window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-KF0HPJ6WPF');

B1 Preliminary (PET) to egzamin z języka angielskiego, który pokazuje, że opanowałeś podstawy. Nie ma określonego wieku, w którym można przystąpić do egzaminu B1 Preliminary, ale tematy i treść egzaminu są bardziej odpowiednie dla starszych nastolatków i osób, w wieku szkolnym.

Można go zdawać zarówno w formacie tradycyjnym ( papierowym) jak i komputerowym. Egzamin ten odpowiada poziomowi B1  Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR).

Poziom B1 Preliminary (PET) pokazuje, że umiesz:

Plan egzaminu:

B1 Preliminary (PET) składa się z czterech arkuszy opracowanych w celu sprawdzenia znajomości języka angielskiego. Poniżej możesz sprawdzić, co znajduje się w każdej z nich.

Reading
(45 minut)
6 części
32 pytania
Musisz pokazać, że potrafisz przeczytać i zrozumieć treść prostego ogłoszenia, gazety czy czasopisma.
Writing
(45 minut)
2 części
2 pytania
Sprawdza czy potrafisz poprawnie używać słownictwa i struktur języka angielskiego.
Listening
(30 minut, w tym 6 minut na zmianę)
4 części
25 pytań
Testuje czy rozumiesz materiał mówiony taki jak ogłoszenia i dyskusje dotyczące życia codziennego.
Speaking
(12–17 minut na parę kandydatów)
4 częściPokazuje, jak dobrze mówisz po angielsku, gdy bierzesz udział w rozmowie, zadając pytania i odpowiadając na nie oraz rozmawiając na przykład o swoich upodobaniach i antypatiach. Twój test ustny zostanie przeprowadzony twarzą w twarz z jednym lub dwoma innymi kandydatami oraz dwoma egzaminatorami. Dzięki temu będzie bardziej realistyczny.

Twoja ocena jest obliczana poprzez uśrednienie wyników uzyskanych w Reading, Writing, Listening, Speaking i Use of English.

Punktacja i wyniki:

Wszyscy kandydaci otrzymują zestawienie wyników, a jeśli pomyślnie zdasz egzamin, otrzymasz również certyfikat.

Poniższa punktacja przekłada się na następujące wyniki:

Wynik testuStopieńPoziom wg. CEFR
160–170Grade AB2
153–159Grade BB1
140–152Grade CB1
120–139Level A2A2

 

Zależność między poziomami CEFR, skalą Cambridge English i ocenami z egzaminu B1 Preliminary (PET) ilustruje poniższy obrazek:

B1 Preliminary PET exam preparation score and result

Maksymalny możliwy do uzyskania wynik to 170.

Kandydat, który uzyska od 160 do 170 punktów, otrzyma ocenę A i certyfikat na poziomie B2.

Osoby z punktacją od 153 do 159 otrzymają ocenę B. Kandydaci z punktacją między 140 a 152 otrzymają ocenę C.

Kandydaci ci otrzymają certyfikat na poziomie B1.

Osoby które uzyskają od 120 do 139 punktów, otrzymają certyfikat Cambridge English potwierdzający, że wykazali się umiejętnościami na poziomie A2.

 

Kandydaci, którzy uzyskają mniej niż 120 punktów, nie otrzymają certyfikatu, jedynie ich punkty będą widoczne w zestawieniu wyników.

enesdeit

B1 Preliminary (PET)
Przygotuj się online..

Jedno miejsce do przygotowania i nauki — pomagamy zaoszczędzić czas i uzyskać certyfikat w rekordowo krótkim czasie.

Sign Up
© 2024 engxam. All rights reserved.