window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-KF0HPJ6WPF');
Learning Zone
Article

Esej – przykładowe tematy i odpowiedzi | C1 Advanced (CAE)

Level: C1
Article navigation:
C1 Advanced (CAE) Esej: Przykład - Młodzież
C1 Advanced (CAE) Esej: Przykład - Przestępstwa
C1 Advanced (CAE) Esej: Przykład - Pokaz talentów
C1 Advanced (CAE) Esej: Przykład - Udogodnienia

en

C1 Advanced (CAE) Esej: Przykład – Młodzież

Przykładowe zadanie egzaminacyjne:

Your class has listened to a radio discussion about how adults can be a good influence on younger people. You have made the notes below:

Ways adults can influence how younger people behave:

 • giving rules
 • setting an example
 • offering advice

Some opinions expressed in the discussion:

 • “Sometimes it’s fun to break the rules!”
 • “If you admire somebody, you try to behave like them.”
 • “Young people don’t always listen.”

Napisz esej omawiający dwa wybrane przez siebie punkty (z trzech podanych w zadaniu). W podsumowaniu wyjasnij, który punkt jest ważniejszy, podając uzasadnienie swojej odpowiedzi.

Przykładowa odpowiedź:

Adults can influence younger people in a good way, but also in a bad way. There are various possibilities how this can happen.

On the one hand, setting a good example is a quite useful way, because younger people will be able to see the adult’s behaviours and ways of thinking. They will see and feel the adult’s values and lives and may decide to become like them someday or at least to try to behave and think like adults.

On the other hand, offering advices seems to be the better way for me, how adults can influence younger people. Because, setting a good example to follow can be useful, but it also is pretty exhausting for adults and they may have some pressure as well. In addition, it’s just an opportunity for younger people, because they’ll decide rather they want to become like these adults or not.

In my opinion, younger people should try to learn how life works on their own. This will lead to more failures, but in my opinion, failing is normal and necessary. Of course this way of influencing is more exhausting for younger people, but I guess they’ll figure out how to do things on their own.

Failures are crucial for learning and for success, therefore I think that adults just should offer advices and show them, that they believe in them. That’s going to encourage younger people and they will try to learn and believe in themselves. That’s why I think, that offering advices is the better way how adults can influence younger people.

engxam logo english exams

FCE, CAE, CPE

Ćwicz, pisz i rób postępy

Daj swój esej do sprawdzenia, śledź swoje postępy online.
Przykładowe ćwiczenia , praktyczne testy online i wskazówki.

Komentarze i oceny egzaminatorów:

Skala OcenaKomentarz
Treść5Cała treść nawiązuje do zadania, a czytelnik docelowy jest w pełni poinformowany.
Odpowiednia komunikacja3Dzięki zachowaniu tradycyjnej formy eseju (odpowiedni podział) udaje się utrzymać uwagę docelowego czytelnika. Tekst napisano w neutralnym stylu, a format jest odpowiedni do zadania. Autor używa odpowiednich zwrotów, aby wprowadzić i połączyć pomysły w tekście (On the one hand; On the other hand; In my opinion). Praca zawiera kilka drobnych błędów jeśli chodzi o stylistykę (I guess they’ll figure out; pretty exhausting).

Temat eseju jest jasno przedstawiony we wstępie, a główne punkty kluczowe omówione zostały w oddzielnych akapitach.

W podsumowaniu ponownie została przedstawiona opinia autora poparta kilkoma odpowiednimi przykładami.

Organizacja3Tekst jest dobrze zorganizowany i spójny. Struktura eseju jest logiczna, a do łączenia idei w obrębie zdań i pomiędzy nimi użyto odpowiednich wyrażeń łączących.

Zachowane są właściwe wzorce organizacyjne i kolejność. W drugiej części eseju jest mowa o porażkach (in my opinion, failing is normal and necessary) a następnie przeanalizowano wpływ niepowodzeń na młodych ludzi.

Idea porażki została powtórzona w ostatnim akapicie (Failures are crucial), aby wesprzeć wnioski końcowe kandydata.

Język2W sposób właściwy zastosowano różnorodne słownictwo, ale zdarzają się błędy w mniej powszechnych słowach i wyrażeniach, wynikające z nieodpowiedniego doboru słów lub złej kolejności.

Niektóre formy gramatyczne takie jak czasy teraźniejsze i czasowniki modalne, użyto z odpowiednim stopniem kontroli. Przy próbie stosowania bardziej złożonych form lub wyrażeń pojawiają się błędy.

Przykładowa odpowiedź:

Many parents, struggle with bringing up their child into be responsible adults and are unsure how to influence them. There are of course, many ways of influencing young adults, and I want to present and discuss two of them: giving rules to obey and offering your children advice.

