window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-KF0HPJ6WPF');
Learning Zone
Article

Jak napisać email? | B1 Preliminary (PET)

Level: B1
Article navigation:
B1 Preliminary (PET) Email: Struktura
B1 Preliminary (PET) Email: Przewodnik
B1 Preliminary (PET) Email: Przykładowa odpowiedź
B1 Preliminary (PET) Email: Przykładowe pytania
B1 Preliminary (PET) Email: Szablon
B1 Preliminary (PET) Email: Wskazówki
B1 Preliminary (PET) Email: Lista kontrolna
B1 Preliminary (PET) Email: Przydatne zwroty i wyrażenia 

enesdeitcs

Napisanie emaila na egzaminie B1 Preliminary (PET) Cambridge jest obowiązkowe, co oznacza, że tego zadania pisemnego nie da się ominąć.

Będziesz miał za zadanie napisać mail do przyjaciela lub na przykład do nauczyciela, zależnie od tego jaki temat ci się trafi na egzaminie.

Tematem e-maila mogą być różne sytuacje, które mają miejsce w szkole lub w życiu, na przykład spotkanie klasowe, wycieczka z przyjaciółmi lub organizacja przyjęcia urodzinowego dla kogoś, kogo znasz.

W zadaniu egzaminacyjnym znajdziesz 4 punkty (notatki) które będą nakazywać ci wykonanie pewnego rodzaju czynności lub danej odpowiedniej odpowiedzi, np. będziesz musiał się z czymś zgodzić lub zaprzeczyć, wyrazić swoją opinię, coś zasugerować lub wyjaśnić.


Jak napisać email B1 Preliminary (PET) (w skrócie):

 • Upewnij się, że używasz prawidłowej struktury typowej dla wiadomości e-mail – oznacza to, że musisz odpowiednio rozpocząć i zakończyć swój e-mail
 • Treść zacznij od powiedzenia czegoś przyjaznego, związanego z sytuacją.
 • Odpowiedz na cztery notatki/pytania zawarte w zadaniu egzaminacyjnym.
 • Używaj wyrażeń odnoszących się do maila i pytań twojego przyjaciela, (Speaking of,… Refering to..) pamiętaj też by uzywać jak w największym stopniu własnych słów.
 • Zakończ email, mówiąc coś przyjaznego, związanego z sytuacją.
 • Twoja odpowiedź powinna zawierać około 100 – 120 słów.

engxam logo english exams

FCE, CAE, PET

Ćwicz, pisz i rób postępy

Daj swój esej do sprawdzenia, śledź swoje postępy online.
Przykładowe ćwiczenia , praktyczne testy online i wskazówki.

B1 Preliminary (PET) Email: Struktura

1.Początek emaila
Hi Tom / Dear Ms.Brown
2. Paragraf rozpoczynający (Przywitaj się!)
Zacznij od powitania i powiedz coś przyjaznego, związanego z sytuacją.
3. Treść główna (odpowiedz na pytania)
Paragraf 1: Odpowiedz na pierwszy punkt
Paragraf 2: Powiedz coś o drugim punkcie
Paragraf 3: Powiedz coś o trzecim punkcie
4. Paragraf zamykający (Pożegnaj się!)
Zakończ, mówiąc coś przyjaznego, związanego z sytuacją.
5. Zakończ email
Love /Lots of love / All the best / Take care / Bestwishes
[Daj podpis]

Jeśli nadal nie wiesz, jak zbudować strukturę emaila, skorzystaj z naszego szablonu

B1 Preliminary (PET) Email: Przewodnik

Wykorzystamy to przykładowe zadanie egzaminacyjne:

Read this email from your English friend Teri and the notes you have made.

From
: Teri
Subject: Learning a language

Hi

I’m excited because next month I’m starting my beginners’ classes to leam your language! I’ve never
studied a foreign language before — thanks for meeting me to give me some ideas. (No problem)

Are you free next Thursday afternoon after school? (Sorry, but…)

My parents say they’ll buy me a dictionary to help me learn new vocabulary, and perhaps some videos. Do you think that’s a good idea? (Advise Teri)

You said that you would help me sometimes after I start my classes. Can you still do that? (Offer…)

Bye,
Teri

Napisz swój e-mail, korzystając ze wszystkich notatek. (około 100 – 120 słów)

Krok 1: Zacznij od któtkiej analizy swojego zadania

Pierwszą rzeczą, którą zawsze powinieneś zrobić, jest znalezienie tematu wiadomości e-mail. Temat może pomóc ci wybrać i przygotowac sobie w głowie ładne słowa i wyrażenia w języku angielskim, które możesz pózniej wykorzystać w swoim e-mailu.

