window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-KF0HPJ6WPF');
Learning Zone
Article

5 Przykładowych Testów za Darmo (Online) | B1 Preliminary (PET)

Level: B1
Article navigation:
B1 Preliminary (PET) Przykładowe Testy: Reading
B1 Preliminary (PET) Przykładowe Testy: Listening (Testy)

enesdeitcs

engxam logo english exams

Sprawdź czy zdasz B1 Preliminary (PET)?

Zarejestruj się, rozwiąż testy i zobacz jakie uzyskasz wyniki.
Zapisz się

B1 Preliminary (PET) Przykładowe Testy: Reading

Część 1 (3-option multiple choice )Test1+2    Test3    Test4    Test5

Co jest w Części 1?
Część 1 składa się z pięciu krótkich tekstów takich jak: ogłoszenie, wiadomość, notatka czy email.  Po przeczytaniu każdego z nich, musisz odpowiedzieć na pytanie zawierające trzy możliwe odpowiedzi. W tej części sprawdzana jest nasza umiejętność czytania komunikatów oraz rozumienia ich rzeczywistego sensu.

Więcej przykładowych testów


Część 2 (Matching)Test1+2   Test3    Test4    Test5

Co jest w Części 2?
Druga część zawiera pięć opisów dotyczących różnych osób oraz osiem krótkich tekstów. Twoje zadanie polega na dopasowaniu do każdej z osób odpowiedniego tekstu. W tej części sprawdzana jest umiejętność czytania i rozumienia oraz zdolność uzyskania konkretnych informacji.

Więcej przykładowych testów


Część 3 (4-option multiple choice)Test1+2     Test3    Test4    Test5

Co jest w Części 3?
Część trzecia składa się z tekstu zaczerpniętego z gazety, czasopisma czy recenzji. Po przeczytaniu go musimy odpowiedzieć na pięć pytań, każde z czterema odpowiedziami do wyboru. Ta część sprawdza umiejętność zrozumienia postawy, opinii i intencji pisarza.

Więcej przykładowych testów


Część 4 (Gapped text)Test1+2    Test3    Test4    Test5

Co jest w Części 4?
W tej części znajdziemy dłuższy tekst w którym umieszczonych jest pięć ponumerowanych okienek z których usunięto zdania. Poniżej tekstu znajduje się osiem zdań z których należy wyrać te właściwe aby wypełnić luki.  Oznacza to, że są trzy dodatkowe zdania, których nie użyjesz.

Więcej przykładowych testów


Część 5 (4-option multiple choice cloze)Test1+2    Test3    Test4    Test5

Co jest w Części 5?
W części 5 musisz przeczytać krótki tekst, w którym znajduje się sześć pustych miejsc. Do każdej z luk podane są cztery odpowiedzi ,musisz wybrać słowo które najbardziej tam pasuje. Zadanie to testuje przede wszystkim Twoją znajomość słownictwa, a nie umiejętności gramatyczne. Słowa mogą mieć podbne znaczenie lub będą wyglądać podobnie, musisz być ostrożny przy wyborze odpowiedzi.

Więcej przykładowych testów


Część 6 (Open cloze)Test1+2    Test3    Test4   Test5 

Co jest w Części 6?
Część 6 jest bardzo podobna do Części 5. Tutaj również masz do przeczytania tekst w którym znajdują się luki do uzupełnienia-tym razem jest ich aż sześć. W Części 6 musisz sam znaleźć brakujące słowo; nie masz żadnych odpowiedzi do wyboru.

Więcej przykładowych testów


engxam logo english exams

FCE, CAE, PET

Przykładowe Testy Egzaminacyjne

Daj swój esej do sprawdzenia, śledź swoje postępy online.
Przykładowe ćwiczenia , praktyczne testy online i wskazówki.

B1 Preliminary (PET) Przykładowe Testy: Listening (Testy)

Część 1 (3-option multiple choice)Test1+2    Test3    Test4

Co jest w Części 1?
W Części 1 znajduje się siedem krótkich nagrań, do każdego z nich jest pytanie oraz trzy obrazki. Po wysłuchaniu tekstu, musisz wybrać zdjęcie, które najlepiej odpowiada na zadane pytanie. Nagranie zostanie odtworzone dwukrotnie.

Więcej przykładowych testów


Część 2 (3-option multiple choice)Test1+2    Test3    Test4

Co jest w Części 2?
W Części 2 usłyszysz sześć dialogów, które uzupełnione są krótkim opisem kontekstu. Po wysłuchaniu każdej z rozmów, musisz wybrać jedną z trzech opcji która najlepiej odpowiada na pytanie lub uzupełnia zdanie. Każdą rozmowę usłyszysz dwa razy.

Więcej przykładowych testów


Część 3 (Gap fill)Test1+2    Test3    Test4

Co jest w Części 3?
W Części 3 otrzymasz krótką notatkę, z której usunięto sześć informacji. Po wysłuchaniu wypowiedzi lektora, musisz uzupełnić ponumerowane luki odpowiednimi informacjami. Notatka jest podsumowaniem wypowiedzi lektora. Odpowiedź składa się zwykle z pojedynczych słów, liczby lub bardzo krótkich fraz. Większość odpowiedzi to pojedyncze słowa, liczby lub bardzo krótkie frazy. Nagranie zostanie odtworzone dwukrotnie. Zadanie sprawdza umiejętność wyłapania ze słuchu konkretnych informacji.

Więcej przykładowych testów


Część 4 (3-option multiple choice)Test1+2    Test3    Test4

Co jest w Części 4?
W  Części 4 usłyszysz dłuższy tekst– wywiad, na podstawie którego będziesz mógł wykonać zadanie. Po wysłuchaniu nagrania, musisz odpowiedzieć na sześć pytań i wybrać poprawną odpowiedź spośród trzech opcji.

Więcej przykładowych testów

enesdeitcs

engxam logo english exams

Sprawdź czy zdasz B1 Preliminary (PET)?

Zarejestruj się, rozwiąż testy i zobacz jakie uzyskasz wyniki.
Zapisz się
© 2024 engxam. All rights reserved.