window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-KF0HPJ6WPF');
Learning Zone
Article

Jak napisać dobry esej (po angielsku)? | C1 Advanced (CAE)

Level: C1, C1
Article navigation:
C1 Advanced (CAE) Esej: Struktura
C1 Advanced (CAE) Esej: Poradnik
C1 Advanced (CAE) Esej: Przykładowe odpowiedzi
C1 Advanced (CAE) Esej: Tematy
C1 Advanced (CAE) Esej: Porady
C1 Advanced (CAE) Esej: Lista kontrolna
C1 Advanced (CAE) Esej: Schemat punktacji
C1 Advanced (CAE) Esej: Użyteczne frazy i wyrażenia

en

engxam logo english exams

FCE, CAE, CPE

Przykładowe Testy Online

Daj swój esej do sprawdzenia, śledź swoje postępy online.
Przykładowe ćwiczenia , praktyczne testy online i wskazówki.

Czy wiesz jak napisać esej angielski C1? Takie zadanie dostaniesz na egzaminie Cambridge C1 Advanced (CAE). Jest to obowiązkowe więc dowiedź się jak to robić.

Musisz odpowiedzieć na pytanie, używając od 220 do 260 słów. Powinienneś przeanalizować pytanie z różnego punktu widzenia i podać argumenty. Esej to tekst półformalny/formalny który powinien być neutralny aż do zakończenia.

Przedstaw wyważoną argumentację, która będzie zarówno interesująca, jak i łatwa do odczytania.

C1 Advanced (CAE) Esej: Struktura

1. Wstęp
Przedstaw i rozwiń pytanie na które będziesz pisał swoją pracę
2. Główna treść: Paragrafy 1-2
Opisz pierwszy, najważniejszy punkt kluczowy.
Opisz drugi punkt kluczowy.
3. Paragraf 3 (opcjonalnie)
Wyjaśnia ostatni argument i nawiązuje do pozostałych punktów.
4. Podsumowanie
Podsumowanie tego, co dotychczas napisałeś.
engxam logo english exams

FCE, CAE, CPE

Ćwicz, pisz i rób postępy

Daj swój esej do sprawdzenia, śledź swoje postępy online.
Przykładowe ćwiczenia , praktyczne testy online i wskazówki.

C1 Advanced (CAE) Esej: Poradnik

pęknięty ołówek przy pisaniu eseju CAE

Oto prosty sposób na napisać esej angielski C1.

Jeśli masz dwa główne punkty do poruszenia, możesz nadać swojemu esejowi przejrzystą strukturę, dzieląc go na cztery akapity.

1. Wstęp

Pierwsza część eseju zawiera wprowadzenie. Określa, jaki temat zostanie poruszony i dlaczego. Powinienneś przedstawić pokrótce swoje główne argumenty. Ten paragraf nie musi być długi.

Introduction: We often hear about the many benefits of health and fitness. However, less often do we hear concrete suggestions for how to improve participation rates, particularly among young people. In this essay I will discuss two possible actions that governments could focus on in order to promote health and fitness to youth today.  (main points are briefly introduced.)

 Wskazówka 1: Zwracaj uwagę na styl!

Jednym z najczęstszych błędów jakie można popełnic pisząc esej angielski C1 jest używanie zbyt osobistego języka.

przydatne wskazówki jak napisać esej CAEJa, mnie, mi

Każdy lubi mówić o sobie, ale kiedy np. piszesz o kwestiach środowiskowych, powinieneś mówić o środowisku, a nie o sobie. 

TY

Sposób, w jaki używamy słowa ’Ty’ w mowie nieformalnej ’You should have seen it!’ 'if you know what I mean’  jest nieodpowiedni w stylu formalnym. W najlepszym wypadku może to zabrzmieć bezpośrednio; w najgorszym przypadku lekceważąco lub nawet obraźliwie jakbyś wskazywał palcem na czytelnika. Ale odbiorcy nie są Twoimi znajomymi i nie powinienneś zwracać się do nich w ten sposób.

2. Główna treść: Paragrafy 1-2

Paragraf 1

W tym akapicie powinienneś przedstawić bardziej szczegółowe informacje i rozwinąć Twój pierwszy, często najmocniejszy główny argument. Możesz przywołać a następnie odrzucić wszystkie argumenty przeciw Twojemu punktowi widzenia.