Po drugie, musisz szukać i znaleźć punkty merytoryczne, podają one szczegółowe informacje o tym, co powinniśmy napisać/zrobić/odpowiedzieć w naszym e-mailu.

Na koniec musisz sprawdzić, kto jest odbiorcą twojego e-maila. Dlaczego? Bo jeśli to przyjaciel, możesz użyć bardziej potocznego języka. Ale kiedy piszesz do nauczyciela musisz okazywać więcej szacunku i być bardziej uprzejmym.

Od: Teri (odbiorca)
Temat: Learning a language  (temat Twojego e-maila)

Hi

I’m excited because next month I’m starting my beginners’ classes to leam your language! I’ve never
studied a foreign language before — thanks for meeting me to give me some ideas. (No problem)  (punkt 1)

Are you free next Thursday afternoon after school? (Sorry, but…) (punkt 2)

My parents say they’ll buy me a dictionary to help me learn new vocabulary, and perhaps some videos. Do you think that’s a good idea? (Advise Teri) (punkt 3)

You said that you would help me sometimes after I start my classes. Can you still do that? (Offer…) (punkt 4)

Bye,
Teri

Temat : Learning a language

Punkty:

 1. (No problem) Say Teri you’re glad you could help
 2. (Sorry, but…)Say Teri you can’t meet next Thursday and why
 3. (AdviseTeri) – Advise Teri about the dictionary and videos
 4. (Offer…) – Offer your help once she started her classes

Czytelnik docelowy: English friend Teri

Krok 2: Zacznij swój email

Każdy e-mail zaczyna się od formuły rozpoczynającej, w zależności od tego, kto jest odbiorcą naszego listu, zaczniemy go nieco inaczej:

Jeśli jest to nauczyciel – powinniśmy okazywać trochę więcej szacunku i być bardziej formalnym, więc dobrym rozwiązaniem byłoby powiedzenie czegoś w stylu:

Jeśłi jest to przyjaciel czy krewny– możemy wybrać coś nieformalnego, na przykład możemy powiedzieć

Ponieważ w tym przypadku odbiorcą listu jest nasza przyjaciółka Teri, możemy użyć formy „Hello Teri,” .

Hello Teri,

engxam logo english exams

FCE, CAE, PET

Przykładowe Testy Online

Daj swój esej do sprawdzenia, śledź swoje postępy online.
Przykładowe ćwiczenia , praktyczne testy online i wskazówki.

Krok 3: Paragraf rozpoczynający (Przywitaj się!)

Rozpocznij swój e-mail, mówiąc coś przyjaznego związanego z sytuacją, przywitaj się i zapytaj co słychać. Jeśli odbiorcą jest ktoś bliski, pierwszy akapit może wyglądać tak.

jeśli piszesz do nauczyciela musisz być nieco bardziej formalny i uprzejmy

tak jak w poprzednim przypadku naszym odbiorcą jest nasza przyjaciółka Teri, więc nasz akapit otwierający napiszemy w ten sposób:

Hello Teri, – przywitanie

Thanks for your email, it was really great to hear from you. I’m so excited you’re going to start learning my language. – paragraf rozpoczynający

Krok 4 : Główna treść (odpowiedz na pytania/notatki)

Główne paragrafy są najważniejszą częścią twojego e-maila, ponieważ będą zawierać odpowiedzi na pytania/notatki  z treści zadania.

Każdy paragraf może mieć tylko jedno lub dwa zdania– pamiętaj, że w sumie możesz użyć zaledwie  od 100 do 120 słów, co oznacza, że ​​nie masz zbyt wiele przestrzeni na zbyt długie odpowiedzi.

Musisz uważać, aby użyć właściwego języka w każdym z tych akapitów. Dzięki temu pokażesz egzaminatorowi, że dokładnie rozumiesz, co masz zrobić (wyjaśnić, doradzić, zasugerować, zaoferować itp.)

Treści punktów/notatek (zobacz krok 1):

 1. (No problem) Say Teri you’re glad you could help
 2. (Sorry, but…)Say Teri you can’t meet next Thursday and why
 3. (AdviseTeri) – Advise Teri about the dictionary and videos
 4. (Offer…) – Offer your help once she started her classes

Zobacz przykładową odpowiedź poniżej, z dodatkowymi adnotacjami, które mogą być dla Ciebie przydatne:

I’m really happy I can help, (punkt 1) if you want, we can carry on meeting even once you’ve started your classes (punkt 4) and I can help you with vocabulary. Also, Tuesdays are great for me, what do you think?

