window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-KF0HPJ6WPF');
Learning Zone
Article

Jak napisać idealny raport? | C2 Proficient (CPE)

Level: C2
Article navigation:
C2 Proficient (CPE) Raport: Struktura
C2 Proficient (CPE) Raport: Poradnik
C2 Proficient (CPE) Raport: Najczęstsze błędy
C2 Proficient (CPE) Raport: Lista kontrolna
C2 Proficient (CPE) Raport: Tematy
C2 Proficient (CPE) Raport: Przykładowe odpowiedzi
C2 Proficient (CPE) Raport: Wskazówki
C2 Proficient (CPE) Raport: Schemat punktacji 
C2 Proficient (CPE) Report: Użyteczne frazy i wyrażenia

enesdeit

Raport CPE piszemy dla określonej grupy odbiorców. Mogą to być koledzy z klasy, współpracownicy, przełożony czy  szef. Treść raportu opiera się głównie na faktach i materiale źródłowym.

C2 Proficient (CPE) Raport: Struktura

Wstęp
Celem tego raportu jest….
Podtytuł+ Paragraf (2)
Podaj odpowiednie informacje
Podtytuł+ Paragraf (3)
Podaj odpowiednie informacje
Podtytuł+ Paragraf (4)
Podaj odpowiednie informacje
Podsumowanie
Podaj swoje rekomendacje
engxam logo english exams

FCE, CAE, CPE

Ćwicz, pisz i rób postępy

Daj swój esej do sprawdzenia, śledź swoje postępy online.
Przykładowe ćwiczenia , praktyczne testy online i wskazówki.

C2 Proficient (CPE) Raport: Poradnik

Wykorzystamy przykładowy temat który znajduje się poniżej:

Napisz swój raport (około 280-320 słów)

Krok 1: Tytuł i Wstęp

Ogólnie rzecz biorąc, wstęp powinien nakreślać cel raportu. Zwykle zaczyna się od wyrażenia pośredniego:

Poniżej znajduje się przykładowy wstęp napisany przez studenta:

Wstęp: The aim of this report is to exhibit evaluations of the efficiency and the structure of the 'descriptive writing course, which has been conducted (formy passywne) in the local college. The assessments provided are founded on my personal observations, accumulated during the course.

Przedstawiony raport jest napisany bezosobowo, trafia w punkt, jest krótki, dominują formy spójne i pasywne. Autor raportu unika bezpośredniego zwracania się do czytelnika (Ciebie).

Krok 2: Paragrafy (główna treść) 

 SZYBKIE WSKAZÓWKI: Zanim zaczniesz…

 • Zaleca się stosowanie nagłówków i list, aby czytelnik mógł szybko znaleźć w tekście poszukiwane informacje.

 •  Nie personalizuj swojego raportu (I,YOU,WE), powinny to być ogólne informacje zawierające fakty, liczby i źródła.
 • Nie używaj kolorowego i opisowego języka  fabulous, remarkable etc.
 • Przejdź od razu do rzeczy
 • Opieraj swoje argumenty na zmyślonych źródłach, danych i liczbach. Im bardziej realistycznie będzie wyglądał Twój raport, tym lepszą dostaniesz ocenę

Zobaczmy przykład treści głównej w raportu jednego z uczniów:

W pierwszym paragrafie, uczeń opisuje pierwszy punkt czyli kontent („write a report in which you evaluate the course content, organisation and method.”)
Content – nagówek/ krótki i informujący
The content of the course was clearly structured (formy pasywne)  and exceptionally well presented. It emphasizes each key aspect separately which, combined with a plethora of additional details provided, contributes greatly to its being easy to follow and comprehensive. Many of the foundational facets of the course were accurately exemplified (passive forms)  by the means of impressive schemes and diagrams.

W drugim paragrafie, uczeń opisuje drugi punkt czyli organizację („write a report in which you evaluate the course content, organisation and method.”)

Organisation – nagówek/ krótki i informujący
In terms of conducting, the event was run in a highly professional manner. The time schedules were meticulously complied (formy pasywne) with and the relocations from one hall to another had been made effortless and time-efficient through the medium of clear instructional sign tables. The lecturers were given (formy pasywne)  excellent positions to speak from and the audience had the opportunity to immerse in both the visual presentation and the lecturer’s speech.

W trzecim paragrafie, uczeń opisuje pierwszy punkt czyli metody („write a report in which you evaluate the course content, organisation and method.”)

Method nagówek/ krótki i informujący
The teaching method adopted by the organisers of the event is traditional and straightforward. It enables the attendants not only (inwersja) to understand but also to summarize the information without the necessity lecturers’ speech to be interrupted or delayed. The course visitors were provided with (formy pasywne) miscellaneous writing materials by the means of which notes could be conveniently made.

