window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-KF0HPJ6WPF');
Learning Zone
Article

Jak napisać idealny raport? (po angielsku) | C1 Advanced (CAE)

Level: C1, C1
Article navigation:
C1 Advanced (CAE) Raport: Struktura
C1 Advanced (CAE) Raport: Poradnik
C1 Advanced (CAE) Raport: Przykładowe odpowiedzi
C1 Advanced (CAE) Raport: Tematy
C1 Advanced (CAE) Raport: Najczęstsze błędy
C1 Advanced (CAE) Raport: Lista kontrolna
C1 Advanced (CAE) Raport: Porady
C1 Advanced (CAE) Raport: Schemat punktacji 
C1 Advanced (CAE) Raport: Użyteczne frazy i wyrażenia 

enesdeitcs

okulary które przydadzą się do czytania na egzaminie CAERaport angielski C1 Advanced (CAE)  kierowany jest zwykle do przełożonego np. kierownika, dyrektora. Może się również zdarzyć, że będziesz musiał napisać raport dla grupy rówieśników np. uczniów lub członków klubu, którego również jesteś członkiem. W raporcie zawsze musisz opisać i ocenić sytuację oraz zasugerować jakieś działanie, które byś zarekomendował aby poprawić sytuację.

Pisząc raport angielski C1, należy zwrócić uwagę na trzy główne obszary:

 • Przedstawiaj rzeczowe informacje 
  Oczywiście te informacje mogą być przez ciebie wymyślone (nie muszą być prawdziwe), ale musisz je przedstawić tak, jakby były oparte na faktach.
 • Efektywna i wydajna organizacja tekstu
  Musisz pomyśleć o odpowiedniej strukturze paragrafów, odpowiednich nagłówkach oraz różnych wyrażeniach, których możemy użyć, aby połączyć nasze pomysły.
 • Sugestie/Rekomendacje
  Każdy raport powinien kończyć się sugestią lub zaleceniem, taki jest główny cel pisania raportu.

engxam logo english exams

FCE, CAE, CPE

Przykładowe Testy Online

Daj swój esej do sprawdzenia, śledź swoje postępy online.
Przykładowe ćwiczenia , praktyczne testy online i wskazówki.

C1 Advanced (CAE) Raport: Struktura

1.Wstęp
Celem tego raportu jest….
2.Treść główna

Paragraf 1 – Podtytuł
Podaj odpowiednie informacje

Paragraf 2 – Podtytuł
Podaj odpowiednie informacje

3. Podsumowanie
Podaj swoje rekomendacje

C1 Advanced (CAE) Raport: Poradnik

Wykorzystamy przykładowy temat który znajduje się poniżej:

Napisz raport angielski C1 (około 220 – 260 słów)

Krok 1: Przemyśl temat i znajdź punkty kluczowe

Znajomość tematu pomoże nadać odpowiedni ton Twojej pracy, a także przemyśleć jakie wyrażenia chciałbyś w niej zawrzeć. Powinienneś również znaleźć punkty kluczowe związane z tematem, opisanie ich będzie stanowić główną część naszego tekstu.

Temat: six months in a new job

Główne kluczowe punkty:

 1. explain what you feel you have achieved
 2. describe any problems you have had
 3. suggest any future training

Tematem jest Twoja nowa praca i mamy trzy punkty, które musimy skomentować.

Ostatnią rzeczą, o której powinniśmy pamiętać analizując zadanie jest to, kto będzie czytał nasz raport. Po uzyskaniu tego rodzaju informacji możemy zdecydować o właściwym stylu i najbardziej odpowiedniej formie dla naszego tekstu.

Czytelnik docelowy: your manager.

Gdy tylko przeanalizujemy zadanie i zdobędziemy wszystkie potrzebne informacje, możemy przystąpić do budowania struktury i pisania raportu.

engxam logo english exams

FCE, CAE, CPE

Ćwicz, pisz i rób postępy

Daj swój esej do sprawdzenia, śledź swoje postępy online.
Przykładowe ćwiczenia , praktyczne testy online i wskazówki.

