window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-KF0HPJ6WPF');
Learning Zone
Article

Jak napisać artykuł (po angielsku)? | C2 Proficient (CPE)

Level: C2
Article navigation:
C2 Proficient (CPE) Artykuł: Struktura
C2 Proficient (CPE) Artykuł: Poradnik
C2 Proficient (CPE) Artykuł: Przykładowa Odpowiedź
C2 Proficient (CPE) Artykuł: Przykładowe tematy
C2 Proficient (CPE) Artykuł: Lista kontrolna
C2 Proficient (CPE) Artykuł: Schemat punktacji
C2 Proficient (CPE) Artykuł: Użyteczne frazy i wyrażenia

enesdeitcs

engxam logo english exams

FCE, CAE, CPE

Przykładowe Testy Online

Daj swój esej do sprawdzenia, śledź swoje postępy online.
Przykładowe ćwiczenia , praktyczne testy online i wskazówki.

Artykuł po angielsku C2 piszemy na określony temat, do gazety, czasopisma, magazynu lub biuletynu. Zawsze uważnie czytaj instrukcje dotyczące zadania, aby mieć jasność, dla kogo piszesz.

 • gazeta w której znajduje się artykuł po angielsku C2Jest to tekst na ogół przeznaczony do opublikowania w gazecie, czasopiśmie lub magazynie, w zależności od odbiorcy lub tematyki może być całkiem poważny lub zabawny
 • Piszemy go dla szerokiego grona odbiorców, dlatego ważne jest, aby przyciągnąć i utrzymać uwagę czytelników
 • Może zawierać zabawne historie, mowę zależną oraz opisy
 • Powinien wyrażać opinie i przemyślenia, a także fakty
 • Może mieć charakter formalny lub nieformalny, w zależności od grupy docelowej; (ale artykuł musi mieć mniej formalny styl niż esej)

C2 Proficient (CPE) Artykuł: Struktura

1.Tytuł
Przyciągający wzrok tytuł, który przykuwa uwagę czytelników.
2.Wstęp
Jasno określa temat do omówienia i utrzymuje uwagę czytelnika.
3. Treść Główna
Paragraf 1 

Artykuły mogą mieć również podtytuły dla każdego paragrafu.
Paragraf 2
Artykuły mogą mieć również podtytuły dla każdego paragrafu.
4. Wnioski / Podsumowanie
Może to być zarówno streszczenie tematu, jak i ostateczna opinia, zalecenie lub komentarz.
engxam logo english exams

FCE, CAE, CPE

Ćwicz, pisz i rób postępy

Daj swój esej do sprawdzenia, śledź swoje postępy online.
Przykładowe ćwiczenia , praktyczne testy online i wskazówki.

C2 Proficient (CPE) Artykuł: Poradnik

Zanim zaczniesz pisać artykuł po angielsku C2, pamiętaj…

 • notatka ułatwiająca napisanie artykułu po angielsku C2Gdzie pojawi się artykuł?
  Gazeta, czasopismo czy strona internetowa?
 • Kto jest grupą docelową?
  Dobre rozeznanie, kto będzie czytał Twój artykuł po angielsku C2, może pomóc Ci dobrać odpowiednie informacje i ton w taki sposób, aby były jak najbardziej przydatne.
 • Jaki jest cel artykułu?
  Doradzać, sugerować, informować, porównywać, kontrastować, opisywać itp.?
 • Jakich zaawansowanych form gramatycznych i zwrotów zamierzasz użyć?
  Inwersja, III tryb warunkowy, a może jakaś forma strony biernej? Zastanów się, jakich idiomów lub zwrotów planujesz użyć, łatwo o nich zapomnieć, a bardzo wzbogacą artykuł.
 • Starannie uporządkuj swoje pomysły w paragrafach
  Każdy paragraf powinien posiadać zdanie zawierające tezę

1. Tytuł

Tytuł jest niezbędny i powinien stanowić zwięzłe podsumowanie informacji przedstawionych w artykule.  Innymi słowy, czytelnik po przeczytaniu tytułu powinien mieć pewnego rodzaju wskazówkę czego on dotyczy.