Paragraf 1: The first possible action is to improve physical education teaching in schools. Local students have at times complained that… (Opisz pierwszy punkt/argument)

Paragraf 2

Drugi paragraf powinien zawierać kolejny kluczowy punkt dotyczący Twojego eseju. Poprzyj go odpowiednimi informacjami oraz tłem.

Paragraph 2: A second option would be to attempt to change the overly competitive attitudes that seem ingrained in many of the sports… (Opisz drugi punkt/argument)

Wskazówka 2: Pamiętaj o „linkowaniu” w eseju!

ktoś wpadł na pomysł jak napisać esej c1Między akapitami:

To begin with, I would like to put forward […]
The first possible action is, to improve physical education …[…]

A second option would be.…  competitive attitudes that […]

W środku paragrafu:

[…] which activity is better than the others. Another reason for not financing sports […]

3. Paragraf 3 (opcjonalnie)

Trzeci paragraf nie jest obowiązkowy, i może być powiązany z poprzednim lub odsyłać go do pozostałych.

4. Podsumowanie

Niezwykle istotne jest jak zakończysz esej angielski C1. Służy temu ostatni paragraf czyli podsumowanie. Pokazuje, w jaki sposób kluczowe punkty, które przedstawiłeś odnoszą się do siebie. Ponownie podkreśla Twoje początkowe stanowisko z paragrafu wprowadzającego.

Podsumowanie: In summary, either approach would be a step in the right direction. In my view, it would be wise to prioritize dealing with reducing competitiveness first because I believe it would help young people feel better about the sports they already do. They could then, in turn, influence their friends to join in.

engxam logo english exams

Sprawdź swój esej (CAE)!

See more


Za czy przeciw?
ktoś zastanawia się jak napisać esej angielski c1

Istnieją dwa podejścia, które możesz wybrać, aby napisać swój esej profesjonalnie. 

 1. Za i przeciw

  Jest to tradycyjne podejście, w którym autor omawia argumenty za i przeciw swojemu stanowisku. Zwykle jeden punkt będzie kontrastował z resztą argumentów. Ta metoda ma zalety. Po pierwsze, kandydaci często lepiej znają ten model i jest dla nich łatwiejszy do napisania. Po drugie, daje to większe możliwości korzystania z wyrażeń łączących.

 2. Jednostronnie

  Napisanie takiego eseju oznacza, że ​​wszystkie argumenty popierają (najczęściej) lub zaprzeczają tezie zawartej w zadaniu. Tworzą coś w rodzaju listy i wymagają użycia wyrażeń takich jak npfirstly, additionally aby podać kolejne argumenty. Jak wspomniano powyżej, może to ograniczać użycie niektórych zwrotów, ale mimo wszystko jest wielu zwolenników użycia tego stylu.

engxam logo english exams

FCE, CAE, CPE

Przykładowe Testy Online

Daj swój esej do sprawdzenia, śledź swoje postępy online.
Przykładowe ćwiczenia , praktyczne testy online i wskazówki.

C1 Advanced (CAE) Esej: Przykładowe odpowiedzi

Temat:

Your class has attended a panel discussion on facilities which should receive money from local authorities. You have made the notes below:

Which facilities should receive money from local authorities?

 • museums
 • sports centres
 • public gardens

Some opinions expressed in the discussion:

 • “Museums aren’t popular with everybody!”
 • “Sports centres mean healthier people.”
 • “A town needs green spaces – parks are great for everybody.”

Write an essay discussing two of the facilities in your notes. You should explain which facility it is more important for local authorities to give money to, giving reasons in support of your answer.

Przykładowa odpowiedź:

[Wstęp]

In regard of a recent discussion about the facilities, which are financially supported by local authorities, I would like to write a few of my personal thoughts. Whether we are talking about sports centres or public gardens, there is no doubt that they are both a good thing to have in the city and should both be supported somehow. The only question then is which one of these is more important, what are the pros and cons of each one?