Krok 3: Wnioski

W tej części powinniśmy zawrzeć odpowiedzi na zagadnienia poruszone w raporcie i wymienione we wstępie.

Mówiąc prościej, osoba czytająca wstęp powinna być poinformowany o tym, co będzie analizowane, a czytając zakończenie powinna poznać wyniki tej analizy.

Zobaczmy jak przedstawił wnioski w swoim raporcie jeden z uczniów :

In the final analysis, (wyrażenia łaczace) impressions are entirely positive and strongly supportive in terms of further engaging in the course by me as well as other employees of the company. The usefulness of the 'descriptive writing’ course can be considered exceptionally high and recommend the development of the latter (słowa referencyjne) to be upheld financially by the company. This action should be regarded as an investment in the future qualifications of the workers.”

engxam logo english exams

Get Your (CPE) Report Checked!

Przykładowe egzaminy, testy praktyczne online i wskazówki. Śledź swoje postępy online.
See more

Zobacz raport w całości…

The aim of this report is to exhibit evaluations of the efficiency and the structure of the 'descriptive writing course, which has been conducted in the local college. The assessments provided are founded on my personal observations, accumulated during the course.

Content:
The content of the course was clearly structured and exceptionally well presented. It emphasizes each key aspect separately which, combined with a plethora of  additional details provided, contributes greatly to its being easy to follow and comprehensive. Many of the foundational facets of the course were accurately exemplified by the means of impressive schemes and diagrams.

Organisation:
In terms of conducting, the event was run in a highly professional manner. The time schedules were meticulously complied with and the relocations from one hall to another had been made effortless and time-efficient through the medium of clear instructional sign tables. The lecturers were given excellent positions to speak from and the audience had the opportunity to immerse in both the visual presentation and the lecturer’s speech.

Method:
The teaching method adopted by the organisers of the event is traditional and straightforward. It enables the attendants to understand and summarize the information without the necessity lecturers speech to be interrupted or delayed. The course visitors were provided with miscellaneous writing materials by the means of which notes could be conveniently made.

Conclusions:
The implications I was led to by my personal impressions are entirely positive and strongly supportive in terms of further engaging in the course by me as well as other employees of the company. I consider the usefulness of the 'descriptive writing’ course exceptionally high and recommend the development of the latter to be upheld financially by the company. This action should be regarded as an investment in the future qualifications of the workers.”

C2 Proficient (CPE) Raport: Najczęstsze błędy

Co powinienneś zawrzeć w swoim raporcie?

Czego nie powinienneś stosować pisząc raport?

 • Język opisowy i ekspresyjny (stunning, gorgeous, amazing)
 • Idiomy (are informal)
 • Czasowniki złożone (are informal)
 • Skróty (We’ve, It’s been said)
 • Twoje osobiste opinie (I think, | guess)
engxam logo english exams

FCE, CAE, CPE

Przykładowe Testy Egzaminacyjne

Daj swój esej do sprawdzenia, śledź swoje postępy online.
Przykładowe ćwiczenia , praktyczne testy online i wskazówki.

C2 Proficient (CPE) Raport: Lista kontrolna

Po napisaniu tekstu możesz sam to sprawdzić czy zawarłeś w swojej pracy wszystko co powinienneś, korzystając z poniższej listy kontrolnej.

Jak to zrobić?  Po prostu sprawdź swój tekst/e-mail, odpowiadając po kolei na pytania:

Treść

 • Czy zawarłem wszystkie kluczowe informacje podane w treści zadania?
 • Czy napisałem tylko te informacje, które są istotne dla zadania?
 • Czy wystarczająco rozwinąłem kluczowe punkty zadania używając własnych pomysłów?
 • Czy zamieściłem odniesienia lub przykłady na poparcie swoich pomysłów lub informacji?

Odpowiednia komunikacyjna

 • Czy osiągnąłem główne cele tekstu (np. wyjaśnienie, przekonanie, zasugerowanie, przeprosiny, porównanie itp.)?
 • Czy odpowiednio połączyłem fakty i opinie zgodnie z wymaganiami  zadania?
 • Czy użyłem odpowiedniego stylu i gatunku wymaganego w zadaniu?
 • Czy stosowałem się do konwencji odpowiedniej dla danego rodzaju tekstu?

Organizacja

 • Czy uporządkowałem swoje pomysły w sposób jasny i spójny, używając najbardziej odpowiedniej struktury?
 • Czy prawidłowo wykorzystałem inne elementy organizacyjne zgodnie z  rodzajem tekstu (na przykład tytuły, nagłówki, wstępy, zakończenia itp.)?
 • Czy związek między moimi pomysłami jest łatwy do zrozumienia dla czytelnika? (Na przykład, czy użyłem odpowiednich wyrażeń łączących, zaimków itp., aby odnieść się do różnych aspektów w tekście?)
 • Czy odpowiednio wyraziłem moje pomysły zachowując równowagę i przestrzeń dla każdego z nich?

