window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-KF0HPJ6WPF');
Learning Zone
Article

Jak napisać dobry esej (po angielsku)? | B2 First (FCE)

Level: B2
Exam:
Article navigation:
B2 First (FCE) Esej: Struktura
B2 First (FCE) Esej: Poradnik
B2 First (FCE) Esej: Przykładowe odpowiedzi
B2 First (FCE) Esej: Przykładowe Tematy
B2 First (FCE) Esej: Lista kontrolna
B2 First (FCE) Esej: Porady
B2 First (FCE) Esej: Użyteczne frazy i wyrażenia
B2 First (FCE) Esej: FAQ

en

engxam logo english exams

FCE, CAE, CPE

Przykładowe Testy Online

Daj swój esej do sprawdzenia, śledź swoje postępy online.
Przykładowe ćwiczenia , praktyczne testy online i wskazówki.

ołówek którym możesz napisać esej angielski B2

Czy wiesz jak napisać esej angielski B2? Takie zadanie dostaniesz na egzaminie Cambridge B2 First (FCE). Jest to obowiązkowe więc dowiedź się jak to zrobić.

Na egzaminie FCE odbiorcą eseju zawsze jest nauczyciel. Twoja praca powinna dać odpowiedzi na zadane pytania, odnosząc się do dwóch narzuconych punktów kluczowych i jednego samodzielnie wymyślonego.

Pisząc profesjonalny esej, możesz zdecydować, czy nadać mu tytuł, czy nie. Tytułem może być to samo pytanie, które jest podane w zadaniu. Jeśli chodzi o strukturę, esej angielski B2 powinien mieć akapit wprowadzający i podsumowanie na końcu. Treść powinna składać się z 2 lub 3 głównych paragrafów, w zależności od tego, jak zdecydujesz się uporządkować swoje pomysły.

B2 First (FCE) Esej: Struktura

Wstęp
Przedstaw i rozwiń pytanie na które będziesz pisał swoją pracę
Główna treść: Paragraf 1
Opisz i uzasadnij pierwszy punkt kluczowy.
Główna treść: Paragraf 2
Opisz i uzasadnij drugi punkt kluczowy.
Główna treść: Paragraf 3 (opcjonalnie)
Opisz i uzasadnij trzeci (swój własny) punkt kluczowy.
Podsumowanie
Wyraź swoją opinię
engxam logo english exams

FCE, CAE, CPE

Ćwicz, pisz i rób postępy

Daj swój esej do sprawdzenia, śledź swoje postępy online.
Przykładowe ćwiczenia , praktyczne testy online i wskazówki.

B2 First (FCE) Esej: Poradnik

Poniżej znajduje się  przykładowy temat który posłuży nam jako przykład w naszym poradniku :

Wstęp

ktoś zastanawia się jak napisać esej angielski B2

We wstępie sparafrazuj temat eseju, aby czytelnik wiedział, o czym będziesz pisać.

Kiedy piszesz esej angielski B2 nie wyrażaj swojej opinii na początku, zostaw ją do ostatniego akapitu (podsumowanie).

 

Główna treść: Paragraf 1-3

w pozostałych akapitach piszesz o punktach kluczowych wskazanych w zadaniu, gdzie każdy paragraf powinien opisywać dokładnie jeden punkt/argument

Od czego zacząć?

 1. Wypisz punkty, które musisz skomentować pisząc esej angielski B2
 2. Umieść każdy punkt w osobnym paragrafie.
 3. Każdy punkt poprzyj faktami, szczegółami i przykładami
 4. Połącz akapity słowami przejściowymi

Poniżej esej po angielsku przykład:


Paragraf 1 – komentarz do pytania 1 – „the price of clothes”
(fakty, szczegóły i przykłady)

On one hand, the fashion industry is undeniably a source of profit and income. It hires millions of people all over the world and generates millions of dollars every year……Paragraf 2 – komentarz do pytania 2 – „people’s appearance is important”
(fakty, szczegóły i przykłady)

It is stated that people place too much importance on appearance and the material, world, sadly true, and the fashion industry just spurs on such situation…. 

Paragraf 3 – komentarz do pytania 3 – „…………………… (your own idea)”
(fakty, szczegóły i przykłady)

Nevertheless, for those who are neither impressed nor motivated by numbers and figures, the fashion industry is seen as one which segregates people, isolating those who not fit their laws and commands….. 

Aby połączyć paragrafy, powinieneś użyć specjalnych słów przejściowych, których przykłady znajdziesz poniżej.

