window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-KF0HPJ6WPF');
Learning Zone
Article

Jak napisać dobry esej? | C2 Proficient (CPE)

Level: C2
Article navigation:
C2 Proficient (CPE) Esej: Struktura
C2 Proficient (CPE) Esej: Poradnik
C2 Proficient (CPE) Esej: Parafrazowanie punktów kluczowych
C2 Proficient (CPE) Esej: Przykładowe odpowiedzi
C2 Proficient (CPE) Esej: Tematy
C2 Proficient (CPE) Esej: Lista kontrolna
C2 Proficient (CPE) Esej: Porady
C2 Proficient (CPE) Esej: Schemat punktacji
C2 Proficient (CPE) Esej: Użyteczne frazy i wyrażenia

enesdeitcs

engxam logo english exams

FCE, CAE, CPE

Przykładowe Testy Online

Daj swój esej do sprawdzenia, śledź swoje postępy online.
Przykładowe ćwiczenia , praktyczne testy online i wskazówki.

W pierwszej części pisemnej egzaminu Cambridge C2 Advanced Proficient (CPE) masz za zadanie napisać esej- jest to obowiązkowe. Pytanie którego będzie dotyczyć praca ma zawsze charakter dyskursywny. Styl dyskursywny jest używany w piśmiennictwie akademickim i wymaga wysokiego poziomu kompetencji językowych.

Musisz oprzeć swój esej na podanym materiale, który będzie miał formę dwóch tekstów, każdy o długości około 100 słów. Teksty będą oparte na różnorodnych autentycznych, współczesnych źródłach.

Jak dużo słów?

Musisz odpowiedzieć na pytanie, używając od 240 do 280 słów.

C2 Proficient (CPE) Esej: Struktura

Wstęp
W prosty sposób odnieś się do tematu obu tekstów.
Główna treść: Paragraf 1
 Zdanie wprowadzające + Sparafrazowany punkt 1 + Sparafrazowany punkt 2
Główna treść: Paragraf 2
Zdanie wprowadzające + Sparafrazowany punkt 3 + Sparafrazowany punkt 4
Główna treść: Paragraf 3
Twoja opinia
Wnioski
Uwagi końcowe – brak nowych pomysłów.
engxam logo english exams

FCE, CAE, CPE

Ćwicz, pisz i rób postępy

Daj swój esej do sprawdzenia, śledź swoje postępy online.
Przykładowe ćwiczenia , praktyczne testy online i wskazówki.

C2 Proficient (CPE) Esej: Poradnik

Oto prosty sposób na napisanie doskonałego eseju.

Poniżej znajdują się teksty źródłowe których użyjemy dla przykładu w naszym poradniku do stworzenia idealnego eseju. Teksty są albo sprzeczne, albo się uzupełniają.

Krok 1: przeczytaj temat i znajdź w każdym z tekstów dwa kluczowe punkty 

Tekst 1. Kluczowe punkty:
1) Unfair to judge a year’s performance just once or twice a year.
2) This unfair system forces students to temporary parrot-fashion learning

Tekst 2. Kluczowe punkty:
3) Continuous assessment depends too much on the teacher who may be too lenient or too strict.
4) Parents and siblings may give an unfair advantage to students over others who don’t have help at home.

Krok 2: Wstęp: W prosty sposób odnieś się do tematu obu tekstów

Wstęp powinien informować czytelnika jaki jest temat eseju.

Wstęp: The methodology for assessing students’ knowledge is crucial and is reflected in their performance and future in education. Such an issue is analyzed in the two contrasting passages that this essay touches upon.

Pamiętaj, że to nie jest najlepszy moment na wyrażanie opinii, powinienneś je zawrzeć dopiero na samym końcu w podsumowaniu.

Krok 3: Paragraf (1 & 2) = Treść główna

Tutaj musimy udowodnić egzaminatorom, że w pełni zrozumieliśmy tekst. W akapicie pierwszym i drugim  parafrazujemy 4 kluczowe punkty i krótko je komentujemy.