You talked about meeting (<= odnieś się do listu) next Thursday but I have football practice after school so could we meet some other time? (punkt 2)

About the dictionary and the videos,(<= odnieś się do listu)  I don’t think you need videos because you can watch YouTube. However, the dictionary is a great idea . (punkt 3)

                  – odniesienie do listu

                   – wyrażenia łączące i spójniki

Używaj wyrażeń łączących: and, but, however, therefore, moreover, because.
Użyj łączników dotyczących czasu: yesterday, last week, tomorrow..

engxam logo english exams

Prześlij swój email (B1) do sprawdzenia!

W ciągu 72 godzin Twoja praca zostanie sprawdzona i oceniona
See more

Krok 5: Paragraf zamykający (Pożegnaj się!)

Chcemy zakończyć nasz e-mail ładną formułą zamykającą, abyśmy mogli napisać jedno krótkie zdanie końcowe, w którym ładnie zakończymy e-mail.

Wszystko, co musimy zrobić, to uważać na język i upewnić się, że okazujemy odbiorcy odpowiedni poziom szacunku.

Krok 6: Zakończ email

Jak każdy list, również e-mail powinien zawsze kończyć się podpisem i odpowiednią formułą kończącą.

Poniżej możesz zobaczyć przykładowe zakończenie emaila:

Good luck with your studies Teri! – zakończenie paragrafu

Love, – zamknięcie/formuła kończąca
Tommy

Zobacz pełną odpowiedź…

Hello Teri,

Thanks for your email, it was really great to hear from you. I’m so excited you’re going to start learning my language.

I’m really happy I can help, if you want, we can carry on meeting even once you’ve started your classes and I can help you with vocabulary. Also, Tuesdays are great for me, what do you think?

You talked about meeting next Thursday but I have football practice after school so could we meet some other time?

About the dictionary and the videos, I don’t think you need videos because you can watch
YouTube. However, the dictionary is a great idea.

Good luck with your studies Teri!

Love,
Tommy

engxam logo english exams

FCE, CAE, PET

Przykładowe Testy Online

Daj swój esej do sprawdzenia, śledź swoje postępy online.
Przykładowe ćwiczenia , praktyczne testy online i wskazówki.

B1 Preliminary (PET) Email: Przykładowa odpowiedź

From: Mrs Lake
Subject: End of year party

Dear Class,
I’d like our class to have a party to celebrate the end of the school year. (Great!)

We could either have a party in the classroom or we could go to the park. Which would you prefer to do? (Explain)

What sort of activities or games should we do during the party? (Suggest…)

What food do you think we should have at the party? (Tell Mrs Lake)

Reply soon!
Anna Lake

Napisz swój e-mail, korzystając ze wszystkich notatek.

Odpowiedź ucznia:

Dear Mrs Lake,

I’m very excited about this party, and to celebrate the end of the school year.

I think that the best place to do the party is the class because in this way we can be all together. In the class, we can do a lot of activities like playing with the blackboard, watching a film, or listening to music.

About the food, we can have pizza and fries, as a dessert I recommend chocolate, sweets or something like this.

I’m sure the party is going to be excellent, and we are going to have a very good time.

See you soon!
Tom Jones

Ocena:

Treść:  5
Komunikatywność: 5
Organizacja: 4
Język: 4

engxam logo english exams

Prześlij swój email (PET B1) do sprawdzenia!

Przekonaj się, czy robisz postępy. Sprawdź, jaką ocenę dostaniesz!
See more

From: Sandy
Subject: Your visit!

Hi Sandy,
I’m so excited that you’re coming to stay with me for a week! (Me too!)

On your first evening here, there’s a rock concert in our town. Would you like to go to the concert or would you prefer us to relax at home? (Say which I prefer )

Also, shall we go climbing in the mountains while you’re here? (No, because …)

Let me know if you have any questions. (Ask Sandy …)

See you soon
Sandy

Napisz swój e-mail, korzystając ze wszystkich notatek.

Odpowiedź ucznia:

Hi Sandy,

I can’t wait for coming to stay with you too. I’m sure it will be an awsome week!

I find really exciting going to the rock concert and I think it would be a great idea, better than staying at home and relax.

Two months ago I broke my left leg and I’m still recovering, so I’m affraid that I won’t be able to go climbing mountains with you, although I want it so bad! The funny thing is that I broke my leg climbing the Alps, in France, with my family.