Krok 2: Tytuł

Raport powinien zaczynać się od tytułu, może to być coś w tym stylu:

 • Report on …….  a następnie wpisz temat tego, o czym piszesz.
 • lub możesz zacząć od tematu i zakończyć go zwrotem: : a report

w ten sposób tytuł będzie miał odpowiednio formalny styl. Zobacz oba przykłady poniżej:

Krok 3: Wstęp

ołówek którym można pisać raport angielski c1

Wstęp musi zawierać wszystkie niezbędne informacje które obejmie raport:

 1. odpowiedni początek, w którym należy wyjaśnić cel napisania raportu
  The purpose of this report is to…..
 2. Temat raportu (patrz krok 1) 
 3. Trzy główne kluczowe punkty, które znalazłeś (patrz krok 1)

Zobacz przykładowy wstęp:

Report on six-month progress as a teacher

The purpose of this report is to
(odpowiedni początek) evaluate the progress following the first half year in my current position as an English Teacher (temat)  as well as enumerate achievements (punkt 1), outline issues (punkt 2) and make suggestions (punkt 3) for professional development measures.

Krok 4: Paragrafy (główna treść) 

W części tej musisz skomentować główne punkty kluczowe, które znalazłeś w treści zadania (patrz krok 1). Powinny mieć odpowiednie podtytuły (punkty pozytywne/negatywne), a każdy z nich należy umieścić w osobnej sekcji/paragrafie.

Główne punkty kluczowe  (patrz krok 1):

 1. explain what you feel you have achieved
 2. describe any problems you have had
 3. suggest any future training

Poniżej możesz zobaczyć przykład, z dodatkowymi uwagami, które mogą okazać się przydatne:

Achievementsdodaj nagłówek/prosty, informacyjny, formalny
Throughout the first six months of employment at XYZ School, I have made important strides in professional development by incorporating several new methods such as the task-based approach in daily teaching practice, which has improved my students’ experience tremendously. Apart from personal progress, numerous students have achieved their goals and advanced to higher education providers under my guidance. [describes first point – what you have achieved]

Problemsdodaj nagłówek
Despite all of this organisation of internal exams is underdeveloped as there does not seem to exist policy and students have expressed their displeasure with other groups at the same level receiving easier or more difficult questions in their tests. Additionally, my mentor has not always been available even though a certain level of guidance in specific areas, for example developing teaching materials, is still required. [describes the second point – problems]

Future opportunitiesdodaj nagłówek 
Considering all of the above, two main areas of possible improvement can be identified. Firstly, student and teacher satisfaction could be increased by establishing a resource bank for tests and exams and by training all the teachers to use them so as to ensure a consistent experience for our students. Secondly, regular meetings with a mentor should be mandatory in order to provide guidance and to help teachers become independent and confident with teaching materials. [describe the third point – suggestions]

                     – zdania wprowadzające (topic sentences)  w akapicie zawierają główne informacje o danym dziale

                   – wyrażenia i zwroty formalne

                   – słowa i wyrażenia linkujące, spójniki, które łączą zdania i sprawiają, że tekst jest bardziej płynny

Krok 5: Podsumowanie

Podsumowanie powinno zawierać ostateczną ocenę raportu, rekomendacje, wnioski i końcową odpowiedź.

Jeśli zadaniem raportu było np. udzielenie odpowiedzi na jakieś pytania, to taka informacja powinna znaleźć się w podsumowaniu.

Summary – dodaj nagłówek
In the final analysis, the situation of the teachers and students at our school is very likely to improve and overall satisfaction will probably increase due to more efficient work processes if ideas included in the report are implemented.
                – zwroty namawiające czytelnika do działania lub idei (persuasive language)

Zobacz raport w całości…

Report on six-month progress as a teacher

The purpose of this report is to evaluate the progress following the first half year in my current position as an English Teacher as well as enumerate achievements outline issues and make suggestions for professional development measures.

Achievements
Throughout the first six months of employment at XYZ School, I have made important strides in professional development by incorporating several new methods such as the task-based approach in daily teaching practice, which has improved my students’ experience tremendously. Apart from personal progress, numerous students have achieved their goals and advanced to higher education providers under my guidance.

Problems
Despite all of this organisation of internal exams is underdeveloped as there does not seem to exist policy and students have expressed their displeasure with other groups at the same level receiving easier or more difficult questions in their tests. Additionally, my mentor has not always been available even though a certain level of guidance in specific areas, for example developing teaching materials, is still required.