First of all, it has to be said that advice is easy to ignore, and that children especially in their adolescent years, don’t even want advice, and will tell you so, too: ‘I don’t need your help’, they will say to you or even shout at you. Kids often feel misunderstood they think their parents can’t understand them, because they are ‘too old’. If your son or daughter has a problem, it is important to make him or her feel that you do understand and only want their best and are, therefore, offering some advice, hoping it will help them.

Then again, there are rules. Rules can be placed differently, they don’t need to be a stone-hard barrier to your child’s freedom. Adolescents will often bend rules or utterly break them all because they need this certain feeling of rebellion and freedom. Rules also help the maturing of the conscience. If a child doesn’t need to follow rules, it’s conscience will never mature and it will not know wrong from right. If, however you place rules, and punishments should they not be followed, your son or daughter will learn not to steal, to be home on time simply because he or she doesn’t want to be punished. Don’t overdo it, though. Placing too hard punishments could also lead to destruction of the conscience your child never being able to make it’s own decisions.

I think that giving rules to obey is the best way of influencing young people. Wherever you go, you find certain rules. Not every rule is absolutely sensible, but while growing older, your child will learn by itself which rules should be followed and will follow them of free choice.

engxam logo english exams

FCE, CAE, CPE

Ćwicz, pisz i rób postępy

Daj swój esej do sprawdzenia, śledź swoje postępy online.
Przykładowe ćwiczenia , praktyczne testy online i wskazówki.

Komentarze i oceny egzaminatorów:

Skala OcenaKomentarz
Treść5Cała treść jest odpowiednia do zadania, a czytelnik docelowy jest w pełni poinformowany.

Kandydat wybrał dwa sposoby, w jakie dorośli mogą wpływać na młodzież. Opisano zarówno negatywne jak i pozytywne aspekty obu wyborów.

Na zakończenie kandydat przedstawia własną opinię, który sposób jest bardziej skuteczny i wyjaśnia dlaczego.

Odpowiednia komunikacja4Konwencja typowa dla eseju została odpowiednio zatosowana. Format pracy jest w większości spójny mimo, że kandydat udziela porad. Styl jest odpowiedni do zadania i przykuwa uwagę czytelnika. Użyto neutralnego języka, aby omówić zarówno pozytywne, jak i negatywne aspekty tematu. Zastosowano proste i złożone pomysły.
Organizacja4Tekst jest dobrze zorganizowany, a kandydat swobodnie posługuje się różnymi środkami zapewniającymi spójność, aby pokazać powiązania między pomysłami w zdaniach i akapitach (odniesienia, interpunkcja i wyrażenia łączące).

Bardziej złożone wzorce organizacyjne są stosowane z ogólnie dobrym skutkiem, szczególnie podczas przedstawiania pozytywnych i negatywnych aspektów każdego z punktów kluczowych.

Język4W sposób właściwy zastosowano różnorodne słownictwo, w tym mniej powszechne.

Autor stosuje szereg prostych i złożonych form gramatycznych, których używa w sposób kontrolowany i elastyczny. Sporadycznie zdarzają się błędy, ale nie utrudniają one komunikacji.

C1 Advanced (CAE) Esej: Przykład – Przestępstwa

Przykładowe zadanie egzaminacyjne:

You have watched a documentary about what causes young people to start committing crimes. You have made the notes below.

Reasons why young people commit crimes

 • lack of control by parents
 • absence of opportunities in life
 • influence of friends

Some opinions expressed in the documentary:

 • ’Without firm discipline from parents, some children are likely to get into trouble.
 • ’Ifs not surprising that young people who feel they have no chance of a good life turn to crime.
 • ’The bad influence of people they mix with can cause some young people to take up crime.’

Napisz esej omawiający dwa wybrane przez siebie punkty (z trzech podanych w zadaniu). W podsumowaniu wyjasnij, który punkt jest ważniejszy, podając uzasadnienie swojej odpowiedzi.

Przykładowa odpowiedź:

The documentary investigated what makes young people commit crimes. It seems to me that the most important reason is lack of appropriate control by parents.

To put the blame for youth crime on parents may seem rather unfair, but a lot of the interviews and information in the documentary backed up this belief. There is more than one reason why many parents fail to control their children. Some parents believe that it is wrong to discipline children in any way, and think that children should be free to do whatever they want. Some parents are simply too lazy and selfish to control their children, preferring to let them behave badly so that they can continue doing what they want. Another reason is that some parents did not grow up being disciplined by their parents and so they do not do that with their own children.

