window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-KF0HPJ6WPF');
NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE
CEFR poziom:C1
Wymagana punktacja:180–199
Format: Wersja komputerowo lub papierowa
Liczba arkuszy:4
Czas trwania:Około 4 godzin
Jesteś gotowy na egzamin C1 Advanced (CAE)?

Sprawdź się!

C1 Advanced (CAE) to certyfikat na zaawansowanym poziomie języka angielskiego, który pokazuje, że posiadasz wysokie umiejętności posługiwania się językiem.

Certyfikat CAE z angielskiego na poziomie C1 (CEFR) Jest akceptowany przez uniwersytety, pracodawców i departamenty rządowe na całym świecie.

Przygotowanie do egzaminu Cambridge C1 Advanced (CAE) pomaga w rozwijaniu umiejętności językowych oraz pozwala wykorzystać naukę do pracy i życia w krajach anglojęzycznych. Można go zdawać zarówno w formie tradycyjnej (papierowej), jak i komputerowej.

Certyfikat C1 Advanced pokazuje, że potrafisz:

Jak wygląda egzamin? (struktura)

zegar mierzący czas na egzaminie CAEEgzamin C1 Advanced (CAE) składa się z czterech arkuszy opracowanych w celu sprawdzenia znajomości języka angielskiego.

Przygotowanie do egzaminu CAE powinno być kompleksowe i obejmować wszystkie obszary (Reading, Use of English, Listening, Writing and Speaking)

Poniżej możesz zobaczyć dokładnie, co znajduje się w każdym z nich:

Reading and Use of English
(1 godzina 30 minut)
8 części
56 pytania
Pokazuje, że potrafisz pewnie radzić sobie z różnymi rodzajami tekstu, takimi jak literatura, gazety i czasopisma. Sprawdza Twoją znajomość języka angielskiego za pomocą ćwiczeń, które pokazują, jak dobrze znasz gramatykę i słownictwo.
Writing
(1 godzina 30 minut)
2 częściMusisz stworzyć dwa różne teksty: pierwszym z nich jest esej, a pozostałe to list/e-mail, propozycja, raport oraz recenzja.
Listening
(około 40 minut)
4 części
30 pytania
Sprawdza umiejętności słuchania i rozumienia materiałów mówionych, takich jak wywiady, audycje radiowe, prezentacje, przemówienia i codzienne rozmowy.
Speaking
(16 minut na parę kandydatów)
4 częściTestuje Twoją zdolność skutecznego komunikowania się w bezpośrednim kontakcie. Do egzaminu ustnego przystąpisz z innym kandydatem.  

Ta część egzaminu CAE dotyczy gramatyki, słownictwa i czytania ze zrozumieniem. Trwa 1 godzinę 30 minut, składa się z 8 różnych rodzajów zadań i zawiera łącznie 56 pytań.

Maksymalny czas: 1 godzina 30 minut
Liczba części: 8
Liczba pytań: 56

Część 1 – Multiple-choice cloze
Zawiera krótki tekst z 8 lukami. Kandydaci muszą uzupełnić każdą lukę, wybierając jedną z czterech opcji: A, B C lub D.
Zobacz przykład
Część 2 – Open cloze
Składa się z krótkiego tekstu z 8 lukami. Kandydat musi uzupełnić każdą lukę, wpisując brakujące słowo.
Zobacz przykład
Część 3 – Word formation
Część zawiera krótki tekst z 8 lukami. Kandydat musi utworzyć odpowiednie słowo od podanego rdzenia i uzupełnić lukę. Słowo rdzeń podane jest wielkimi literami w nawiasie obok każdej luki.
Zobacz przykład

Część 4 – Key word transformations
Sześć oddzielnych pytań, każde ze zdaniem wprowadzającym i drugim zdaniem z luką, którą należy uzupełnić używając od 3 do 6 słów. Jedno z nich musi być podanym wcześniej słowem „kluczowym”
Zobacz przykład

Część 5 – Text with multiple-choice questions
Tekst, po którym następuje sześć pytań z czterema opcjami do wyboru.
Zobacz przykład

Część 6 – Cross-text multiple matching
Cztery krótkie teksty, po których podane są  pytania wielokrotnego dopasowania . Po przeczytaniu tekstów, kandydat musi dopasować odpowiednią podpowiedź (pytanie) do każdego z nich.
Zobacz przykład

Część 7 – Text with paragraphs missing
Tekst, z którego usunięto akapity i umieszczono poniżej w przypadkowej kolejności. Kandydaci muszą zdecydować, z którego miejsca w tekście usunięto akapity.
Zobacz przykład

Część 8 – Multiple matching
Tekst lub kilka krótkich tekstów, poprzedzonych pytaniami wielokrotnego dopasowania. Kandydaci muszą dopasować podpowiedź do elementów w tekście.
Zobacz przykład

Arkusz Writing składa się z dwóch części w których musisz wykazać, że potrafisz pisać różne rodzaje tekstów w języku angielskim.