Na przykład, załózmy że temat artykułu dotyczy jakiegoś miejsa (wyspy, plaży lub hotelu), dzięki użyciu przymiotników możesz pokazać jego atrakcyjność, zanim czytelnik zacznie zapoznawać się z całym artykułem, np.

Tytuł: “The Tranquility and Peace of an Island that Time Forgot”.

Jeśli na przykład zadanie polega na zaproponowaniu rozwiązania problemu możesz zwrócić się bezpośrednio do odbiorców, np.:

Tytuł: “What You Need to Do to Be Successful”
Tytuł: Is Learning English Really Necessary Today?”.

Tytuł nie powinien być zbyt długi i musi idealnie odzwierciedlać styl artykułu – zarówno kiedy piszesz w stylu bardziej oficjalnym, jak i nieformalnym.

2. Wstęp

Wstęp powinien pokrywać się z tytułem jaki ma artykuł po angielsku C2 i zawierać krótkie rozwinięcie głównej myśli.

Oprócz tytułu to właśnie wstęp musi zangażować czytelnika. Dobrą praktyką jest zadać we wstępie pytanie, na które czytelnik znajdzie odpowiedź na końcu artykułu.

Poniżej znajdziesz przykładowy tytuł i adekwatny do niego wstęp który jest pewnego rodzaju uzupełnieniem.

Tytuł: Long-distance Travel

Wstęp: The Scottish writer, Robert Louis Stevenson, used to say that he travelled ‘not to go anywhere but to go.’ In other words, he loved travelling for its own sake. Would you agree that the journey there can be the most exciting and rewarding part of any holiday?

3. Treść Główna

długopis którym można napisać artykuł po angielsku przykładWykorzystaj zdania wprowadzające (topic sentences)

Aby twój paragraf był spójny, musisz pogrupować zdania zgodnie z główną ideą. Oznacza to, że należy zacząć od napisania zdania wprowadzającego, które podsumowuje główną myśl całego paragrafu.

Powinienneś umieścić to zdanie na początku paragrafu, aby pomóc czytelnikowi szybko zrozumieć o czy będzie cały paragraf i zminimalizować prawdopodobieństwo błędnej interpretacji.

Przykładowe akapity zawierające takie zdania wprowadzające.

Paragraf 1: Some years ago I studied Russian at university and used to travel frequently to Russia. [zdanie wprowadzające] ... starasz się dalej rozwijać ten temat… I usually went by train, by far the cheapest way to get there then. This involved a three-day train journey across the Channel and then over the…

Paragraf 2: I loved the sense of gradually making my way into a different world. [zdanie wprowadzające] ... starasz się dalej rozwijać ten temat…  Towns and villages became less frequent and fields turned into forests as we chugged eastwards. The children who waved at the train as it passed began to have high Slav cheekbones. 

engxam logo english exams

Sprawdź swój artykuł C2 (CPE)!

Przykładowe materiały, testy praktyczne online oraz wskazówki. Śledź swoje postępy online.
See more

Wnioski /Podsumowanie

Skuteczne zakończenie pozwala zrozumieć argumentację artykułu i jego znaczenie: dlaczego coś działa, dlaczego coś jest znaczące lub wartościowe.

Podsumowanie jest po to:

 • Aby połączyć dane zawarte w artykule z szerszym kontekstem
 • Aby zasugerować konsekwencje swoich odkryć lub wagę tematu.
 • Aby ponownie, w inny sposób, przeanalizować myśl przewodnią

 Article Topic –  travel
Podsumowanie: 
These days it’s cheaper to hop on a plane than a train and you can now get to Russia in three hours instead of three days. Lunch in London and dinner in Moscow has become possible thanks to the jet engine. In many ways the journey could be seen as easier now….
[połącz ideę artykułu z szerszym kontekstem]

Zobacz artykuł po angielsku C2 w całości…

Long-distance Travel

The Scottish writer, Robert Louis Stevenson, used to say that he travelled ‘not to go anywhere but to go.’ In other words, he loved travelling for its own sake. Although I enjoy being at a new destination, I agree that the journey there can be the most exciting and rewarding part of any holiday.

