window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-KF0HPJ6WPF');
Learning Zone
Article

Darmowe Testy Praktyczne (Online) | C2 Proficient (CPE)

Level: C2
AdobeStock_309384658-scaled.jpeg
Article navigation:
C2 Proficient CPE Testy Praktyczne Online: Use of English
C2 Proficient CPE Testy Praktyczne Online: Reading
C2 Proficient CPE Testy Praktyczne Online: Listening

enesdeitcs

engxam logo english exams

FCE, CAE, CPE

Przykładowe Testy Online

Daj swój esej do sprawdzenia, śledź swoje postępy online.
Przykładowe ćwiczenia , praktyczne testy online i wskazówki.

C2 Proficient CPE Testy Praktyczne Online: Use of English

Part 1 (Multiple Choice Cloze)Test1    Test2    Test3

Co jest w części 1?

Część 1 wymaga od kandydatów uzupełnienia ośmiu luk w tekście poprzez wybranie właściwego słowa (lub frazy w przypadku czasowników złożonych lub łączników) z spośród czterech opcji do wyboru.


Part 2 (Open Cloze)Test1    Test2    Test3

Co jest w części 2?

Część 2 to tekst zawierający osiem luk plus jeden przykład. Kandydaci muszą wykazać się znajomością struktury języka i rozumienia tekstu aby uzupełnić puste miejsca. Do uzupełnienia każdej z luk należy wykorzystać tylko jedno słowo – nigdy frazę lub skrót. Może być więcej niż jedna dopuszczalna odpowiedź.


Part 3 (Word Formation)Test1     Test2    Test3

Co jest w części 3?

Część 3 składa się z tekstu, w którym znajduje się osiem pustych miejsc (plus jedno dodatkowe jako przykład). Obok każdej luki znajduje się oddzielony od tekstu wyraz, napisany dużymi literami. Bazując na podanym wyrazie kandydaci muszą utworzyć prawidłową odpowiedź. Budowanie słów obejmuje nie tylko dodanie afiksu (np. „honest” do „dishonesty” lub „person” do „impersonal”), ale także zmiany wewnętrznej struktury (np. „strong” od „strengthened”) oraz składani (np. „rain” od „raindrop” czy „set” od
„outset”).


Part 4 (Key Word Transformations)Test1    Test2    Test3

Co jest w części 4?

Część 4 składa się z sześciu pytań (plus przykład). Każde pytanie składa się z trzech części: zdania wprowadzającego, słowa kluczowego i drugiego zdania, którego podany jest tylko początek i koniec. Kandydaci muszą wypełnić lukę w drugim zdaniu, tak aby dokończone zdanie było podobne w znaczeniu do zdania wprowadzającego. Słowa kluczowego nie wolno w żaden sposób zmieniać


engxam logo english exams

Sprawdź czy zdasz C2 Proficient (CPE)?

Zarejestruj się, rozwiąż testy i zobacz jakie uzyskasz wyniki.
Zapisz się

C2 Proficient CPE Testy Praktyczne Online: Reading

Part 5 (Multiple Choice)Test1   Test2    Test3

Co jest w części 5?

Część 5 składa się z jednego długiego tekstu, zaczerpniętego z różnych źródeł. Po tekście następuje sześć pytań wielokrotnego wyboru, sprawdzających szczegółowe zrozumienie tekstu, w tym wyrażonych w nim opinii i postaw. Tekst ma tytuł i może mieć również śródtytuł. Kandydaci muszą uważnie przeczytać tekst, aby dokładnie zrozumieć, co autor ma na myśli, i aby odróżnić pozornie podobne informacje.


Part 6 (Gapped Text)Test1    Test2    Test3

Co jest w części 6?

Tekst, z którego usunięto akapity i umieszczono w nieuporządkowanej kolejności po tekście. Kandydaci muszą zdecydować, z którego miejsca w tekście usunięto akapity.


Part 7 (Multiple Matching)Test1    Test2

Co jest w części 7?

Zadanie składa się z tekstu z lukami, po którym następują odpowiedzi w postaci siedmiu fragmentów „wyciętych” z tekstu oraz jednego dodatkowego fragmentu, który nie pasuje do żadnej z luk. Zadanie wymaga od kandydatów wybrania spośród ośmiu opcji odpowiedniego fragmentu, który zmieści się w każdej z siedmiu luk w tekście. W każdym pustym miejscu powinna się znaleźć tylko jedna poprawna odpowiedź.


engxam logo english exams

FCE, CAE, CPE

Przykładowe Testy Online

Daj swój esej do sprawdzenia, śledź swoje postępy online.
Przykładowe ćwiczenia , praktyczne testy online i wskazówki.

C2 Proficient CPE Testy Praktyczne Online: Listening

Arkusz C2 Proficiency Listening składa się z czterech części. Do każdej części należy wysłuchać pliku audio i odpowiedzieć na kilka pytań. Każde nagranie słyszysz dwa razy.

Part 1 (Multiple choice)Test1    Test2

Co jest w części 1?

Sześć pytań w tej części odnosi się do trzech oddzielnych tekstów (po dwa pytania na tekst). Teksty mogą być samodzielne lub mogą stanowić fragmenty dłuższych tekstów. Nagrania mają formę monologów oraz dialogów.


Part 2 (Sentence completion)Test1    Test2

Co jest w części 2?

Kandydaci wysłuchują monologu o charakterze informacyjnym, skierowanego do odbiorcy który nie jest specjalistą w danym temacie. Dziewięć pytań w tej części ma formę niepełnych zdań. Kandydaci muszą pokazać, że rozumieją to, co usłyszeli, uzupełniając luki w zdaniach.


Part 3 (Multiple choice)Test1

Co jest w części 3?

Kandydaci słuchają tekstu, w którym wyrażane są opinie i postawy, zarówno w sposób domyślny, jak i jawny. Pięć pytań wielokrotnego wyboru z 4 opcjami w tej części koncentruje się na szczegółowym zrozumieniu poruszonych kwestii. Pytania są zgodne z kolejnością informacji w tekście, ale ostatnie pytanie może sprawdzać ogólne zrozumienie tekstu jako całości.


Part 4 (Multiple matching)Test1

Co jest w części 4?

Część 4 składa się z serii pięciu krótkich monologów na dany temat. Nagranie trwa 3–4 minuty, a każdy monolog ma około 35 sekund. Przedstawiają spontaniczną wypowiedź osób pochodzących z różnych środowisk. Podane są dwa oddzielne zadania- każde z nich zawiera jedno pytanie. Musisz dopasować prawidłową odpowiedź (jedną z ośmiu) do każdego z pięciu monologów.

enesdeitcs

engxam logo english exams

Jaki jest Twój poziom języka angielskiego?

Rozwiąż krótki 5-minutowy test, aby sprawdzić swój poziom języka angielskiego i który certyfikat jest dla Ciebie odpowiedni.
© 2024 engxam. All rights reserved.