window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-KF0HPJ6WPF');
Learning Zone
Article

10 Pytań Egzaminacyjnych – Speaking Część 1 (Interview) | B2 First (FCE)

Level: B2
Exam:
Article navigation:
B2 (FCE) Speaking: Co znajduje się w Części 1?
B2 (FCE) Speaking: Przykładowe pytania- Część 1
B2 (FCE) Speaking: FAQ Część 1 

enes

B2 (FCE) Speaking: Co znajduje się w Części 1?

Część 1 to rozmowa z egzaminatorem. Zadaje on kandydatowi różne pytania na które będzie musiał odpowiedzieć podając informacje o swoich zainteresowaniach, studiach, karierze itp.

Egzaminator przeprowadzi z tobą wywiad dotyczący szczegółów z Twojego życia i Twoich doświadczeń. Nie będziesz musiał rozmawiać z drugim kandydatem, chociaż możesz, jeśli chcesz.

Pytania będą dotyczyły Twojej pracy/studiów, czasu wolnego i planów na przyszłość. Możesz zostać zapytany na przykład o sport, który lubisz lub o wrażenia z podróży czy ostatnich wakacji…

Ważne jest, aby udzielić odpowiednich, rozbudowanych odpowiedzi; nie powinienneś odpowiadać „yes” lub „no”.

Na przykład, jeśli egzaminator zapyta cię, gdzie mieszkasz, zamiast po prostu powiedzieć; „ I live in London, England’s capital city” można powiedzieć; „I live in an area of London called Streatham, with my family – my mum, dad and baby sister. We live in a fourth-floor flat. It’s nice and cosy, but sometimes I wish it was a little less noisy outside – there’s so much traffic on the road”. Innymi słowy, powiedz jak najwięcej.

'I live in London, England’s capital city.’ You could say; 'I live in an area of London called Streatham, with my family – my mum, dad and baby sister. We live in a fourth-floor flat. It’s nice and cosy, but sometimes I wish it was a little less noisy outside – there’s so much traffic on the road.’

B2 First (FCE) Speaking Część 1 Video

engxam logo english exams

CAE, FCE, CPE

Ćwicz wymowę (On-line)

Znajdź swojego partnera do praktyki speakingu, ćwicz i przygotuj się razem do egzaminów.
Skorzystaj z naszej bazy pytań/tematów, aby przygotować się do egzaminu ustnego

B2 (FCE) Speaking: Przykładowe pytania- Część 1

W części pierwszej egzaminu ustnego egzaminator zada Ci pytania dotyczące życia rodzinnego, codziennych zajęć lub sposobu spędzania wolnego czasu.

 • How many people are there in your family? (Who are they?)
 • Which family member do you spend the most time with?
 •  Could you tell me about your family home?
 •  Do you like your neighbourhood?
 • Is there anything you would like to change about your neighbourhood?

W części pierwszej egzaminu ustnego egzaminator zada Ci pytania dotyczące życia rodzinnego, codziennych zajęć lub sposobu spędzania wolnego czasu.

 • What are your favourite and least favourite subjects?
 • What is the most important thing that you’ve learned at school?
 • Where do you go when you have to study? (Why do you like to study there?)
 • Is there something new you’d really like to learn about? (Why?)
 • Do you plan to study in the future? (What do you want to study?)

W części pierwszej egzaminu ustnego egzaminator zada Ci pytania dotyczące życia rodzinnego, codziennych zajęć lub sposobu spędzania wolnego czasu.

 • Would you prefer to work indoors or outdoors? (Why?)
 • Do you prefer working on your own or with other people? (Why?)
 • What kind of work would you like to do in the future? (Why?)
 • Is there a job you would never want to do? (Why?)
 • What do you think would be the most difficult job to do? (Why?)

W części pierwszej egzaminu ustnego egzaminator zada Ci pytania dotyczące życia rodzinnego, codziennych zajęć lub sposobu spędzania wolnego czasu.

 • Who do you spend your free time with?
 • How much time do you spend at home?
 • Is it easy to meet new people where you live? (Why?/ Why not?)
 • Where do you like to go to meet your friends?
 • Have you got any plans for this weekend? (What are you going to do?)