On one hand
It is stated that
Nevertheless
as a matter of fact
in addition
in the same fashion / way
first, second, third

Słowa przejściowe łączą paragrafy i poprawiają czytelność kiedy piszesz esej angielski B2. Używaj ich na początku i na końcu paragrafów.

Podsumowanie

Paragraf podsumowujący znajduje się na końcu eseju po kiedy zakończysz już opracowanie pomysłów. Paragraf podsumowujący jest często nazywany „wnioskami”.

Podsumowuje lub ponownie przedstawia główną ideę eseju. Dzięki niemu pozostawiasz czytelnika z poczuciem, że Twój esej po angielsku B2 jest kompletny.

The society we live today is characterised by technology in constant development, fast speed processes, information travelling and getting to people at a blink of an eye and a complex web of social networking. In this context, the fashion industry is becoming increasingly important and having a more and more paramount role in our lives.

On one hand, the fashion industry is undeniably a source of profit and income. It hires millions of people all over the world and generates millions of dollars every year. Furthermore, such profitable business is also believed to be able to spread and make known the culture of a people, encouraging and enhancing a better understanding of each other.

Nevertheless, for those who are neither impressed nor motivated by numbers and figures, the fashion industry is seen as one which segregates people, isolating those who not fit their laws and commands. It is stated that people place too much importance on appearance and the material, world, sadly true, and the fashion industry just spurs on such situation. Moreover, not only are the costs of fashion item unrealistically high, it is thought to be a money better spent on more pressing issues, such as poverty and hunger.

I do believe that the fashion industry, as it is today, has a harmful effect, because it values a minority of people in detriment to the majority. However, it has such a wide reach that, it put into a good use, it can save lives.

engxam logo english exams

Sprawdź swój esej (FCE)!

Przykładowe materiały, testy praktyczne online oraz wskazówki. Śledź swoje postępy online
See more

B2 First (FCE) Esej: Przykładowe odpowiedzi

Temat:

In your English class you have been talking about the environment. Write an essay using all the notes and give reasons for your point of view.

Every country in the world has problems with pollution and damage to the environment.
Do you think these problems can be solved?

Notes:

Write about:
1. transport
2. rivers and seas
3. ………………………… (your own idea)

Przykładowa odpowiedź esej angielski B2:

DEVELOPMENT VS ENVIRONMENT

If we surf the web looking for pollution and environmental catastrophes, we will find out that every country in the world suffers them. This is a natural consequence of the struggle between development and environment.

If a country decided to live isolated from the rest of the world, living on what it can naturally grow and produce, it surely wouldn’t be highly polluted. But we all want exotic food and technological items from all over the world, so we have to pay the price.

Investing on electrical transport would benefit the environment a lot. Even more if this electricity came from a natural source of energy like wind, rivers and solar boards. It’s difficult to achieve this because petrol companies will fight against these actions.

We also have to take care of our rivers and seas. We all have heard about factories throwing highly toxic substances to rivers, without minimizing their poisoning effects. A really strict law should be applied to fine these factories and make them change their policy.

But what about ourselves? We also can do a lot! If, when possible, we bought larger packs of food, we would be producing less rubbish. And this is only an example!

engxam logo english exams

Sprawdź swój esej (FCE)!

Przykładowe materiały, testy praktyczne online oraz wskazówki. Śledź swoje postępy online
See more

Temat:

In your English class you have been talking about the fashion industry. Write an essay using all the notes and giving reasons for your point of view.

Some people say the fashion industry has a bad effect on people’s lives.
Do you agree?

Notes

Write about:
1. whether people’s appearance is important
2. the price of clothes
3. …………………… (your own idea)

Przykładowa odpowiedź esej angielski B2:

The society we live today is characterised by technology in constant development, fast speed processes, information travelling and getting to people at a blink of an eye and a complex web of social networking. In this context, the fashion industry is becoming increasingly important and having a more and more paramount role in our lives.

On one hand, the fashion industry is undeniably a source of profit and income. It hires millions of people all over the world and generates millions of dollars every year. Furthermore, such profitable business is also believed to be able to spread and make known the culture of a people, encouraging and enhancing a better understanding of each other.

Nevertheless, for those who are neither impressed nor motivated by numbers and figures, the fashion industry is seen as one which segregates people, isolating those who not fit their laws and commands. It is stated that people place too much importance on appearance and the material, world, sadly true, and the fashion industry just spurs on such situation. Moreover, not only are the costs of fashion item unrealistically high, it is thought to be a money better spent on more pressing issues, such as poverty and hunger.

I do believe that the fashion industry, as it is today, has a harmful effect, because it values a minority of people in detriment to the majority. However, it has such a wide reach that, it put into a good use, it can save lives.

engxam logo english exams

Sprawdź swój esej (FCE)!