Język

 • Czy użyłem dużego zasobu słownictwa?
 • Czy nie powtarzam tych samych słów i zwrotów?
 • Czy użyłem szeregu prostych i bardziej złożonych struktur gramatycznych?
 • Czy poprawnie użyłem typowych zwrotów, które są istotne dla konkretnego zadania lub tematu?
 • Czy moje użycie gramatyki jest poprawne?
 • Czy moja pisownia jest poprawna?
engxam logo english exams

FCE, CAE, CPE

Przykładowe Testy Egzaminacyjne

Daj swój esej do sprawdzenia, śledź swoje postępy online.
Przykładowe ćwiczenia , praktyczne testy online i wskazówki.

C2 Proficient (CPE) Raport: Tematy

You are employed as a researcher by a television company that is preparing a documentary about the social problems in your area or country. You have been told to write a report on the problems that you think the programme should cover. Write your report, listing the problems and describing the causes and consequences of them which you think the programme should highlight.

Napisz swój raport.

You have just completed a one-week practical training course paid for by your employers. Write the report required by your employers, describing the course content and its usefulness, and saying whether you would recommend it for other members of staff.

Napisz swój raport.

Your language school is looking for better ways for students to learn. They don’t have much money with which to buy high-tech equipment, but they would like to make any improvements that would be both cost-effective and learner-friendly. Write a report on ways in which to improve the school taking into account that it has a relatively tight budget. Suggest three specific improvements, mention how they would benefit the school and state what impact they would have cost-wise.

Napisz swój raport.

C2 Proficient (CPE) Raport: Przykładowe odpowiedzi

Temat raportu:

A jobs fair was recently held in your town for international organisations and companies to promote careers available for young people. You have been asked to write a report of the jobs fair for your college website. Briefly describe the event and identify two or three promotions of particular interest and relevance. You should also evaluate the extent to which such events can open young people’s minds to new challenges and career opportunities.

Przykładowy raport na poziomie CPE:

Recent Jobs Fair

Last weekend there was a Jobs Fair in the Town Hall. Over 100 different international companies and organisations had stands giving information about the careers they can offer young people. There were plenty people on each stand to answer questions and to give advice and there was also a wealth of promotional literature available, The Fair also arranged a series of work-related talks, films and other events in the course of the weekend.

Promotions of particular interest

All in all it was an excellent event. There were two stands that I personally found particularly interesting and relevant. The first was one promoting opportunities for language teaching abroad. This is something that I and a number of fellow-students have been seriously considering. We were able to find out there about what qualifications we would need, what kind of working conditions we could expect and where there might be interesting vacancies for us to apply for.

The second stand that drew my particular attention was one for a charity offering young people opportunities to gain experience of other countries and cultures while helping on a range of voluntary projects abroad. These projects included medical, environmental, construction and educational work in a number of different countries. I was able to talk to several young people who had already participated in such work and gained a very positive impression of the benefits of taking part.

Value of such events

In my opinion, such events are of great benefit to young people. They inform us about opportunities that we might not otherwise have known about. They expand our horizons in terms of what we can aspire to. Several of my friends, for example, left the event feeling that their career plans had been transformed by what they have discovered during the Jobs Fair. We all agreed that our eyes had been opened to new opportunities in a very valuable way.

engxam logo english exams

Get Your (CPE) Report Checked!

Przykładowe egzaminy, testy praktyczne online i wskazówki. Śledź swoje postępy online.
See more

Temat raportu:

You have recently worked as a volunteer, coaching teenagers at a sports camp designed to encourage young people to take up new sports. The organisers have asked you to write a report for the website. You should briefly describe your responsibilities as a coach for two different sports. You should also evaluate how valuable the sports camp was for teenagers overall and recommend how it could be improved in the future.

Przykładowy raport na poziomie CPE:

The purpose of this report is to present what we offer in two of the sports in our camp, assess the impact on the participants and recommend further improvements. I am writing in my capacity as a volunteer coach in cycling and hiking.

Cycling & Hiking Coaching

My main coaching duties for both cycling and hiking, revolved around two aspects: fitness and safety. The participants were given extensive dietary guidance regarding the appropriate intake of nutrients and calories for at least one week before any sporting event as well as crucial tips regarding the proper hydration and fueling of their body during any cycling race or hiking expedition. Great emphasis was, also, placed on safety gear like helmets, knee pads, hiking boots and the indispensable first-aid kit that should always be readily available.