Future opportunities
Considering all of the above, two main areas of possible improvement can be identified. Firstly, student and teacher satisfaction could be increased by establishing a resource bank for tests and exams and by training all the teachers to use them so as to ensure a consistent experience for our students. Secondly, regular meetings with a mentor should be mandatory in order to provide guidance and to help teachers become independent and confident with teaching materials.

Conclusion
In the final analysis, the situation of the teachers and students at our school is very likely to improve and overall satisfaction will probably increase due to more efficient work processes if ideas included in the report are implemented.

engxam logo english exams

Prześlij swój raport (CAE) do sprawdzenia

W ciągu 72 godzin Twój raport C1 Advanced (CAE) zostanie oceniony.
See more

C1 Advanced (CAE) Raport: Przykładowe odpowiedzi

Temat:

You have been helping to run a new music club at your college. Now the college principal wants to get more people involved with the club and attract new members. The club organiser has asked you to write a report for the principal outlining what the club currently does, explaining the club’s future plans and suggesting ways of getting more people involved with the music club.

Przykładowa odpowiedź:

RockSun – present situation, future plans and improvement suggestions (title)

The objective of this report is to outline the current condition of the RockSun music club, shed some light on the club’s plans in the near future, and propose novel ways of attracting new visitors.

Present situation

At present, the activities that the club organises are twofold:

 1. gigs of indie bands at least once a week at weekends;
 2. musical instrument courses for wannabe musicians on weekdays.

Regrettably, he club does not enjoy much popularity among students, despite it being located in the heart of the campus near the dorms. This is, firstly, due to the prices at the club which are on the expensive side and, secondly, the fact that performers visiting the club are chiefly little-known artists. Both factors greatly discourage many potential customers.

Plans

The future of the club looks bleak and some corrective actions are required. The club management, aware of the gravity of the situation, is planning to expand its operations to attract new visitors. In the first place, additional musical courses, including singing lessons by reputable teachers, are planned. Additionally, the club intends to attract better known artists for the weekend concerts.

Suggestions to attract more visitors

The actions planned, which are certainly a step in the right direction, may not be sufficient. What could attract more visitors is reducing food and drink prices as it is one of the most important factors on which any club’s popularity is based. Furthermore, weekly musical quizzes with prizes might appeal to the club’s target customers.

engxam logo english exams

Prześlij swój raport (CAE) do sprawdzenia

W ciągu 72 godzin Twój raport C1 Advanced (CAE) zostanie oceniony.
See more

Temat:

You have recently attended a week’s training course and on your return you receive the following note from your boss:

Hope you enjoyed the training modules. We’re compiling a report to help us evaluate our Staff Development programme. Please send me an outline of what you did on the course, which modules were the most useful and your opinion of how colleagues would benefit from attending in the future. Thanks.

Przykładowa odpowiedź:

Report on the Staff Development Programme – a description of the training course carried out to improve the performance of our staff at work.

Organisation of the training modules

I have recently attended the training course organised by the company in order to workers get more information and develop some skills required in this activity.

I have to say that the information given in the course is hugely useful, but it should be scheduled in other date. At this moment, everybody is really busy and workers find it difficult to set aside time to not miss the course.

There is no point arguing that the sessions are too long and dense, what makes even harder to get the most of the training.

Alternative course

I would recommend to divide the content is several shorter sessions according to the main topics to deal with.

Perhaps, not everybody needs to receive the whole information. So, there can be some specific sessions to people involved in that area, whereas who is not working on that subject would only receive a short session just to get some knowledge.

Recommendations

I would like to make the following recommendations:

1.Schedule the training course in a less busy time.

2.Divide the sessions into shorter modules to ease people to attend.

3.Ensure the content is targeted to the people who are meant to attend them. 

If these recommendations are implemented, the training programme will be much more successful.

engxam logo english exams

Prześlij swój raport (CAE) do sprawdzenia

W ciągu 72 godzin Twój raport C1 Advanced (CAE) zostanie oceniony.
See more

C1 Advanced (CAE) Raport: Tematy

You have just completed six months in a new job. In preparation for a progress meeting, you have been asked to write a report to your manager.

Your report should explain what you feel you have achieved in the job so far, describe any problems you have had, and suggest any future training that would be suitable.

Napisz swój raport angielski C1.

An international youth organisation is planning to publish a report looking at attitudes between different generations:

We are very keen to hear how elderly people are regarded by younger people in different countries and why the younger generation feel the way they do about elderly people. Suggestions regarding how positive attitudes can be developed are welcome.