Trwa 1 godzinę 30 minut i składa się z dwóch odrębnych zadań.

Maksymalny czas: 1 godzina 30 minut
Liczba części: 2

Część 1 (Pytanie obowiązkowe)
Kandydaci muszą napisać esej o długości od 220 do 260 słów, oparty na dwóch punktach podanych w tekście wejściowym. Zostaną poproszeni o wyjaśnienie, który z tych dwóch punktów jest ważniejszy oraz o uzasadnienie swojej opinii.
Zobacz przykład
Część 2 (Zadanie pisemne oparte na konkretnej sytuacji)
Musisz wybrać jedną spośród kilku opcji: list/e-mail, propozycję, raport lub recenzję. Treść zadania wyraźnie nakreśla kandydatom jasny kontekst, temat, cel oraz czytelnika docelowego do którego będą kierować swój tekst. Obowiązuje limit słów wynoszący 220–260.
Zobacz przykład

Arkusz Listening składa się z czterech części. Każda część zawiera nagrany tekst (lub teksty) oraz zadania związane z rozumieniem i odnoszące się do nagrania.

Mogą to być nagrania monologów (audycji radiowych, przemówień, rozmów, wykładów, anegdot itp.) lub dialogów (wywiadów, dyskusji, rozmów itp.).

Maksymalny czas: około 40 minut
Liczba części: 4

Część 1 (Multiple choice)
Trzy krótkie fragmenty rozmów w formie dialogu, z dwoma pytaniami wielokrotnego wyboru do każdego z nich.
Zobacz przykład
Część 2 (Sentence completion)
Monolog trwający około 3 minut. Kandydaci muszą uzupełnić zdania informacjami usłyszanymi na nagraniu.
Zobacz przykład
Część 3 (Multiple choice)
Rozmowa pomiędzy dwoma lub większą liczbą osób trwająca około 4 minut. Musisz odpowiedzieć na sześć pytań odnoszących się do nagrani, wybierając opcję A,B,C lub D.
Zobacz przykład
Część 4 (Multiple matching)
Pięć krótkich monologów związanych z konkretnym tematem, każdy trwający około 30 sekund. Do każdego z nagrań musisz dopasować odpowiednią opcję, spośród listy ośmiu do wyboru.
Zobacz przykład

Egzamin ustny C1 Advanced składa się z czterech części i przystępuje się do niego wspólnie z innym kandydatem.

Egzaminatorów jest dwóch. Test przeprowadza jeden z egzaminatorów (zadaje pytania, wręcza kartkę z tematami do omówienia itd.). Drugi egzaminator słucha, co mówisz i robi notatki.

Maksymalny czas: 15 minut na parę kandydatów
Liczba części: 4

Część 1 (Interview)
Krótka rozmowa egzaminatora z każdym kandydatem (pytania ustne).
Zobacz przykład
Część 2 (Long turn)
Indywidualna wypowiedź każdego z kandydatów. Kandydaci otrzymują kolejno 3 fotografie i proszeni są o opowiedzenie o nich oraz odpowiedź na zadane przez egzaminatora pytanie. Po wypowiedzi pierwszego kandydata, drugi proszony jest o komentarz. Następnie role zostają odwrócone.
Zobacz przykład
Część 3 (Collaborative task)
Rozmowa pomiędzy kandydatami. Kandydaci otrzymują ustne instrukcje wraz ze wskazówkami pisemnymi, które muszą wykorzystać w dyskusji. Rozmowa dzieli się na fazę dyskusji (2 minuty) i fazę decyzji (1 minuta). Kandydaci mają około 15 sekund na wstępne przeczytanie zadania, zanim zaczną mówić.
Zobacz przykład
Część 4 (Discussion)
Dyskusja na tematy związane ze wspólnym zadaniem (pytania ustne).
Zobacz przykład

Punktacja i wyniki:

czapka egzaminacyjnaKażdy kandydat otrzyma wynik za każdą z czterech części egzaminu (Reading i Use of English, Writing, Listening, Speaking). Te wyniki są uśredniane co daje ogólny i końcowy wynik egzaminu CAE.