Przykładowe materiały, testy praktyczne online oraz wskazówki. Śledź swoje postępy online
See more

B2 First (FCE) Esej: Przykładowe Tematy

 

Your teacher has asked you to write your response to the following statement taken from a recent newspaper article:

Is it true that we help the environment when we plant a tree?

Write about:

 1. clear the air
 2. shade
 3.  ………….( your own idea)

Your teacher has asked you to write your response to the following statement taken from a recent newspaper article:

Nowadays children are suffering from obesity, that was once considered to be meant for adults only. What are its causes and what solutions can be offered?

Write about:

 1. diet
 2. busy lifestyle
 3. ………………(your own idea)

Your teacher has asked you to write your response to the following statement taken from a recent newspaper article:

Is it better to be the oldest or the youngest in a family?

Write about:

 1. parents
 2. role of older sibling
 3. ………………(your own idea)

Więcej przykładowych tematów.

engxam logo english exams

FCE, CAE, CPE

Przykładowe Testy Egzaminacyjne

Daj swój esej do sprawdzenia, śledź swoje postępy online.
Przykładowe ćwiczenia , praktyczne testy online i wskazówki.

B2 First (FCE) Esej: Lista kontrolna

osoba pisze esej po angielsku C1

Jak już napiszesz esej po angielsku B2, możesz sam sprawdzić czy zawarłeś w swojej pracy wszystko co powinienneś, korzystając z poniższej listy kontrolnej.

Jak to zrobić?  Po prostu sprawdź swój esej angielski B2, odpowiadając po kolei na pytania:

Treść

 • Czy zawarłem wszystkie kluczowe informacje podane w treści zadania?
 • Czy napisałem tylko te informacje, które są istotne dla zadania?
 • Czy wystarczająco rozwinąłem kluczowe punkty zadania używając własnych pomysłów?

Odpowiednia komunikacyjna

 • Czy osiągnąłem główne cele tekstu (np. wyjaśnienie, przekonanie, zasugerowanie, przeprosiny, porównanie itp.)?
 • Czy zastosowałem odpowiednią mieszankę faktów i opinii?
 • Czy użyłem odpowiedniego stylu (formalnego lub nieformalnego) w zadaniu?

Organizacja

 • Czy poprawnie użyłem akapitów do uporządkowania moich pomysłów?
 • Czy prawidłowo wykorzystałem inne elementy organizacyjne zgodnie z  rodzajem tekstu (na przykład tytuły, nagłówki, wstępy, zakończenia itp.)?
 • Czy związek między moimi pomysłami jest jasny i łatwy do zrozumienia dla czytelnika? (Na przykład, czy użyłem odpowiednich wyrażeń łączących, zaimków itp., aby odnieść się do różnych aspektów w tekście?)
 • Czy odpowiednio wyraziłem moje pomysły zachowując równowagę i przestrzeń dla każdego z nich?

Język

 • Czy użyłem dużego zasobu słownictwa?
 • Czy nie powtarzam tych samych słów i zwrotów?
 • Czy użyłem szeregu prostych i bardziej złożonych struktur gramatycznych?
 • Czy poprawnie użyłem typowych zwrotów, które są istotne dla konkretnego zadania lub tematu?
 • Czy moje użycie gramatyki jest poprawne?
 • Czy moja pisownia jest poprawna?
engxam logo english exams

FCE, CAE, CPE

Przykładowe Testy Egzaminacyjne

Daj swój esej do sprawdzenia, śledź swoje postępy online.
Przykładowe ćwiczenia , praktyczne testy online i wskazówki.

B2 First (FCE) Esej: Porady

 • pomysł jak napisać esej FCEODPOWIEDŹ NA ZADANE PYTANIE!
 • ZAPLANUJ swój esej angielski B2.
 • SPRAWDŹ swój esej, aby poprawić błędy.
 • Używaj różnorodnych słów i zwrotów
 • W miarę możliwości podawaj przykłady
 • Używaj formalnego języka
 • Nie używaj skrótów (we’re, I’ve etc.)
 • Podsumuj swoją argumentację w ostatnim paragrafie
 • Ostatni paragraf to najlepsze miejsce, aby jasno wyrazić swoją opinię.

 WSKAZÓWKA: Zwróć uwagę na styl i formę wypowiedzi

Jednym z najczęstszych błędów popełnianych przez osoby nie wprawione w pisaniu, jest stosowanie zbyt osobistego stylu w formalnej pracy jaką jest esej angielski B2. Luźny styl, charakteryzujący się użyciem słów I i You, może być w tym wypadku nieodpowiedni, a nawet obraźliwy.

przydatne wskazówki jak napisać poprawnie esej na egzaminie cambridge b2ME, MYSELF, I

Każdy lubi mówić o sobie, ale kiedy (na przykład) piszesz o kwestiach środowiskowych, powinieneś mówić o środowisku, a nie o sobie.