Speaking of family, can you e-mail me how is yours? I haven’t seen them for a while.

Answer me soon,
Nicolas

Ocena:

Treść:  5
Komunikatywność: 5
Organizacja: 5
Język: 5

engxam logo english exams

Prześlij swój email (PET B1) do sprawdzenia!

Przekonaj się, czy robisz postępy. Sprawdź, jaką ocenę dostaniesz!
See more

B1 Preliminary (PET) Email: Przykładowe pytania

From: Hugo
Subject: Story Time

Hi Robert,

We’re organising a new activity at school and I need your help.  It’s a Story Time club. (Ask what ages…)

We are each given a young student and we need to tell them a story each week. I need to choose my first story for next ‘week. I’m not sure whether to choose a fairy tale, an adventure story or a factual book. (Give your opinion…)

My student is a 6-year-old girl. (Recommend something…)

We can also use puppets or models to make it more interesting. (Suggest a book…)

Thanks,

Napisz swój e-mail, korzystając ze wszystkich notatek.

From: Steve
Subject: Talent Show

Hi Paul,

We’re having a talent show at school next month and I’m thinking of participating. (Great idea!) I can’t decide whether to sing, do magic or play the guitar. (Share your opinion…)

It would be great if you could come and watch. It’s on Saturday 5th of May, it begins at 5 p.m. (Ask how long it will last…)

Once I’ve decided what to do, do you think I could practise in front of you? I’m a bit nervous about it and that would really help. (Tell him, that’s not a problem..)

Write back soon,
Bye

Napisz swój e-mail, korzystając ze wszystkich notatek.

From: Karen
Subject: Summer Camp

Hi Laura,

Are you ready for summer camp? I can’t wait. I’m. really looking forward to it. (Tell her, you are excited…)

We need to decide which camp we are going to — the sports camp or the crafts camp. Which would you prefer? I don’t mind as I like both activities but it might be more fun to be outside in the summer so the sports camp could be better. (Choose which camp you like…)

Shall we go in the first or the second two weeks of July? (Give reasons for your choice…) We need to let them know that we want to share a room. (Ask about accommodation…)

Bye,

Napisz swój e-mail, korzystając ze wszystkich notatek.

engxam logo english exams

FCE, CAE, PET

Ćwicz, pisz i rób postępy

Daj swój esej do sprawdzenia, śledź swoje postępy online.
Przykładowe ćwiczenia , praktyczne testy online i wskazówki.

B1 Preliminary (PET) Email: Szablon

Poniżej znajdziesz przykładowy szablon, którego możesz użyć podczas pisania e-maila jako pewnego rodzaju gotowej struktury:

Hi [Imię przyjaciela], / Dear [Imię nauczyciela],

It’s nice to hear from you! (do przyjaciela) I’m so excited that . . . . . . . . . . .
Thank you for your email. (do nauczyciela) I just got it and I admit  . . . . . . . . . .
[Zacznij od powitania i powiedz coś przyjaznego, związanego z sytuacją.]

Answering your question, . . . . . . . . . . ., and  . . . . . . . ., but . . .  . . . .
[Odpowiedz na pierwsze pytanie]

You mentioned about [coś], . . . . . . . . . . . . because . . . . . . . . . . . . . .
[Odpowiedz na drugie pytanie ]

Anyway, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .also………….
[Odpowiedz na trzecie pytanie]

Good luck with …… (your studies/ your trip etc.. ) (do przyjaciela)
Thank you again and see you in class. (do nauczyciela)
[Zakończ czymś przyjaznym, związanym z sytuacją]

Best wishes,
[Twoje imię]

B1 Preliminary (PET) Email: Wskazówki

 • Upewnij się, że znasz już zestaw przydatnych zwrotów i wyrażeń do wykorzystania w powitaniach, akapitach otwierających i zamykających oraz na pożegnanie. Zaoszczędzisz w ten sposób mnóstwo czasu podczas wykonywania zadania i unikniesz głupich błędów
 • Napisz dobrze skonstruowany i atrakcyjny wizualnie e-mail – możesz użyć do tego naszego gotowego szablonu. Egzaminatorzy Cambridge English zwracają dużą uwagę na organizację pracy. Pamiętaj też, że interpunkcja ma znaczenie, oddzielaj zdania kropkami i przecinkami oraz nie pisz zbyt długich zdań.
 • Przeczytaj uważnie i przeanalizuj zadanie. Upewnij się, że dokładnie przeczytałeś zadanie i dokładnie określ, o co jesteś proszony. Jeśli nie wiesz, jak to zrobić, skorzystaj z i naszego poradnika
 • Jeśli nadal obawiasz się o swoje umiejętności, możesz skorzystać z naszej aplikacji i  przesłać swój e-mail do sprawdzenia
engxam logo english exams

FCE, CAE, PET

Przykładowe Testy Online

Daj swój esej do sprawdzenia, śledź swoje postępy online.
Przykładowe ćwiczenia , praktyczne testy online i wskazówki.