WSKAZÓWKA: Wszyscy kandydaci otrzymują zestawienie wyników, a jeśli pomyślnie zdasz egzamin CAE, otrzymasz także certyfikat.

Zobacz poniższą tabelę wyników egzaminu CAE:

Wynik testuStopieńPoziom wg. CEFR
200–210AC2
193–199BC1
180–182CC1
160–179Poziom B2B2

 

C1 Advanced CAE skala punktacji

Kandydat, który uzyska od 200 do 210 punktów, otrzyma ocenę A i certyfikat stwierdzający, że wykazał się umiejętnościami na poziomie C2. Maksymalny możliwy do uzyskania wynik to 210.

Kandydaci z punktacją od 193 do 199 otrzymają ocenę B.
Osoby, które uzyskają od 180 do 192 punktów, otrzymają ocenę C.

Wszystkie te osoby otrzymają certyfikat na  poziomie C1.

Kandydaci, którzy uzyskają od 160 do 179 punktów, również otrzymają certyfikat Cambridge English ALE potwierdzający, że wykazali się umiejętnościami na poziomie B2.

Kandydaci, którzy uzyskają wynik pomiędzy 142 i 159 nie otrzymają certyfikatu, jedynie ich punkty będą widoczne w zestawieniu wyników.

Wyniki egzaminów komputerowych są zwykle dostępne 2-3 tygodnie po sesji egzaminacyjnej. W przypadku egzaminów w formie papierowej wyniki są zwykle dostępne 4–6 tygodni po sesji egzaminacyjnej.

Najszybszym sposobem uzyskania wyników egzaminu C1 Advanced (CAE) jest zarejestrowanie się w serwisie wyników online. Twoje centrum egzaminacyjne przekaże Ci informacje potrzebne do rejestracji.

Zestawienie wyników:

c1 advanced zestawienie wyników cae egzamin cambridge Zestawienie wyników kandydata przedstawia:

Zobacz przykładowe zestawienie wyników w formacie PDF: Zestawienie wyników (Pobierz)

Certyfikat:

c1 advanced cae egzamin cambridge certyfikatJeśli dobrze się przygotujesz i pomyślnie zdasz egzamin CAE, otrzymasz certyfikat Cambridge C1 Advanced (CAE), który zwykle jest wysyłany do ośrodków egzaminacyjnych w ciągu trzech miesięcy od egzaminu.

Na swoim certyfikacie CAE znajdziesz takie informacje jak:

Zobacz przykładowy certyfikat Cambridge C1 Advanced (CAE) w formacie PDF: Certyfikat CAE (Pobierz) 

Certyfikat Cambridge English nie traci ważności. Zwróć jednak uwagę, że niektóre organizacje np. uniwersytety, uczelnie i pracodawcy, mogą mieć swoje wytyczne, jak długo akceptują wyniki, dlatego zawsze sprawdzaj ich wymagania.

Przygotowanie do certyfikatu CAE:

 książki do nauki

Handbook
bezpłatne materiały edukacyjne które pomogą Ci przygotowac się  do egzaminu C1 Cambridge English (porady, artykuły, gramatyka i ćwiczenia)
Sprawdź

Testy praktyczne
znajdziesz tutaj wiele testów praktycznych odzwierciedlających rzeczywiste egzaminy Cambridge C1 Advanced (CAE), a także przydatne wskazówki i materiały, które pomogą Ci się przygotować.
Sprawdź


Bezpłatne pomoce edukacyjne online
dostarczane przez Cambridge i podzielone na kategorie według umiejętności i poziomu
Sprawdź

Przewodnik po egzaminie CAE
porady i informacje jak przygotować się do egzaminu, czego możesz się spodziewać na egzaminie oraz kiedy otrzymasz wyniki
Pobierz przewodnik

engxam logo english exams

Przygotuj się do egzaminu C1 Advanced (CAE).

w najskuteczniejszy sposób

Zarejestruj się, aby przygotować się do egzaminu CAE Cambridge i uzyskać prestiżowy certyfikat językowy.
Zacznij teraz!

enesdeit

© 2024 engxam. All rights reserved.