPE

Online-Übungstests

Lassen Sie Ihren Aufsatz prüfen und verfolgen Sie Ihren Fortschritt online.
Musterarbeiten, Online-Praxistests & Tipps.

B2 First (FCE) Ćwicz online: Rozumienie ze słuchu (testy)

Część 1 (wielokrotny wybór)Test1    Test2     Test3     Test4      Test5

Co jest w części 1?
Każde z ośmiu pytań w tej części pracy poprzedzone jest zdaniem kontekstowym, które jest odczytywane na nagraniu. Następnie kandydaci mają czas na przeczytanie każdego pytania przed dwukrotnym wysłuchaniem nagrania.

Potrzebujesz więcej testów praktycznych?


Część 2 (Dokończenie zdania)Test1    Test2     Test3     Test4     Test5

Co jest w części 2?
10 pytań w tej części zadania ma formę niepełnych zdań. Pytania są zgodne z kolejnością informacji w słuchanym tekście. Kandydaci muszą wysłuchać tekstu i uzupełnić zdania .

Potrzebujesz więcej testów praktycznych?


Część 3 (Dopasowywanie wielokrotne)Test1    Test2     Test3    Test4    Test5

Co jest w części 3?
W tej części uczestnicy słyszą pięć krótkich tekstów , każdy z innym mówcą, które są ze sobą w jakiś sposób powiązane. Na przykład wszyscy mogą rozmawiać o aspektach tego samego tematu , takich jak: B. Podróże, czyli o podobnych przeżyciach, np. B. Podróż. Kandydaci wybierają spośród ośmiu opcji tę , która pasuje do tego, co mówi każdy z mówców.

Potrzebujesz więcej testów praktycznych?


Część 4 (wielokrotny wybór)Test1    Test2     Test3    Test4      Test5

Co jest w części 4?
Siedem pytań zawartych w tej części artykułu ma formę pytań wielokrotnego wyboru z 3 opcjami . Pytania są zgodne z kolejnością interakcji na nagraniu. Teksty mają zazwyczaj formę wywiadów lub rozmów z dwoma prelegentami.

Potrzebujesz więcej testów praktycznych?

enesitplcs

engxam logo english exams

Wie hoch ist Ihr Englischniveau?

Machen Sie einen kurzen 5-Minuten-Test, um Ihr Englischniveau herauszufinden und herauszufinden, welches Zertifikat das richtige für Sie ist.
© 2024 engxam. All rights reserved.