Paragraf (1) = Zdanie wprowadzające + Punkt 1 + Punkt 2

Paragraf 1: [Zdanie wprowadzające] The first author considers the annual assessment of students’ performance as inadequate [Sparafrazowany pierwszy (1) punkt] Knowing that your only chance to prove your competence relies on a couple of questions that need to be answered within a suffocating time limit cannot but fill you with anxiety. [Sparafrazowany drugi (2) punkt] To make matters worse, even when the students manage to cope with the stress it is doubtful whether they gain any academic benefit. All they do is switch off their critical thinking and employ their parrot fashion learning. When the exams are over they 'delete’ all this array of incongruent information. 

Paragraf (2) = Zdanie wprowadzające + Punkt 3 + Punkt 4

Paragraf 2:  [Zdanie wprowadzające] Conversely, the second text sees the exams as the only reliable means of school assessment. [Sparafrazowany trzeci (3) punkt] If the students were continually evaluated throughout the year they would be at the mercy of the bias of their teachers. If the professors are positively predisposed they will inflate the marks and if they have any sort of conflict with their pupils they could use the marks as a form of punishment. [Sparafrazowany czwarty (4) punkt] Moreover, the project work that has often been hailed as the creative alternative of barren exams may prove to be a hoax. More often than not it is other family members that do the work and the students undeservingly reap the rewards.

Krok 4: Paragraf (3) = Twoja opinia

Opinia: [Zdanie wprowadzające] While I agree that the exams entail counterproductive stress that may spoil the true meaning of education, I cannot overlook the fact that they are an objective and trustworthy method of evaluation. If the written tests accounted for a proportion of the pupils’ overall mark and the rest was completed with projects and class participation we could successfully combine the profits of these too seemingly contrasting methods.

Krok 5: Wnioski: Uwagi końcowe – Brak nowych pomysłów.

Podsumowując, tak naprawdę chcesz pokazać egzaminatorom, że rozumiesz tekst i kluczowe punkty, więc powinna to być wyważona analiza tekstu, który właśnie przeczytałeś. Nie podawaj żadnych nowych informacji, powiedz im to, co już powiedziałeś.

Wnioski: All things considered, the examinations can contribute to an objective assessment of school performance as long as they are combined with elements of continuous assessment.

Zobacz esej w całości…

The methodology for assessing students’ knowledge is crucial and is reflected in their performance and future in education. Such an issue is analyzed in the two contrasting passages that this essay touches upon.

The first author considers the annual assessment of students’ performance as inadequate.  Knowing that your only chance to prove your competence relies on a couple of questions that need to be answered within a suffocating time limit cannot but fill you with anxiety. To make matters worse, even when the students manage to cope with the stress it is doubtful whether they gain any academic benefit. All they do is switch off their critical thinking and employ their parrot fashion learning. When the exams are over they 'delete’ all this array of incongruent information.

Conversely, the second text sees the exams as the only reliable means of school assessment. If the students were continually evaluated throughout the year they would be at the mercy of the bias of their teachers. If the professors are positively predisposed they will inflate the marks and if they have any sort of conflict with their pupils they could use the marks as a form of punishment.  Moreover, the project work that has often been hailed as the creative alternative of barren exams may prove to be a hoax. More often than not it is other family members that do the work and the students undeservingly reap the rewards.

While I agree that the exams entail counterproductive stress that may spoil the true meaning of education, I cannot overlook the fact that they are an objective and trustworthy method of evaluation. If the written tests accounted for a proportion of the pupils’ overall mark and the rest was completed with projects and class participation we could successfully combine the profits of these too seemingly contrasting methods.

All things considered, the examinations can contribute to an objective assessment of school performance as long as they are combined with elements of continuous assessment.