Napisz raport angielski C1 dla organizacji.

You have been asked to write a report for the World Information Organisation on the following topic:

What are the greatest threats to the environment in your country today?
What are the solutions?

Napisz swój raport angielski C1.

engxam logo english exams

FCE, CAE, CPE

Ćwicz, pisz i rób postępy

Daj swój esej do sprawdzenia, śledź swoje postępy online.
Przykładowe ćwiczenia , praktyczne testy online i wskazówki.

C1 Advanced (CAE) Raport: Najczęstsze błędy

Co powinien zawierać raport po angielsku C1 Advanced?

Czego nie powinienneś stosować pisząc raport angielski C1 Advanced?

 • czego nie robić na egzaminie Writing CAEJęzyk opisowy i ekspresyjny (stunning, gorgeous, amazing)
 • Idiomy (are informal)
 • Czasowniki złożone  (are informal)
 • Skróty (We’ve, It’s been said)
 • Twoje osobiste opinie (I think, | guess)
engxam logo english exams

FCE, CAE, CPE

Przykładowe Testy Egzaminacyjne

Daj swój esej do sprawdzenia, śledź swoje postępy online.
Przykładowe ćwiczenia , praktyczne testy online i wskazówki.

C1 Advanced (CAE) Raport: Lista kontrolna

student pisze raport angielski c1

Kiedy napiszesz juz raport angielski C1, możesz sam to sprawdzić czy zawarłeś w swojej pracy wszystko co powinienneś, korzystając z poniższej listy kontrolnej.

Jak to zrobić?  Po prostu sprawdź swój tekst, odpowiadając po kolei na pytania:

Treść

 • Czy zawarłem wszystkie kluczowe informacje podane w treści zadania?
 • Czy napisałem tylko te informacje, które są istotne dla zadania?
 • Czy wystarczająco rozwinąłem kluczowe punkty zadania używając własnych pomysłów?

Odpowiednia komunikacyjna

 • Czy osiągnąłem główne cele tekstu (np. wyjaśnienie, przekonanie, zasugerowanie, przeprosiny, porównanie itp.)?
 • Czy zastosowałem odpowiednią mieszankę faktów i opinii?
 • Czy użyłem odpowiedniego stylu (formalnego lub nieformalnego) w zadaniu?

Organizacja

 • Czy poprawnie użyłem akapitów do uporządkowania moich pomysłów?
 • Czy prawidłowo wykorzystałem inne elementy organizacyjne zgodnie z  rodzajem tekstu (na przykład tytuły, nagłówki, wstępy, zakończenia itp.)?
 • Czy związek między moimi pomysłami jest jasny i łatwy do zrozumienia dla czytelnika? (Na przykład, czy użyłem odpowiednich wyrażeń łączących, zaimków itp., aby odnieść się do różnych aspektów w tekście?)
 • Czy odpowiednio wyraziłem moje pomysły zachowując równowagę i przestrzeń dla każdego z nich?

Język

 • Czy użyłem dużego zasobu słownictwa?
 • Czy nie powtarzam tych samych słów i zwrotów?
 • Czy użyłem szeregu prostych i bardziej złożonych struktur gramatycznych?
 • Czy poprawnie użyłem typowych zwrotów, które są istotne dla konkretnego zadania lub tematu?
 • Czy moje użycie gramatyki jest poprawne?
 • Czy moja pisownia jest poprawna?

C1 Advanced (CAE) Raport: Porady

Porady-struktura:

 • pomysł na to jak napisać raport angielski c1Jeśli chcesz, aby odbiorca szybko znalazł potrzebne informacje, użyj nagłówków do każdego punktu kluczowego.
 •  Wstęp nie musi mieć nagłówka– wystarczy jedna lub dwie linijki opisujące raport.
 • Spróbuj połączyć ze sobą treść, jeśli to możliwe. Możesz to zrobić wspominając o czymś pozytywnym, a następnie o czymś negatywnym i użyć odpowiedniego wyrażenia łączącego.