Factors such as economic position and influence from peers can of course play a major role in causing young people to turn to crime. However, it is my view that how children am brought up is more important than either of those. They need firm rules to be given to them by parents who they respect, and if they are not given firm guidance by parents, some of them are bound to behave badly. Some of this bad behaviour will be criminal. If you do something wrong and you get away with it, you will do it again or do worse things.

engxam logo english exams

FCE, CAE, CPE

Ćwicz, pisz i rób postępy

Daj swój esej do sprawdzenia, śledź swoje postępy online.
Przykładowe ćwiczenia , praktyczne testy online i wskazówki.

C1 Advanced (CAE) Esej: Przykład – Pokaz talentów

Przykładowe zadanie egzaminacyjne:

Your class has attended a panel discussion on the subject of TV shows that feature members of the public, such as reality TV shows and talent competitions. You have made the notes below.

Aspects of reality and talent TV shows

 • entertainment for viewers
 • influence on young people
 •  effect on participants

Some opinions expressed in the discussion:

 • ’These programmes are just harmless entertainment and there is nothing wrong with them.’
 • ’The influence these programmes can have on young people can be very bad indeed.’
 • ’People who take part in these programmes can be damaged by the experience.’

Napisz esej omawiający dwa wybrane przez siebie punkty (z trzech podanych w zadaniu). W podsumowaniu wyjasnij, który punkt jest ważniejszy, podając uzasadnienie swojej odpowiedzi.

Przykładowa odpowiedź:

The discussion focused on various issues connected with TV shows that feature members of the public. They have been a worldwide phenomenon for some time and views on them vary greatly.

One of the main aspects of these shows is the entertainment they provide for viewers. Obviously, they would not be watched by so many people if audiences didn’t find them entertaining. During the discussion. It was said that the shows are enjoyable to watch and do no harm. People enjoy watching ordinary members of the public living their lives, doing their jobs or taking part In talent competitions because they can relate to those people. I think that this is true. Although I don’t personally find them interesting and therefore seldom watch them, I agree that many people find them very entertaining.

However, a more serious aspect was discussed and that Is the Influence these shows can have on people. especially young people. This, I think, Is the most important aspect. Many young people are Influenced by these shows and the people on them They too want to appear on TV, to be 'famous just like the people they see. Rather than thinking realistically about their futures and about getting jobs and careers. they get the impression that anyone can be famous. Instead of focusing on building a life in a practical way, they dream of being like those people on the shows. I think this is the most important consequence of these shows and It is a harmful one.

engxam logo english exams

FCE, CAE, CPE

Ćwicz, pisz i rób postępy

Daj swój esej do sprawdzenia, śledź swoje postępy online.
Przykładowe ćwiczenia , praktyczne testy online i wskazówki.

C1 Advanced (CAE) Esej: Przykład – Udogodnienia

Przykładowe zadanie egzaminacyjne:

Your class has attended a panel discussion on facilities that should receive money from local authorities. You have made the notes below:

Which facilities should receive money from local authorities?

 •  museums
 •  sports centres
 •  public gardens

Some opinions expressed in the discussion:

 • “Museums aren’t popular with everybody!”
 • “Sports centres mean healthier people.”
 • “A town needs green spaces – parks are great for everybody

Napisz esej omawiający dwa wybrane przez siebie punkty (z trzech podanych w zadaniu). W podsumowaniu wyjasnij, który punkt jest ważniejszy, podając uzasadnienie swojej odpowiedzi.

Przykładowa odpowiedź:

Facilities in need of funds

Having listened to today’s radio programme about facilities that need financial help, I realised that sports centers and public gardens have been neglected over the years by the local authorities.

There are few sports centers out there that meet the right characteristics that a good sports center must have. This is one of the many reasons that people avoid sport. We see lots of kids nowadays suffering from obesity and other health problems caused by the simple fact that they don’t do sport.

Another reason for this is that people have nowhere to go out for a walk or to run in a nice place. Public gardens, parks for example are also lacking in numbers. The ones that are already there are not very nice and they don’t look very good. I think that by improving this two facilities the population can benefit from this. By creating more sports centers, there will be some more jobs offered, and some kids might even follow a sports career. By making more public gardens people can get out more often and spend some good quality time relaxing.

I think that local authorities should invest money in both facilities because this is a good way to increase the population’s health.

engxam logo english exams

FCE, CAE, CPE

Ćwicz, pisz i rób postępy

Daj swój esej do sprawdzenia, śledź swoje postępy online.
Przykładowe ćwiczenia , praktyczne testy online i wskazówki.