[Paragraf 1 ]

Let me start with the sport centres as I think these are a bit more problematic. Obviously, in our times where lots of people spend days sitting in their office staring at a computer, some sort of physical training is very important. We have to balance that shift in our lifestyles. The problem I see with supporting the sports centres is the number of activities that you can do at these days. There is almost countless list of either individual or team sports that we can think of, and each centre is usually designed for a specific type or at least a group of sports similar in its nature. Therefore I think that it is too difficult to support them equally and we can’t say which activity is better than the others either. Another reason for not financing sports as much as green parks is their commercial use. What I mean by that is that we usually pay for everything the centre offers us to do and therefore they are more able to last from their own money than gardens.

[Paragraf 2]

Regarding of the green spaces, the situation is much clearer I think. Every city needs gardens where people can sit and relax, but nobody is going to pay a tax for just walking around.

[Podsumowanie]

These factors lead me to my conclusion, that the public gardens are definitely a facility which should be financed from public money, whereas in the case of sports centres, the situation is questionable.

engxam logo english exams

Sprawdź swój esej (CAE)!

Przykładowe materiały, testy praktyczne online oraz wskazówki. Śledź swoje postępy online.
See more

Temat:

Your class has attended a panel discussion on the action governments can take to promote health and fitness among young people. You have made the notes below.

Action to promote health and fitness among young people

 • improve teaching in schools.
 • improves attitudes to competitiveness.
 • improve the image of sports.

Some opinions expressed during the discussion

 • ‘There need to be specialist sports teachers for children and students of all ages.’
 • ‘Some young people are put off by the pressure to compete.’
 • ‘A lot of young people don’t think it’s cool to take part in sports.’

Write an essay for your tutor, discussing two of the actions in your notes. You should explain which action you think is more important, giving reasons to support your opinion.

Przykładowa odpowiedź:

[Wstęp]

We often hear about the many benefits of health and fitness. However, less often do we hear concrete suggestions for how to improve participation rates, particularly among young people. In this essay I will discuss two possible actions that governments could focus on in order to promote health and fitness to youth today.

[Paragraf 1 ]

The first possible action is to improve physical education teaching in schools. Local students have at times complained that the curriculum is rigid and emphasizes repetitive activities instead of team sports and enjoyment. Better role models and more adventurous options could lead to improved attitude and participation. Naturally, employing specialist sports teachers would incur considerable cost.

[Paragraf 2]

A second option would be to attempt to change the overly competitive attitudes that seem ingrained in many of the sports competitions for youngsters. When adults such as parents and teachers focus on winning above having a good time, it puts undue pressure on the participants. They may feel a sense of failure if they lose and also be less inclined to try a new sport.

[Podsumowanie]

In summary, either approach would be a step in the right direction. In my view, it would be wise to prioritize dealing with reducing competitiveness first because I believe it would help young people feel better about the sports they already do. They could then, in turn, influence their friends to join in.

engxam logo english exams

Sprawdź swój esej (CAE) !

Przykładowe materiały, testy praktyczne online oraz wskazówki. Śledź swoje postępy online.
See more

C1 Advanced (CAE) Esej: Tematy

In class you have had a discussion about inequality and work. You have made the notes below:

Do the privileged few get a head start in life?

 • Stability in the home
 • Work contacts and opportunities
 • Time to hone one´s skills

Napisz esej angielski C1 omawiający dwa z podanych punktów i uzasadnij swoją odpowiedź.

Recently, you have held a discussion in a university plenary about work-life balance. You have made the notes below:

Work is the pillar of society though it is obvious that people need to disconnect. Where is the balance?

 • Fulfilling one´s potential
 • Supporting family members
 • Using one´s time productively

Napisz esej angielski C1 omawiający dwa z podanych punktów i uzasadnij swoją odpowiedź.

You have discussed young people and their future work prospects in class. You have made the notes below:

What might be the most effective strategy to prepare young people for work?

 • Work placements
 • Workshops in schools
 • Establishing links with local businesses

Napisz esej angielski C1 omawiający dwa z podanych punktów i uzasadnij swoją odpowiedź.

Więcej przykładowych tematów.

engxam logo english exams

FCE, CAE, CPE

Ćwicz, pisz i rób postępy

Daj swój esej do sprawdzenia, śledź swoje postępy online.
Przykładowe ćwiczenia , praktyczne testy online i wskazówki.