Lista kontrolna…

 • omówiono 4 kluczowe punkty
 • wszystkie powyższe punkty zostały sparafrazowane i ocenione
 • wyrażono własne pomysły
 •  zastosowano różne języki
 • długość jest odpowiednia (tj. liczba słów)
 • nie ma błędów ani pomyłek
engxam logo english exams

Sprawdź swój esej (CPE)!

Przykładowe egzaminy, testy praktyczne online i wskazówki. Śledź swoje postępy online..
See more

C2 Proficient (CPE) Esej: Parafrazowanie punktów kluczowych

Jak już wiesz, Twoim zadaniem jest znalezienie czterech punktów kluczowych, które musisz przeanalizować i skomentować. Najczęstszym błędem jest to, że uczniowie często dosłownie kopiują tekst źródłowy. Jak pewnie się domyślasz, nie dostaniesz dobrej oceny za robienie skrótów, a egzaminatorzy oczekują, że sparafrazujesz te punkty poprawnie.

Zobaczmy kilka przykładów prawidłowego parafrazowania, abyś wiedział, jak to powinno wyglądać i czego należy unikać:

Oryginalny tekst:

Przykład (błędny):

jak widać uczniowie powtarzali słowa vehicle exclusion zones a następnie makes public transport more efficient – oczywiście nie jest to straszny błąd, ale można to zrobić lepiej.

Przykład (poprawny):

miejmy nadzieję, że także widzisz jak ogromną to robi różnicę. Tak sparafrazowany punkt na pewno zrobiłby wrażenie na egzaminatorze.

C2 Proficient (CPE) Esej: Przykładowe odpowiedzi

Temat:

Read the two texts below. Write an essay summarising and evaluating the keypoints from both texts. Use your own words throughout as far as possible, and include your own ideas in your answers.

Teenagers as consumers
It is virtually impossible to escape the influence of the media these days, and particularly if you are a teenager with access not just to television and radio, but also the internet at all times of the day and night. Advertisers look upon teenagers as a blank canvas whose tastes and needs are there to be moulded by them through their advertisements. Advertisers and marketing people have become adept at reading the teenage mind, making young people believe that they need to own certain items in order to be accepted by their peer group, or simply to look cool.

Teenagers: a driving force
Advertising responds to young people’s delight in what is new by developing sophisticated and innovative, often humorous advertisements which can be seen on television and cinema screens and on billboards around our towns and cities. The tastes of this generation of young people have had an impact on advertisers worldwide. However, it is the energy of the young, above all, that has influenced the world of marketing and has kept it on its toes, pushing the creative boundaries to become almost an art form. That is the power of young people.

Przykładowa odpowiedź:

These texts both deal with the relationship between teenagers and advertising.

The first one focuses on how advertisers exploit young people, taking advantage both of teenage preoccupation with the media and of their susceptibility to peer pressure combined with a wish to appear ‘cool’. The second text is less critical of the relationship between marketing and young people. It presents the young as having a very positive influence on the quality of modern adverts, helping to make them much wittier and more original than ever before. This text maintains that teenagers’ impact on advertising derives partly from their predilection for what is intriguingly new but also, more particularly, from their own creative energy. This energy has been channeled into advertising, raising it arguably to the level of an art form.

While I appreciate the arguments put forward in both texts, I tend to feel more in sympathy with the approach of the first one. I suspect that advertisers are quite cold-heartedly prepared to exploit the youth market, keen to capture the attention – and the cash – of the new generation and well aware of how young people are perhaps more easily influenced than their more cynical elders.

I would accept that advertising can be very creative and I personally often find an advert in a magazine or a TV commercial attractive to look at or enjoyably humorous. It does not seem unreasonable to suggest that many people with artistic talents are attracted into the advertising profession. However, I do not see that as having any direct connection with teenagers. Those who create the most original adverts are certainly likely to be young but in their twenties or early thirties rather than their teens. Moreover the appeal of the more sophisticated advert is surely just as powerful for the older generation as for teenagers.

engxam logo english exams

Sprawdź swój esej (CPE)!

