window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-KF0HPJ6WPF');
Learning Zone
Article

5 Przykładowych Testów za Darmo (Online) | B2 First (FCE)

Level: B2
Exam:
Article navigation:
B2 First (FCE) Testy Praktyczne: Use of English (Tests)
B2 First (FCE) Testy Praktyczne: Reading (Tests)
B2 First (FCE) Testy Praktyczne: Listening (Tests)

enesdeitcs

engxam logo english exams

FCE, CAE, CPE

Przykładowe Testy Online

Daj swój esej do sprawdzenia, śledź swoje postępy online.
Przykładowe ćwiczenia , praktyczne testy online i wskazówki.

B2 First (FCE) Testy Praktyczne: Use of English (Tests)

Część 1 (Multiple Choice Cloze)Test1    Test2    Test3    Test4   Test5

Co jest w Części 1?
Część 1 składa się z tekstu, w którym znajduje się osiem pustych miejsc (plus jedno dodatkowe jako przykład). Do każdej luki podany jest zestaw odpowiedzi, który składa się z 4 słów. Po przeczytaniu tekstu musisz wybrać słowo które poprawnie wypełnia lukę.

Więcej przykładowych testów?


Część 2 (Open Cloze)Test1    Test2    Test3    Test4    Test5

Co jest w Części 2?
Część 2 składa się z tekstu, w którym znajduje się osiem pustych miejsc (plus jedno dodatkowe jako przykład). W tej części nie ma zestawów słów, z których można by wybrać odpowiedzi. Kandydaci muszą samodzielnie wymyślić słowo, które poprawnie wypełni lukę.

Więcej przykładowych testów?


Część 3 (Word Formation)Test1    Test2    Test3    Test4    Test5

Co jest w Części 3?
Część 3 składa się z tekstu, w którym znajduje się osiem pustych miejsc (plus jedno dodatkowe jako przykład). Obok każdej luki znajduje się oddzielony od tekstu wyraz, napisany dużymi literami. Bazując na podanym wyrazie kandydaci muszą utworzyć prawidłową odpowiedź.

Więcej przykładowych testów?


Część 4 (Key Word Transformations)Test1    Test2    Test3    Test4   Test5

Co jest w Części 4?
Część 4 składa się z sześciu oddzielnych zdań które musisz uzupełnić. Każde z nich jest poprzedzone zdaniem wprowadzającym. Zdania posiadają lukę, w miejsce której należy wpisać od dwóch do pięciu słów. Jedno z nich jest podanym w nawiasie słowem „kluczowym”.

Więcej przykładowych testów?


engxam logo english exams

Sprawdź czy zdasz B2 First (FCE)?

Zarejestruj się, rozwiąż testy i zobacz jakie uzyskasz wyniki.
Zapisz się

B2 First (FCE) Testy Praktyczne: Reading (Tests)

Część 5 (Multiple Choice)Test1    Test2    Test3     Test4    Test5

Co jest w Części 5?
Część 5 składa się z tekstu, po którym następuje sześć pytań wielokrotnego wyboru z czterema opcjami, które sprawdzają zrozumienie treści i organizację tekstu. Tekst może pochodzić na przykład z powieści lub artykułu.

Więcej przykładowych testów?


Część 6 (Gapped text)Test1    Test2   Test3    Test4    Test5

Co jest w Części 6?
Część szósta składa się z tekstu, np. fragmentu czasopisma, z którego usunięto sześć zdań.  Kandydat musi wybrać spośród siedmiu zdań sześć prawidłowych, którymi uzupełni luki w tekście. Należy zdecydować, z którego miejsca w tekście usunięto każde zdanie.

Więcej przykładowych testów?


Część 7 (Multiple matching)Test1    Test2    Test3     Test4    Test5

Co jest w Części 7?
Część 7 składa się z jednego długiego tekstu lub maksymalnie sześciu krótszych tekstów, poprzedzonych 10 pytaniami. Zadaniem kandydata jest zlokalizować konkretne informacje pasujące do podanych pytań.

Więcej przykładowych testów?


engxam logo english exams

FCE, CAE, CPE

Przykładowe Testy Online

Daj swój esej do sprawdzenia, śledź swoje postępy online.
Przykładowe ćwiczenia , praktyczne testy online i wskazówki.

B2 First (FCE) Testy Praktyczne: Listening (Tests)

Część 1 (Multiple choice)Test1    Test2    Test3    Test4     Test5

Co jest w Części 1?
Każde z ośmiu pytań w tej części jest poprzedzone zdaniem kontekstowym. Po wysłuchaniu tekstu, musisz wybrać jedną z trzech odpowiedzi, która najlepiej odpowiada na zadane pytanie. Nagranie zostanie odtworzone dwukrotnie.

Więcej przykładowych testów?


Część 2 (Sentence completion)Test1    Test2    Test3    Test4    Test5

Co jest w Części 2?
Część 2 składa się z tekstu z którego usunięto 10 informacji. Po wysłuchaniu wypowiedzi lektora, musisz uzupełnić luki na podstawie nagrania . Kolejność zdań które musisz uzupełnić, jest zgodna z kolejnością informacji jakie usłyszysz w nagraniu.

Więcej przykładowych testów?


Część 3 (Multiple matching)Test1    Test2    Test3    Test4    Test5

Co jest w Części 3?
W tej części kandydaci wysłuchują pięciu krótkich tekstów, które w jakiś sposób są ze sobą powiązane. Lektorzy mogą mówić o różnych aspektach tego samego tematu lub o podobnych doświadczeniach np. podróże. Kandydaci wybierają z ośmiu możliwych odpowiedzi, jaka wypowiedź najbardziej pasuje do każdej osoby.

Więcej przykładowych testów?


Część 4 (Multiple choice)Test1    Test2    Test3    Test4     Test5

Co jest w Części 4?
W Części 4 zdajduje nagranie wywiadu lub dyskusji z udziałem dwóch mówców. Kandydat musi odpowiedzieć na siedem pytań wielokrotnego wyboru z 3 opcjami. Pytania są zgodne z kolejnością informacji które usłyszysz na nagraniu.

Więcej przykładowych testów?

enesdeitcs

engxam logo english exams

Jaki jest Twój poziom języka angielskiego?

Rozwiąż krótki 5-minutowy test, aby sprawdzić swój poziom języka angielskiego i który certyfikat jest dla Ciebie odpowiedni.
© 2024 engxam. All rights reserved.