W części pierwszej egzaminu ustnego egzaminator zada Ci pytania dotyczące życia rodzinnego, codziennych zajęć lub sposobu spędzania wolnego czasu.

 • What’s your favourite way of travelling? (Why do you like it?)
 • What’s the longest journey you’ve ever been on? (Tell us about it.)
 • How do you pass the time on a long journey?
 • Do you prefer to travel abroad on holiday or to stay closer to home? (Why?)
 • Where do you think you’ll spend your holidays next year?

engxam logo english exams

FCE, CAE, CPE

Przykładowe Testy Online

Daj swój esej do sprawdzenia, śledź swoje postępy online.
Przykładowe ćwiczenia , praktyczne testy online i wskazówki.

W części pierwszej egzaminu ustnego egzaminator zada Ci pytania dotyczące życia rodzinnego, codziennych zajęć lub sposobu spędzania wolnego czasu.

 • How do you find out what’s happening in the world?
 • Do you have a favourite newspaper or magazine? (Why do you like it?)
 • Do you use the Internet? (What sort of things do you use it for?)
 • What’s the difference between reading the news in the newspaper or on the internet?
 • Do you think computers will replace newspapers and TV in the future?

W części pierwszej egzaminu ustnego egzaminator zada Ci pytania dotyczące życia rodzinnego, codziennych zajęć lub sposobu spędzania wolnego czasu.

 • How much TV do you watch in a week?
 •  How often do you go to the cinema?
 • Tell us about a film you’ve seen recently.
 • Would you rather go to the cinema or the theatre? Why?
  Have you ever been to a concert? (What did you see?)

W części pierwszej egzaminu ustnego egzaminator zada Ci pytania dotyczące życia rodzinnego, codziennych zajęć lub sposobu spędzania wolnego czasu.

 • Which area of your country would you like to get to know better? (Why?)
 • What’s the most interesting place you’ve ever visited? (Tell us about it.)
 • Have you ever used your English on holiday? (What did you use it for?)
 • Do you like to plan your holidays just before you go, or do you not plan in advance? (Why?)
 • If you could go anywhere on holiday, where would you go? (Why?)

W części pierwszej egzaminu ustnego egzaminator zada Ci pytania dotyczące życia rodzinnego, codziennych zajęć lub sposobu spędzania wolnego czasu.

 • What sort of music do you listen to? (Why do you enjoy it?)
 • Do you like shopping? (What sort of things do you buy?)
 • What’s your favourite food? (Why do you like it?)
 •  What do you like to do at the weekend?
 • Tell us about a day you’ve really enjoyed recently

W części pierwszej egzaminu ustnego egzaminator zada Ci pytania dotyczące życia rodzinnego, codziennych zajęć lub sposobu spędzania wolnego czasu.

 • What sorts of books do you enjoy reading most?
 • What is the most popular sport in your country?
 • What do you do to exercise?
 • Does anyone you know have an interesting hobby?
 • If you could take up a new hobby, what would you do?

B2 (FCE) Speaking: FAQ Część 1 

Co powiniennem ćwiczyć?

Ćwicząc staraj się mówić o sobie tak często, jak to możliwe, ale nie ucz się odpowiedzi na pamięć. Będziesz przez to bardziej spięty na egzaminie i możesz mieć przez to obniżoną ocenę.

Jednym z najlepszych sposobów na ćwiczenie mówienia jest burza mózgów — wymyślenie jak największej liczby rzeczy które możesz powiedzieć na dany temat (w razie potrzeby możesz robić notatki). Ale po przemyśleniu i uporządkowaniu pomysłów, spróbuj mówić bez pomocy notatek- nie ucz się mówić z pamięci. Dzięki praktyce zauważysz, że poprawiłeś zdolność samodzielnego myślenia i parafrazowania, a także ogólną płynność.

Jak długo będę musiał mówić?

2 minuty

 

enes

engxam logo english exams

Jaki jest Twój poziom języka angielskiego?

Rozwiąż krótki 5-minutowy test, aby sprawdzić swój poziom języka angielskiego i który certyfikat jest dla Ciebie odpowiedni.
© 2024 engxam. All rights reserved.