YOU

Sposób, w jaki słowo you jest używane w mowie nieformalnej ’You should have seen it!’ 'if you know what I mean’ nie jest odpowiednie w formalnym piśmie. W najlepszym razie brzmi to zbyt luźno i nieformalnie; w najgorszym przypadku lekceważąco lub nawet obraźliwe. Używając słowa „YOU” to tak jakbyś wskazywał palcem na czytelnika. Ale czytelnicy nie są twoimi przyjaciółmi i nie masz prawa się z nimi zbytnio spoufalać.

B2 First (FCE) Esej: Użyteczne frazy i wyrażenia

Wstęp

The trend nowadays is towards ….
Over the past ten years or so the media have frequently carried reports of ….
Recent research indicates that ….
Hardly a week goes by without another report of ……….. appearing in the media.
This raises the issue of whether ……
Although most people would generally agree that ………… few would deny that ….

Wyrażanie swojej opinii

As I see it,
It seems to me that ………… I would also say that ….
I am convinced that ……………
I am inclined to believe that ………………
There is no doubt in my mind that ………………
One of the drawbacks of ……. is ……….
However, one of the benefits is that …………
Changing topic
As regards the causes for this, …………..
Concerning the causes for this, ………
As for the causes, ………..

Przedstawianie argumentów

One justification is often given for ……….. is that……………..
Advocates/Proponents would claim that ………………
Those who object to …………….. often argue that ……………….
Another objection is that ……
However, it should not be forgotten that …………..
……….. are opposed to ……………. on the grounds that ……………..
From the point of view of ……………..
According to ………………..

Opisywanie przyczyn

One factor which has led to ………… is …………..
One of the factors which has brought this about is ………
The problem often stems from ………………..
The situation has been exacerbated by …………….
………….. has only made the situation worse.
One consequence of ……………. is …………….

Proponowanie rozwiązań

As regards the most appropriate response to this situation, one suggestion would be to ………
The first step to be taken would be to ……..
To alleviate the situation people should ………..
In addition they ought to ……………
To begin to tackle this situation society/individuals/the government need/s to This can only be dealt with if …………
To overcome this problem, …………..
Were the government to ……………, the situation would doubtless improve.
Individuals can do a great deal to …………
The burden of responsiblity lies in the hands of ……..
It is vitally important that ………
Legislation should be introduced to control ……………..
It would be a grave error if we ……………..

Podsumowanie

All in all it seems to me that ………..
The obvious conclusion to be drawn is that …………………..
All things considered, ………….
On balance, I tend to believe that …………
The world would surely be a better place to live in if …………..
If people stopped ….ing, we would have/ we could look forward to a ……………
The prospects for the future will be bleak/grim unless ……………….

B2 First (FCE) Esej: FAQ

Czy powinieneś zrobić plan?

Tak! Musisz sporządzić plan, aby lepiej zorganizować swoją pracę. W dniu egzaminu będziesz zestresowany i poczujesz presję. Plan to Twój sposób na uporządkowanie tekstu i myśli.

Co się stanie, jeśli napiszę więcej niż 190 słów?

Nic… No, prawie nic. W przeszłości za każde dodatkowe 5 słów był zabierany punkt, teraz już nie. Nie jest dobrze jednak przekraczać 190 słów ponieważ w ten sposób niepotrzebnie tracisz czas. Nie powinienneś pisać jednak więcej niż 200 słów, ponieważ prawdopodobne dostaniesz przez to mniej punktów, jakie możesz otrzymać za „treść”.

Co liczy się jako złożony język na egzaminie?

Pisząc esej angielski B2 MUSISZ używać złożonego języka na odpowiednim poziomie. Stosuj przyciągające uwagę słownictwo i różnorodne struktury gramatyczne. Strona bierna, zdania względne, czasowniki modalne, okresy warunkowe, mowa zależna i inwersje liczą się jako ZŁOŻONE formy gramatyczne i powinienneś ich używać. Jeśli nie jesteś w tym najlepszy zawsze możesz zwrócić się do ekspertów akademickich i zapłacić komuś, jeśli potrzebujesz pomocy w napisaniu eseju.

en

engxam logo english exams

Sprawdź czy zdasz B2 First (FCE)?

Zarejestruj się, rozwiąż testy i zobacz jakie uzyskasz wyniki.
Zapisz się
© 2024 engxam. All rights reserved.