Przykładowe egzaminy, testy praktyczne online i wskazówki. Śledź swoje postępy online.
See more

Temat:

Read the two texts below. Write an essay summarizing and evaluating the key points from both texts. Use your own words throughout as far as possible, and include your own ideas in your answers.

Killing for nothing
Under no circumstances should capital punishment be condoned. It is a barbaric form of punishment, which serves no useful purpose as it obviously does not act as a deterrent. In the USA, for example, the use of capital punishment increased greatly during the eighties and the nineties but with no corresponding effect on the crime rate. Another argument says that it effectively deals with people who are a danger to society. But in any case, they spend years, even decades, on death row while their appeals are used up, and might as well just be sentenced to life imprisonment with no possibility of parole.

Innocents die
The system by which people are convicted is simply not as foolproof as some people would have us believe, and the odds against an innocent person being killled are just too high. While the risk of this happening remains a very real possibility, the death sentence is unacceptable. In this age of DNA evidence, many people in
American prisons awaiting execution have been found to be innocent. The other problem is prejudice. Even if a person is found guilty and convicted of a crime, they are likely to get a worse sentence if they are from an ethnic
minority, and disproportionately large numbers of these people are executed every year in the States.

Przykładowa odpowiedź:

Both extracts above take a negative stance on the hotly debated issue of death penalty.

The first author tries to dispel the myth of the death sentence “acting as a deterrent”. He claims that the long standing use of this harsh punishment in the USA has not proven its effectiveness in curbing crime rates. However, his argument is unconvincing because criminality could have been worse if death penalty was not in effect. Nevertheless, the writer correctly remarks that there is no need to take someone’s life in order to protect society since we can achieve the same result by simply giving them a life sentence.

The second extract persuasively strengthens the argument against this irreversible penalty by citing the numerous incidents of innocent people who have been wrongly convicted and sometimes even executed, only to find out that more recent genetic material proves that they were innocent. The author also claims that the welldocumented “prejudice against ethnic minorities” is a reason to abolish the death sentence. Even if we accept the latter argument as a fact, we can not so easily jump to the conclusion that the suspicion of some judges having preconceived ideas should strip our legal system of one of its most powerful weapons.

Personally, I feel that death penalty should remain in effect for extreme cases of serial killers or insane criminals who show no remorse for their actions. Since, nowadays, we have at our disposal the invaluable assistance of genetic evidence we can reach verdicts that are beyond any shadow of doubt while at the same time we retain a
strong disincentive in the ammunition of our legal system.

engxam logo english exams

Sprawdź swój esej (CPE)!

Przykładowe egzaminy, testy praktyczne online i wskazówki. Śledź swoje postępy online.
See more

C2 Proficient (CPE) Esej: Tematy

Write an essay summarising and evaluating the key points from both texts. Use your own words throughout as far as possible, and include your own ideas in your answers.

Shifting sands

Behavioural change Nowadays, in some cultures there may often be confusion between generations about what is acceptable behaviour in certain situations. Older people sometimes complain, for example, about the real or imagined rudeness of others, such as in the use of electronic devices in public places. However, the younger generation do not regard electronic communication as intrusive, but rather as fundamental to their way of life. Only increased mutual understanding is likely to resolve potential conflict or confusion in any society. In this case, as in all others, it pays to be aware of other people’s points of view.

Follow my leader?

Should we always aim to do what society expects of us? No, what society needs is individuality. Worrying about what other people think inhibits enthusiasm and creativity. Nothing new is ever achieved by conforming to expected social norms. This is not only true for society’s innovators: everybody needs a strong sense of their own worth as an individual. This is essential for psychological well-being and the ability to function effectively in one’s personal and professional life. Paying too much attention to society’s conventions can be counter-productive in these and other ways.

Write an essay summarising and evaluating the key points from both texts. Use your own words throughout as far as possible and include your own ideas in your answers.