B1 Preliminary (PET) Email: Lista kontrolna

Po napisaniu e-maila możesz sam sprawdzić, czy zawarłeś wszystko co powinienneś, korzystając z poniższej listy kontrolnej.

Jak to zrobić? Po prostu sprawdź swój e-mail, odpowiadając po kolei na pytania:

Treść

 • Czy email jest odpowiednio zaadresowany (do i od odpowiedniej osoby)?
 • Czy odnosi się do wszystkich czterech notatek wymienionych w zadaniu?
 • Czy e-mail zawiera wszystkie istotne informacje i zmieściłeś się w około 100 słowach?

Komunikatywność

 • Czy Twój tekst ma format emaila?
 • Czy jest napisany stylem i tonem odpowiednim dla odbiorcy (na przykład bardziej formalnie do nauczyciela i mniej formalnie do przyjaciela)?
 • Czy cel emaila jest jasny (zgadzanie się/nie zgadzanie się, wyrażanie opinii, oferowanie lub wyjaśnianie)?
 • Czy w tekście użyto właściwego języka i wyrażeń, aby odpowiedzieć na cztery notatki?

Organizacja

 • Czy odpowiednio użyłeś paragrafów do organizacji swoich pomysłów?
 • Czy zastosowałeś odpowiednie formy typowe dla e-maila (na przykład otwarcie, zamknięcie, odniesienia do oryginalnej wiadomości e-mail)?
 • Czy Twoje pomysły są przedstawione w logicznej kolejności? Czy tekst jest łatwy do zrozumienia?
 • Czy w tekście używa się różnych wyrażeń łączących słów lub spójników (takich jak chociaż, ale, ponieważ, więc, czy itp.)?
 • Czy Twoje pomysły są odpowiednio wyważone (z przestrzenią dla każdego z nich)?
 • Czy poprawnie zastosowałeś interpunkcję?

Język

 • Czy w tekście używany jest odpowiedni zakres słownictwa?
 • Czy w tekście poprawnie zastosowano prostą gramatykę (podstawowe czasy i proste zdania)?
 • Czy użyłeś złożonych struktur gramatycznych (takich jak zdania względne, formy modalne strony biernej)?
 • Czy pisownia jest na tyle poprawna, aby zrozumieć znaczenie emaila?
engxam logo english exams

FCE, CAE, PET

Ćwicz, pisz i rób postępy

Daj swój esej do sprawdzenia, śledź swoje postępy online.
Przykładowe ćwiczenia , praktyczne testy online i wskazówki.

B1 Preliminary (PET) Email: Przydatne zwroty i wyrażenia 

Poniżej znajdziesz przydatne słownictwo, którego możesz użyć do organizacji treści. Mimo, iż jest to droga na skróty, jeśli nauczysz się kilku wyrażeń typowych dla każdego akapitu, z pewnością będziesz w stanie stworzyć bardzo spójny i dobrze zorganizowany tekst.

Paragraf rozpoczynający:

It’s nice to hear from you…
I’m glad to read your email…
I’m sorry to hear that…
Thank you very much for your email…
I hope this email finds you well.
How are you?
I hope your week is going smoothly.
Thanks for getting in touch.

Przedstawienie Twoich punktów:

By the way
Did you hear about
Did you see
Have you seen
Tell me about
Oh, another thing

Odnoszące się do emaila i pytań:

You talked about ….
You asked about …
You mentioned…
Referring to …
Speaking of …
In answer to your question…
About the …

Paragraf zamykający

It’s time to go.
It’s time to say goodbye. 
Give my love /regards to…
We must try and meet up soon…
Anyway, I must go and get on with my work.

Pożegnanie

Best wishes,
Best,
Sincerely,
Love,
Regards

enesdeitcs

engxam logo english exams

Sprawdź czy zdasz B1 Preliminary (PET)?

Zarejestruj się, rozwiąż testy i zobacz jakie uzyskasz wyniki.
Zapisz się
© 2024 engxam. All rights reserved.