Some years ago I studied Russian at university and used to travel frequently to Russia. I usually went by train, by far the cheapest way to get there then. This involved a three-day train journey across the Channel and then over the North European Plain through Belgium, Germany, Poland and Byelorus to Moscow. The train from Ostend was a Russian one and once on board you felt as if you were already in Russia, especially as you poured yourself a glass of tea from the samovar at the end of each carriage and made yourself comfortable for the two nights you’d spend in your sleeping compartment.

I loved the sense of gradually making my way into a different world. Towns and villages became less frequent and fields turned into forests as we chugged eastwards. The children who waved at the train as it passed began to have high Slav cheekbones. Travelling slowly gives you time to savour the gradual changes, to think about where you’re going or where you’ve just been, to adapt to a new way of being. This opportunity to reflect is immensely enriching.

These days it’s cheaper to hop on a plane than a train and you can now get to Russia in three hours instead of three days. Lunch in London and dinner in Moscow has become possible thanks to the jet engine. In many ways the journey could be seen as easier now. But in my opinion, travelling by rail is still much more satisfying, providing a real sense of distance – both geographical and social – between different countries.

Podsumujmy to…

Artykuł po angielsku C2 powinien:

 • mieć ostry wstęp (haczyk), w którym natychmiast przechodzisz do sedna
 • może być nieco formalny, ale powinien być jednocześnie przyjazny dla czytelnika (nie używaj zbyt długich zdań)
 • opowiada historię
 

 • uwzględnia osobiste doświadczenia (l) i zwraca się bezpośrednio do czytelnika (You)
 •  dopuszcza użycie uogólnień na dany temat, ale należy je łączyć z własnymi osobistymi doświadczeniami

C2 Proficient (CPE) Artykuł: Przykładowa Odpowiedź

Temat artykułu:

An international travel magazine is running a series of articles on alternatives to travelling by plane. The magazine has invited readers to send in articles briefly describing a memorable long-distance train or bus journey they have made. The article should explain the advantages of travelling a long distance by train or bus and consider whether in general travelling to your destination more slowly may result in a more satisfying travel experience.

Odpowiedź artykuł po angielsku C2:

Long-distance Travel

With the rapid pace in which technology has been developing over the last decades, air travel has become more and more affordable to the hoi polloi. This is particularly true since the spread of the ‘no-frills’ airlines which have taken over Europe by storm. Air travel offers relatively cheap and fast journey to its passengers, which explains its recent rise. But are these journeys pleasant ones? Recent opinion polls show they are not. People are unhappy about the weight and size limits on luggage, numerous changes, stress related to queues to check-in, security and then to the gate . … The largest ache for air passengers, however, seems to be the lack of human interaction amid the ‘de-humanising feel’ of the airports.

I recently had an opportunity – and a pleasure – to travel by train to a family wedding in Germany. Despite the fact the journey took 6 hours longer than it would by plane, it was a truly enjoyable experience. The rail track passed through beautiful, green mountain valleys, offering amazing views of numerous castles perched on the mountain sides and the views of medieval towns. I have also met a few very nice local people who entertained me during the journey with interesting and funny stories of their family weddings.

Thanks to excellent views and the people I travelled with, the journey felt unbelievably short. There are many advantages of travelling long distances by train, most of which overweight the largest disadvantage to some – namely the length of the journey. First of all – one is able to meet interesting people and engage in long conversations – a train journey seems to be a more welcoming environment for social interaction than a quick flight is. Secondly, whilst passing through the towns and villages rather than flying over them one is able to better experience the culture. There are also practical advantages – like the lack of strict luggage restrictions, less queues and the ability to open the window to get some fresh air. There are also less problems with the leg
space and a possibility to stretch them by strolling to the restaurant carriage or up and down the train. (This paragraph could have been divided into two for greater clarity)

To conclude, train travel could lead to a better travel experience comparing to the aircraft, under the condition that the passenger is open to experiencing the journey and is able to sacrifice a bit more time travelling.

engxam logo english exams

Sprawdź swój artykuł C2 (CPE)!

Przykładowe materiały, testy praktyczne online oraz wskazówki. Śledź swoje postępy online.
See more

Temat artykułu:

An international travel magazine is running a series of articles on alternatives to travelling by plane. The magazine has invited readers to send in articles briefly describing a memorable long-distance train or bus journey they have made. The article should explain the advantages of travelling a long distance by train or bus and consider whether in general travelling to your destination more slowly may result in a more satisfying travel experience.