The Financial Costs of Stress

Research carried out by the Health and Safety Council estimates that stress and mental illness continues to be neglected by many businesses, both small and large. And the economic impact of this is huge, costing employers around £26bn a year. Stress at work can lead to a lack of concentration, fatigue and low motivation, all of which will cost the company in terms of low productivity, customer satisfaction and the very reputation of the company itself. Employers are being urged to become more „emotionally intelligent” and to improve the way they deal with stress and mental illness.

Speak up about Stress

Many people find it difficult to talk about their feelings, particularly if we’re feeling weak or vulnerable. However, when suffering from stress it’s vital you seek help. It’s important to feel you can talk honestly with a close friend, a loved one, a work colleague or doctor about what’s going on. Stress is easily diagnosed and there is plenty you can do to successfully treat and manage stress. One of the most effective of these is to share your feelings with those you trust. Remember that accepting help and support is not a sign of weakness. Close relationships are vital to helping you get through this tough time.

engxam logo english exams

FCE, CAE, CPE

Przykładowe Testy Online

Daj swój esej do sprawdzenia, śledź swoje postępy online.
Przykładowe ćwiczenia , praktyczne testy online i wskazówki.

 

C2 Proficient (CPE) Esej: Lista kontrolna

Po napisaniu tekstu możesz sam to sprawdzić czy zawarłeś w swojej pracy wszystko co powinienneś, korzystając z poniższej listy kontrolnej.

Jak to zrobić?  Po prostu sprawdź swój tekst/e-mail, odpowiadając po kolei na pytania:

Treść

 • Czy zawarłem wszystkie kluczowe informacje podane w treści zadania?
 • Czy napisałem tylko te informacje, które są istotne dla zadania?
 • Czy wystarczająco rozwinąłem kluczowe punkty zadania używając własnych pomysłów?
 • Czy zamieściłem odniesienia lub przykłady na poparcie swoich pomysłów lub informacji?

Odpowiednia komunikacyjna

 • Czy osiągnąłem główne cele tekstu (np. wyjaśnienie, przekonanie, zasugerowanie, przeprosiny, porównanie itp.)?
 • Czy odpowiednio połączyłem fakty i opinie zgodnie z wymaganiami  zadania?
 • Czy użyłem odpowiedniego stylu i gatunku wymaganego w zadaniu?
 • Czy stosowałem się do konwencji odpowiedniej dla danego rodzaju tekstu?

Organizacja

 • Czy uporządkowałem swoje pomysły w sposób jasny i spójny, używając najbardziej odpowiedniej struktury?
 • Czy prawidłowo wykorzystałem inne elementy organizacyjne zgodnie z  rodzajem tekstu (na przykład tytuły, nagłówki, wstępy, zakończenia itp.)?
 • Czy związek między moimi pomysłami jest łatwy do zrozumienia dla czytelnika? (Na przykład, czy użyłem odpowiednich wyrażeń łączących, zaimków itp., aby odnieść się do różnych aspektów w tekście?)
 • Czy odpowiednio wyraziłem moje pomysły zachowując równowagę i przestrzeń dla każdego z nich?

Język

 • Czy użyłem dużego zasobu słownictwa?
 • Czy nie powtarzam tych samych słów i zwrotów?
 • Czy użyłem szeregu prostych i bardziej złożonych struktur gramatycznych?
 • Czy poprawnie użyłem typowych zwrotów, które są istotne dla konkretnego zadania lub tematu?
 • Czy moje użycie gramatyki jest poprawne?
 • Czy moja pisownia jest poprawna?
engxam logo english exams

FCE, CAE, CPE

Przykładowe Testy Egzaminacyjne

Daj swój esej do sprawdzenia, śledź swoje postępy online.
Przykładowe ćwiczenia , praktyczne testy online i wskazówki.