C1 Advanced (CAE) Esej: Porady

 • zdjęcie przedstawia pomysł na c1 esej angielskiODPOWIEDŹ NA ZADANE PYTANIE!
 • ZAPLANUJ swój esej angielski C1.
 • SPRAWDŹ swój esej, aby poprawić błędy.
 • Ostatni akapit to najlepsze miejsce, aby jasno wyrazić swoją opinię.
 • Dodaj cytaty, statystyki, fakty, przykłady i inne istotne dane na poparcie Twoich punktów.
 • Styl i ton może być formalny lub półformalny, w zależności od podejścia do tematu. Jeśli Twój esej jest napisany w formalnym stylu, stosuj nieformalne wyrażenia tylko wtedy, gdy na poparcie swojej argumentacji używasz cytatu.
 • Interpunkcja jest bardzo ważna podczas pisania eseju i może być potężnym narzędziem do podkreślenia argumentów. Krótkie zdania są przejrzyste, ale stają się irytujące, jeśli są nadużywane. Długie zdania wymagają natomiast przemyślanego użycia przecinków, średników aby osiągnąć płynności i rytmu.

C1 Advanced (CAE) Esej: Lista kontrolna

ktoś pisze c1 esej angielski

Jak już napiszesz esej po angielsku C1, możesz sam sprawdzić czy zawarłeś w swojej pracy wszystko co powinienneś, korzystając z poniższej listy kontrolnej.

Jak to zrobić?  Po prostu sprawdź swój esej angielski C1 odpowiadając po kolei na pytania:

Treść

 • Czy zawarłem wszystkie kluczowe informacje podane w treści zadania?
 • Czy napisałem tylko te informacje, które są istotne dla zadania?
 • Czy wystarczająco rozwinąłem kluczowe punkty zadania używając własnych pomysłów?

Odpowiednia komunikacyjna

 • Czy osiągnąłem główne cele tekstu (np. wyjaśnienie, przekonanie, zasugerowanie, przeprosiny, porównanie itp.)?
 • Czy zastosowałem odpowiednią mieszankę faktów i opinii?
 • Czy użyłem odpowiedniego stylu (formalnego lub nieformalnego) w zadaniu?

Organizacja

 • Czy poprawnie użyłem akapitów do uporządkowania moich pomysłów?
 • Czy prawidłowo wykorzystałem inne elementy organizacyjne zgodnie z  rodzajem tekstu (na przykład tytuły, nagłówki, wstępy, zakończenia itp.)?
 • Czy związek między moimi pomysłami jest jasny i łatwy do zrozumienia dla czytelnika? (Na przykład, czy użyłem odpowiednich wyrażeń łączących, zaimków itp., aby odnieść się do różnych aspektów w tekście?)
 • Czy odpowiednio wyraziłem moje pomysły zachowując równowagę i przestrzeń dla każdego z nich?

Język

 • Czy użyłem dużego zasobu słownictwa?
 • Czy nie powtarzam tych samych słów i zwrotów?
 • Czy użyłem szeregu prostych i bardziej złożonych struktur gramatycznych?
 • Czy poprawnie użyłem typowych zwrotów, które są istotne dla konkretnego zadania lub tematu?
 • Czy moje użycie gramatyki jest poprawne?
 • Czy moja pisownia jest poprawna?

C1 Advanced (CAE) Esej: Schemat punktacji

Język
W skomplikowanych zdaniach, należy stosować odpowiednie struktury i elementy gramatyczne. Dłuższe zdania złożone ​​powinny być przejrzyście napisane i łatwe do zrozumienia. Należy używać różnorodnego słownictwa związanego z danym tematem, aby sformułować ciekawe argumenty na dany temat.
Komunikacja
Esej jest pracą naukową, więc powinien być napisany w stylu formalnym lub neutralnym, a nie konwersacyjnym. Czytelnik musi jasno zrozumieć wszystkie uwagi dotyczące punktów kluczowych. Autor powinien podać również wyraźne  powody, dla których wybrał jeden z nich jako najważniejszy.
Organizacja
Esej powinien być odpowiednio podzielony, osobny paragraf dla każdego z dwóch punktów kluczowych. Można dołączyć krótki paragraf wprowadzający i/lub krótki paragraf końcowy, ale żaden z nich nie jest obowiązkowy. Należy używać odpowiednich wyrażeń łączących aby stworzyć jednolitą, powiązaną ze sobą treść.
Treść
Esej po angielsku C1 musi omówić dwa z trzech aspektów wymienionych w pytaniu i wskazać, który z nich autor uważa za najważniejszy, uzasadniając ten wybór. Jeśli wykorzystywane są opinie z dyskusji, należy je w miarę możliwości przeformułować, a nie tylko kopiować.
engxam logo english exams

FCE, CAE, CPE

Przykładowe Testy Online

Daj swój esej do sprawdzenia, śledź swoje postępy online.
Przykładowe ćwiczenia , praktyczne testy online i wskazówki.