Odpowiedź artykuł po angielsku C2:

Long-distance Travel

The Scottish writer, Robert Louis Stevenson, used to say that he travelled ‘not to go anywhere but to go.’ In other words, he loved travelling for its own sake. Although I enjoy being at a new destination, I agree that the journey there can be the most exciting and rewarding part of any holiday.

Some years ago I studied Russian at university and used to travel frequently to Russia. I usually went by train, by far the cheapest way to get there then. This involved a three-day train journey across the Channel and then over the North European Plain through Belgium, Germany, Poland and Byelorus to Moscow. The train from Ostend was a Russian one and once on board you felt as if you were already in Russia, especially as you poured yourself a glass of tea from the samovar at the end of each carriage and made yourself comfortable for the two nights you’d spend in your sleeping compartment.

I loved the sense of gradually making my way into a different world. Towns and villages became less frequent and fields turned into forests as we chugged eastwards. The children who waved at the train as it passed began to have high Slav cheekbones. Travelling slowly gives you time to savour the gradual changes, to think about where you’re going or where you’ve just been, to adapt to a new way of being. This opportunity to reflect is immensely enriching.

These days it’s cheaper to hop on a plane than a train and you can now get to Russia in three hours instead of three days. Lunch in London and dinner in Moscow has become possible thanks to the jet engine. In many ways the journey could be seen as easier now. But in my opinion, travelling by rail is still much more satisfying, providing a real sense of distance – both geographical and social – between different countries.

engxam logo english exams

Sprawdź swój artykuł C2 (CPE)!

Przykładowe materiały, testy praktyczne online oraz wskazówki. Śledź swoje postępy online.
See more

engxam logo english exams

FCE, CAE, CPE

Ćwicz, pisz i rób postępy

Daj swój esej do sprawdzenia, śledź swoje postępy online.
Przykładowe ćwiczenia , praktyczne testy online i wskazówki.

C2 Proficient (CPE) Artykuł: Przykładowe tematy

A local magazine has asked readers to send in articles on their preferences in public transport. Say which methods you prefer, explain your reasons and assess whether or not your preferences are similar to those of the majority of people where you live. If there are problems with some forms of transport say what they are and what might be done about these problems.

Napisz swój artykuł po angielsku C2.

You are a member of a group which is seeking to improve the quality of life for elderly people In your neighbourhood. Write an article for the local newspaper explaining the aims of your group, how people can join it, and what they can do to help.

Napisz swój artykuł po angielsku C2.

You use an online resource for your studies. You would like people to take advantage of such resources, so you decide to write an article in the college newspaper. Write your article describing the resource, explaining why and how it is useful, and mentioning who in particular could benefit from using it.

Napisz swój artykuł po angielsku C2.

Więcej tematów – Artykuł C2 (CPE).

C2 Proficient (CPE) Artykuł: Lista kontrolna

ktoś pisze artykuł CPE

Jak już napiszesz artykuł po angielsku C2 Proficient, sprawdź czy zawarłeś w swojej pracy wszystko co powinienneś, korzystając z poniższej listy kontrolnej.

Jak to zrobić?  Po prostu sprawdź swój artykuł po angielsku C2, odpowiadając po kolei na pytania:

Treść

 • Czy zawarłem wszystkie kluczowe informacje podane w treści zadania?
 • Czy napisałem tylko te informacje, które są istotne dla zadania?
 • Czy wystarczająco rozwinąłem kluczowe punkty zadania używając własnych pomysłów?
 • Czy zamieściłem odniesienia lub przykłady na poparcie swoich pomysłów lub informacji?

Odpowiednia komunikacyjna

 • Czy osiągnąłem główne cele tekstu (np. wyjaśnienie, przekonanie, zasugerowanie, przeprosiny, porównanie itp.)?
 • Czy odpowiednio połączyłem fakty i opinie zgodnie z wymaganiami  zadania?
 • Czy użyłem odpowiedniego stylu i gatunku wymaganego w zadaniu?
 • Czy stosowałem się do konwencji odpowiedniej dla danego rodzaju tekstu?