C2 Proficient (CPE) Esej: Porady

 • Zidentyfikuj i podkreśl kluczowe punkty w obu tekstach źródłowych. Upewnij się, że uwzględniłeś je podczas pisania eseju.
 • Podsumuj kluczowe punkty własnymi słowami.
 • Używaj akademickiego stylu pisania (styl formalny lub neutralny).
 • Musisz dobrze uporządkować swoje pomysły, używając wstępu, paragrafów i odpowiednich wyrażeń łączących.
 • Musisz wyciągnąć wnioski na podstawie informacji podanych w całej Twojej odpowiedzi
engxam logo english exams

FCE, CAE, CPE

Przykładowe Testy Egzaminacyjne

Daj swój esej do sprawdzenia, śledź swoje postępy online.
Przykładowe ćwiczenia , praktyczne testy online i wskazówki.

C2 Proficient (CPE) Esej: Schemat punktacji

Język 

Język powinien być: oceniający, dyskusyjny i porównawczy (między dwoma tekstami), narracyjny (możesz użyć osobistej anegdoty) oraz spekulacyjny (prawdopodobne skutki). Można zastosować słownictwo opisujące warunki pracy (np. „’part-time/full-time’, 'job sharing scheme’, 'flexible working conditions’, 'homeworker/homeworking’ itp.). Nie musi być idealnie dokładny, ale możesz popełnić jedynie minimalne błędy.

Komunikacja

Powinna być dość formalna, w zgodzie z wymaganiami eseju akademickiego. Czytelnik powinien otrzymać jasne podsumowanie obu tekstów wraz z punktem widzenia pisarza.

Organizacja

Esej musi być podzielony na wyraźne paragrafy, które powinny być odpowiednio połączone. Format powinien być taki, jak w przypadku standardowego eseju, tj. bez nagłówków w treści

Treść

Powinna zawierać podsumowanie najważniejszych punktów z każdego tekstu. W prawidłowo napisanym eseju musisz umieścić ocenę tych kluczowych punktów oraz własne poglądy autora na ten temat.

engxam logo english exams

FCE, CAE, CPE

Ćwicz, pisz i rób postępy

Daj swój esej do sprawdzenia, śledź swoje postępy online.
Przykładowe ćwiczenia , praktyczne testy online i wskazówki.

C2 Proficient (CPE) Esej: Użyteczne frazy i wyrażenia

Poniżej znajdziesz przydatne słownictwo, którego możesz użyć do organizacji treści. Mimo, iż jest to droga na skróty, jeśli nauczysz się kilku wyrażeń typowych dla każdego akapitu, z pewnością będziesz w stanie stworzyć bardzo spójny i dobrze zorganizowany tekst.

Zdania otwierające esej

The first text suggests that…..
The second text raises the issue of …..
 The writer is of the opinion that….
 Additionally, it is ragued that…..
The two texts contrast differing views of…..
According to the first passage…….
Personaly, i …………….
The second text put forward……
I believe that………
In conclusuon , it is my opinion that……

Punkty i argumenty łączące

As opposed to
In the sense that…..
For this reason……..

Generalizowanie

On the whole….
In general…..
For the most part….
As a rule……
It is often that….
It is usually the case that…..
People to regard…..
The reality is that…..

Bycie konkretnym

With respect to…
In the case of…
As regards…
In terms of….
With the exception of…..
From the ….. point of view….
They are seen as…..
As far as ……are / is concerned……

Argumentacja

Considering…..
On the question of….
No one would dispute…….

Z jednej strony…

One argument in favour of this is ….
In support of…..
It is true that……

Z innej strony….

At the same time….
In actual fact…..
On the other hand….
In contrast to….
Set/ weighed against this is…..

Ustosunkowanie się

Personally…
Unfortunately…
Obviously…
Evidently…
Presumably…
Naturally…
fortunately..

enesdeitcs

engxam logo english exams

Sprawdź czy zdasz C2 Proficient (CPE)?

Zarejestruj się, rozwiąż testy i zobacz jakie uzyskasz wyniki.
Zapisz się
© 2024 engxam. All rights reserved.