Porady- język:

 • Pomyśl, kto chciałby przeczytać Twój Raport?
 • Zwykle jest to ktoś, kto chce uzyskać konkretne informacje.
 • Informacje w raporcie dotyczą czegoś, co wydarzyło się w przeszłości.
 • Odbiorca raportu zwykle nie ma zbyt wiele czasu — pomóż mu znaleźć potrzebne informacje, używając nagłówków.
 • Raport nie ma służyć rozrywce odbiorcy, lepiej jeśli treść będzie bardziej pragmatyczna, a w raporcie znajdą się konkretne informacje.

C1 Advanced (CAE) Raport: Schemat punktacji 

Język

Używaj stylu formalnego pisząc swój raport, dzięki temu będziesz mógł popisać się znajomością zaawansowanego słownictwa – zwłaszcza rzeczowników.

Uważaj na ortografię. Staraj się nie przekręcić takich słów takich jak np. ‘Recommendation’.

Naucz się kilku przykładowych zwrotów, których możesz użyć jako wstępu do wymyślonych przez siebie statystyk – 'According to the majority of the students in my class’ itp.

Organizacja

Dobra organizacja nie polega jedynie na używaniu właściwych nagłówków, chociaż to zdecydowanie pomaga.

Użyj odpowiednich wyrażeń łączących, aby pokazać, jak Twoje pomysły pasują do siebie.

Pisząc w języku formalnym, używaj raczej długich zdań. Ale pamiętaj żeby były czytelne!

Komunikacja

Najlepiej jest użyć tylko jedenego pomysłu na jeden paragraf: przedstaw go, rozwiń i dodaj trochę szczegółów. Następnie przejdź do następnego punktu. Pozwoli Ci to lepiej poinformować odbiorcę docelowego.

Pamiętaj o nagłówkach.

Zachowaj formalny język. Unikaj czasowników złożonych i form skróconych. Jeśli nie możesz sobie wyobrazić użycia konkretnego wyrażenia na pięć różnych sposobów, nie używaj go w swoim raporcie.

Treść

Jeśli uwzględnisz wszystkie punkty kluczowe i odpowiednio je rozwiniesz, używając jak najwięcej szczegółów  prawdopodobnie uzyskasz maksymalną ilość punktów w tej części.

Pamiętaj, nie musisz pisać o czymś, co jest prawdą. Jeśli wymyślisz wygodne dla Ciebie punkty kluczowe, ​​łatwiej będzie Ci sfabrykować używane w raportach statystyki.

engxam logo english exams

FCE, CAE, CPE

Przykładowe Testy Online

Daj swój esej do sprawdzenia, śledź swoje postępy online.
Przykładowe ćwiczenia , praktyczne testy online i wskazówki.

C1 Advanced (CAE) Raport: Użyteczne frazy i wyrażenia 

Poniżej znajdziesz przydatne słownictwo, którego możesz użyć kiedy piszesz raport angielski C1 Advanced (CAE). Mimo, iż jest to droga na skróty, jeśli nauczysz się kilku wyrażeń typowych dla każdego akapitu, z pewnością będziesz w stanie stworzyć bardzo spójny i dobrze zorganizowany tekst.

Wstęp (cel raportu)

The objective of this report is to compare ….. and …..
The purpose of this report is to examine / evaluate / explain / describe / analyse / present / outline…
This report aims to…
It is based on a survey conducted among…
It is the result of a discussion which took place among…

Rozwinięcie

The first observation to make concerns…
First of all,…
Firstly,…
Secondly,…
Furthermore,…
Moreover,…

In fact,…
Lastly,…
Finally,…
It has to been stressed that…
According to (the majority of respondents)…
In spite of (the fact that)…
Despite (the fact that)…
The outlook for …… is (far from) bright/optimistic/depressing/daunting
The future looks bleak/remains uncertain/is promising
This seems unlikely in the near/foreseeable future

Rekomendacje

I would strongly recommend that…
The following measures should be implemented:
In the light of the results of the survey I would advise against…
Given the results of the survey, I would advise for…
I feel it would be to our advantage if…
The best solution would be to…
In order to improve …… it is necessary to..
This will have an impact on …….

Wnioski

Provided that these recommendations are taken into consideration,…
In conclusion,…
From the research one can conclude that…

enesdeitcs

engxam logo english exams

Sprawdź czy zdasz C1 Advanced (CAE)?

Zarejestruj się, rozwiąż testy i zobacz jakie uzyskasz wyniki.
Zapisz się
© 2024 engxam. All rights reserved.