Organizacja

 • Czy uporządkowałem swoje pomysły w sposób jasny i spójny, używając najbardziej odpowiedniej struktury?
 • Czy prawidłowo wykorzystałem inne elementy organizacyjne zgodnie z  rodzajem tekstu (na przykład tytuły, nagłówki, wstępy, zakończenia itp.)?
 • Czy związek między moimi pomysłami jest łatwy do zrozumienia dla czytelnika? (Na przykład, czy użyłem odpowiednich wyrażeń łączących, zaimków itp., aby odnieść się do różnych aspektów w tekście?)
 • Czy odpowiednio wyraziłem moje pomysły zachowując równowagę i przestrzeń dla każdego z nich?

Język

 • Czy użyłem dużego zasobu słownictwa?
 • Czy nie powtarzam tych samych słów i zwrotów?
 • Czy użyłem szeregu prostych i bardziej złożonych struktur gramatycznych?
 • Czy poprawnie użyłem typowych zwrotów, które są istotne dla konkretnego zadania lub tematu?
 • Czy moje użycie gramatyki jest poprawne?
 • Czy moja pisownia jest poprawna?
engxam logo english exams

FCE, CAE, CPE

Przykładowe Testy Egzaminacyjne

Daj swój esej do sprawdzenia, śledź swoje postępy online.
Przykładowe ćwiczenia , praktyczne testy online i wskazówki.

C2 Proficient (CPE) Artykuł: Schemat punktacji

Język

Musisz używać szerokiego zakresu słownictwa, w tym mniej popularnej leksyki, z płynnością, precyzją, wyrafinowaniem i stylem.

Użycie gramatyki musi być zaawansowane, w pełni kontrolowane i całkowicie naturalne.

Komunikacja

Musisz wykazać się pełną znajomością modelu komunikacji.

Komunikuj złożone idee w skuteczny i przekonujący sposób, z łatwością przykuwając uwagę docelowego czytelnika, spełniając wszystkie cele komunikacyjne

Organizacja

Twój tekst musi być imponująco i spójnie zorganizowany, przy użyciu szerokiej gamy środków stylistycznych spajających tekst (cohesive devices) i wzorców organizacyjnych, z pełną elastycznością.

Treść

Każde zdanie w tekście powinno nawiązywać do tematu pracy, a wszystkie zadania w nim zawarte powinny być wykonane.

Czytelnik docelowy powinien być w pełni poinformowany.

engxam logo english exams

FCE, CAE, CPE

Przykładowe Testy Online

Daj swój esej do sprawdzenia, śledź swoje postępy online.
Przykładowe ćwiczenia , praktyczne testy online i wskazówki.

C2 Proficient (CPE) Artykuł: Użyteczne frazy i wyrażenia

Poniżej znajdziesz przydatne słownictwo, którego możesz użyć pisząc artykuł po angielsku C2. Mimo, iż jest to droga na skróty, jeśli nauczysz się kilku wyrażeń typowych dla każdego akapitu, z pewnością będziesz w stanie stworzyć bardzo spójny i dobrze zorganizowany tekst.

Częściowa zgoda

This is partly true…
To (an) (certain) / (some) extent…

In some cases …
Up to a point …
While it can not be denied that …
While it is true that…

Kwalifikacja

There is a tendency to…
A large number of the times…
Usually, they are inclined to…
Generally speaking…
Sometimes/Usually/Often/Generally… 
Things appear to be…
In a large number of cases…
In some instances…

Powtórzenie / Podsumowanie / Zilustrowanie

In brief…
On the whole…
Overall…
In short…
In other words…
To be sure…
For instance…
In fact…
In any event…

Zamiar

Therefore…
With this object in view/mind…
To this end…
For this purpose….

Miejsce i lokalizacja

Beyond…
Nearby…
On the opposite side…
Adjacent to…
Over head…
To/on the right…
In the centre…
Over to the left/right….
In the same area….
In the neighbouring town….

Zobacz więcej użytecznych zwrotów. 

enesdeitcs

engxam logo english exams

Jaki jest Twój poziom języka angielskiego?

Rozwiąż krótki 5-minutowy test, aby sprawdzić swój poziom języka angielskiego i który certyfikat jest dla Ciebie odpowiedni.
© 2024 engxam. All rights reserved.