Komentarze i oceny egzaminatorów:

Skala OcenaKomentarz
Treść3Cała treść nawiązuje do zadania, a czytelnik docelowy jest ogólnie poinformowany. Kandydat nie dokonał ostatecznego wyboru, który z dwóch punktów kluczowych jest istotniejszy.
Odpowiednia komunikacja4Dzięki zachowaniu tradycyjnej formy eseju (odpowiedni podział) udaje się utrzymać uwagę docelowego czytelnika. Praca zawiera odpowiedni wstęp który wyznacza kontekst eseju i wprowadza nas w temat, a kandydat (zgodnie z treścią zadania) wybrał i omówił dwa punkty kluczowe (parks, sports centres). Udało się zainteresować i utrzymać uwagę czytelnika docelowego i przekazano podstawowe pomysły związane z tematem.

Zatosowany jest spójny styl, a ogólny ton eseju jest odpowiednio przekonujący i obiektywny.

Organizacja4Tekst jest dobrze zorganizowany i spójny. Zamiast oczywistego łączenia słów, zastosowano dość subtelne wzorce organizacyjne i wyrażenia łączące: na przykład zdania względne/zaimki, podstawienie i wielokropek.

Niektóre zdania są dość krótkie, autor powinien je połączyć, aby tekst wydawał się bardziej płynny.

Język3W sposób właściwy zastosowano różnorodne słownictwo, w tym mniej powszechne, które jest odpowiednio kolokowane.

W eseju użyto szereg prostych i złożonych form gramatycznych z odpowiednim stopniem kontroli.

Przykładowa odpowiedź:

In regard of a recent discussion about the facilities, which are financially supported by local authorities, I would like to write a few of my personal thoughts. Whether we are talking about sports centres or public gardens, there is no doubt that they are both a good thing to have in the city and should both be supported somehow. The only question then is which one of these is more important, what are the pros and cons of each one?

Let me start with the sport centres as I think these are a bit more problematic. Obviously, in our times where lots of people spend days sitting in their office staring at a computer, some sort of physical training is very important. We have to balance that shift in our lifestyles. The problem I see with supporting the sports centres is the number of activities that you can do at these days. There is almost countless list of either individual or team sports that we can think of, and each centre is usually designed for a specific type or at least a group of sports similar in its nature. Therefore I think that it is too difficult to support them equally and we can’t say which activity is better than the others either. Another reason for not financing sports as much as green parks is their commercial use. What I mean by that is that we usually pay for everything the centre offers us to do and therefore they are more able to last from their own money than gardens.

Regarding of the green spaces, the situation is much clearer I think. Every city needs gardens where people can sit and relax, but nobody is going to pay a tax for just walking around.

These factors lead me to my conclusion, that the public gardens are definitely a facility which should be financed from public money, whereas in the case of sports centres, the situation is questionable.

engxam logo english exams

FCE, CAE, CPE

Ćwicz, pisz i rób postępy

Daj swój esej do sprawdzenia, śledź swoje postępy online.
Przykładowe ćwiczenia , praktyczne testy online i wskazówki.

Komentarze i oceny egzaminatorów:

Skala OcenaKomentarz
Treść5Cała treść nawiązuje do zadania, a czytelnik docelowy jest w pełni poinformowany. Kandydat w prawidłowy sposób omawia dwa punkty kluczowe (sports centres, green spaces).
Odpowiednia komunikacja4Konwencja eseju jest skutecznie zachowana, autor z łatwością przykuwa uwagę docelowego czytelnika. Styl i forma są spójne, a język jest wystarczająco formalny i odpowiedni w całym tekście (zwłaszcza we wstępie i podsumowaniu).
Organizacja4Tekst jest ogólnie dobrze zorganizowany i spójny, a różne idee są wyraźnie oznaczone w całym tekście. Docelowy czytelnik może z łatwością nadążyć za argumentami. Akapity są wewnętrznie dobrze zbudowane i odpowiednio połączone. Jeśli chodzi o wzorce organizacyjne, ogólny efekt jest jedynie zadowalający, ze względu na brak równowagi w długości między akapitem drugim i trzecim.
Język4Skutecznie, choć nie zawsze precyzyjnie, wykorzystano szeroką gamę słownictwa, w tym leksykę mniej popularną. Użyto prostych i złożonych form gramatycznych, zachowując kontrolę i elastyczność, szczególnie jeśli chodzi o konstrukcję zdań. Chociaż sporadycznie zdarzają się błędy, jednak są to drobne pomyłki i nie utrudniają komunikacji.

en

engxam logo english exams

Sprawdź czy zdasz C1 Advanced (CAE)?

Zarejestruj się, rozwiąż testy i zobacz jakie uzyskasz wyniki.
Zapisz się
© 2024 engxam. All rights reserved.