Enjoyable today – Beneficial for a lifetime

This is the third year I have volunteered in these two sports and I am proud to say that the feedback
from both children and parents has always been enthusiastic. The experience they gain stretches beyond these two sports activities. The young athletes learn how:  to respect the limits of their body, to fend for their dietary needs and to offer basic first-aid help in an emergency.

Further improvements

First and foremost, the sports camp could augment its impact on society by making its courses more affordable. Special discount packages for family members as well as reduced prices for kids with unemployed parents would definitely result in a significantly increased turnout. Moreover, brief weekend activities should be established. They could act as a follow-up throughout the year so that the children would have the opportunity to revise what they learned in the camp and thus consolidate their new habits.

engxam logo english exams

Get Your (CPE) Report Checked!

Przykładowe egzaminy, testy praktyczne online i wskazówki. Śledź swoje postępy online.
See more

engxam logo english exams

Get Your (CPE) Report Checked!

Przykładowe egzaminy, testy praktyczne online i wskazówki. Śledź swoje postępy online.
See more

C2 Proficient (CPE) Raport: Wskazówki

 • Pamiętaj, że w większości przypadków Twoim celem jest ocena tematu i dostarczenie czytelnikowi odpowiednich informacji oraz zaleceń.
 • Twoim docelowym czytelnikiem jest zwykle osoba posiadająca autorytet (profesor, przewodniczący rady miejskiej, szef komisji itp.) Dlatego przeczytaj zadanie bardzo uważnie.
 • Tytuł i podtytuły są integralną częścią układu. Powinienneś z nich korzystać.
 • Wypunktowanie pomaga uporządkować i przedstawić swoje pomysły. Posiada jednak wadę- ogranicza zakres struktur gramatycznych, które możesz zademonstrować. Dlatego nie używaj go częściej niż raz.
 • Zadanie identyfikuje tematykę raportu oraz określa obszary, które musisz opisać. Jednak powinienneś też użyć własnych pomysłów, dodać niezbędne szczegóły i zaproponować możliwe problemy i rozwiązania.
 • Musisz wykazać się znajomością języka powszechnie używanego w raportach: porównywanie, analizowanie, formułowanie rekomendacji.
 • Twój wniosek powinien być rzeczowy i przekonujący.

C2 Proficient (CPE) Raport: Schemat punktacji 

Język

Konieczne jest prawidłowe i precyzyjne posługiwanie się szeroką gamą słów i wyrażeń, w tym także rzadko używanych. Tekst powinien zawierać zarówno proste, jak i złożone wyrażenia gramatyczne.

Słownictwo również powinno być bogate i różnorodne.

Komunikacja

Musisz zachować konwencję raportu typową dla języka angielskiego, tj. wyraźny podział na akapity, nagłówki, wypunktowania.

Tekst powinien być łatwy do zrozumienia dla docelowego czytelnika.

Organizacja

Tekst powinien być spójny i bardzo dobrze zorganizowany z wykorzystaniem wyrażeń łączących i odnośników wewnętrznych.

Treść

Każde zdanie w tekście powinno nawiązywać do tematu pracy. Pamiętaj, żeby wykonać wszystkie polecenia które znalazły się w treści zadania.

engxam logo english exams

FCE, CAE, CPE

Przykładowe Testy Egzaminacyjne

Daj swój esej do sprawdzenia, śledź swoje postępy online.
Przykładowe ćwiczenia , praktyczne testy online i wskazówki.

C2 Proficient (CPE) Report: Użyteczne frazy i wyrażenia

Poniżej znajdziesz przydatne słownictwo, którego możesz użyć do organizacji treści. Mimo, iż jest to droga na skróty, jeśli nauczysz się kilku wyrażeń typowych dla każdego akapitu, z pewnością będziesz w stanie stworzyć bardzo spójny i dobrze zorganizowany tekst.

Wstęp:

The purpose/aim of this report is to….
This report sets out to…
The report will comment on…
Below is an explanation of…
The focus of this report is…
This report will offer an in-depth critique of…

Porównywanie i kontrastowanie

There is a world of difference between… and…
… and… are fundamentally similar
… and… bear little resemblance to each other
There is a clear distinction between… and…
…compares favourably with…
… and… are polar opposites
There is a yawning gap between… and…
There is a subtle difference between… and…
There is a growing disparity between rich and poor.
… is strikingly different to…

Udzielanie rekomendacji:

In light of the above, we believe the following
measures should be adopted…

In the short/long term, we suggest you should consider…
My recommendations are as follows:…
In my view, in future, we should…
To improve the situation, we recommend…
It is recommended that…

enesdeit

engxam logo english exams

Jaki jest Twój poziom języka angielskiego?

Rozwiąż krótki 5-minutowy test, aby sprawdzić swój poziom języka angielskiego i który certyfikat jest dla Ciebie odpowiedni.
© 2024 engxam. All rights reserved.