C1 Advanced (CAE) Esej: Użyteczne frazy i wyrażenia

Poniżej znajdziesz przydatne słownictwo, którego możesz użyć do organizacji treści kiedy piszesz esej angielski C1. Mimo, iż jest to droga na skróty, jeśli nauczysz się kilku wyrażeń typowych dla każdego akapitu, z pewnością będziesz w stanie stworzyć bardzo spójny i dobrze zorganizowany tekst.

Aby rozpocząć esej: Wstęp

It is often said that …
….is a hotly-debated topic that often divides opinion.
….is a topic that is often discussed but rarely solved.
Many people feel that …
We live in an age when many of us are…
More and more families/people are choosing to …
The trend nowadays is towards +ing
Over the past/last ten years or so, …
Recent research indicates that the number of …is increasing.
Statistics indicate that—
Hardly a week goes by without another report of .. appearing in the media. This raises the issue of whether ……………..
Although most people would generally agree that …………… few

Zdania wprowadzające

Pierwszy paragraf

…. clearly/undoubtedly has an impact on…
It is common knowledge that… plays a crucial role in…
It is undoubtedly the case that…
There is little doubt that…
… is widely believed to contribute to…
It is generally considered that…
Recent research suggests that…
Studies have shown that… has an impact/influence on…
Few people would contest/dispute the fact that…

Drugi paragraf

Another factor to consider is…
On the other hand/In contrast…
It is often claimed that…
All the evidence suggests that…

Wyrażanie swojej opinii

As I see it,
It seems to me that ………… I would also say that ….
I am convinced that ……………
I am inclined to believe that ………………
There is no doubt in my mind that ………………
One of the drawbacks of ……. is ……….
However, one of the benefits is that …………

Zmiana tematu

As regards the causes for this, …………..
Concerning the causes for this, ………
As for the causes, ………..

Przedstawianie argumentów

One justification often given for ……….. is that……………..
Advocates/Proponents would claim that ………………
Those who object to …………….. often argue that ……………….
Another objection is that ……
However, it should not be forgotten that …………..
……….. are opposed to ……………. on the grounds that ……………..
From the point of view of ……………..
According to ………………..

Opisywanie przyczyn

One factor which has led to ………… is …………..
One of the factors which has brought this about is ………
The problem often stems from ………………..
The situation has been exacerbated by …………….
………….. has only made the situation worse.
One consequence of ……………. is …………….

Proponowanie kroków i środków

As regards the most appropriate response to this situation, one suggestion would be to ………
The first step to be taken would be to ……..
To alleviate the situation people should ………..
In addition they ought to ……………
This can only be dealt with if …………
To overcome this problem, …………..
Were the government to ……………, the situation would doubtless improve.
Individuals can do a great deal to …………
The burden of responsiblity lies in the hands of ……..
It is vitally important that ………
Legislation should be introduced to control ……………..
It would be a grave error if we ……………..

Podsumowując esej: Zakończenie

In light of the above,
Taking all this into consideration/account,…
As far as I am concerned, / in my opinion, / as I see it, etc.
… is the most effective way to… due to the fact that…
Despite the fact that… undoubtedly plays a role in… I firmly believe that… is more effective due to the fact that… its advantages outnumber/ outweigh those
All in all it seems to me that ………..
The obvious conclusion to be drawn is that …………………..
All things considered! ………….
On balance! , tend to believe that …………
The world would surely be a better place to live in if …………..

en

engxam logo english exams

Jaki jest Twój poziom języka angielskiego?

Rozwiąż krótki 5-minutowy test, aby sprawdzić swój poziom języka angielskiego i który certyfikat jest dla Ciebie odpowiedni.
© 2024 engxam. All rights reserved.