window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-KF0HPJ6WPF');
Learning Zone
Article

Jak napisać formalny list/e-mail (po angielsku) ? | C1 Advanced (CAE)

Level: C1
Article navigation:
C1 Advanced (CAE) List Formalny/E-mail: Struktura
C1 Advanced (CAE) List Formalny/E-mail: Przewodnik
C1 Advanced (CAE) List Formalny/E-mail: Przykładowe listy
C1 Advanced (CAE) List Formalny/E-mail: Przykładowe pytania
C1 Advanced (CAE) List Formalny/E-mail: Wskazówki i strategia
C1 Advanced (CAE) List Formalny/E-mail: Lista kontrolna
C1 Advanced (CAE) List Formalny/E-mail: Przydatne zwroty
C1 Advanced (CAE) List Formalny/E-mail: FAQ

enes

engxam logo english exams

FCE, CAE, CPE

Przykładowe Testy Online

Daj swój esej do sprawdzenia, śledź swoje postępy online.
Przykładowe ćwiczenia , praktyczne testy online i wskazówki.

W części 2 egzaminu CAE będziesz mógł wybrać jedną z prac: raport, recenzję, propozycję ale też email, list nieformalny oraz list formalny angielski C1. Praca pisemna zawsze wymaga odpowiedniej formy, która jest dostosowana dla określonego czytelnika docelowego. Nie inaczej jest w przypadku egzaminu C1 Advanced (CAE). Dlatego powinienneś wiedzieć czym się charakteryzuje każdy z wymienionych formatów.

Czym jest formalny styl pisania?

Główne cechy stylu formalnego to:

 • Bardziej złożona struktura. Pisząc w stylu formalnym powinniśmy używać dłuższych, bardziej złożonych zdań. W formalnym liście widać  bardziej ustrukturyzowane podejście, z jasno przedstawionymi punktami, które są w pełni wyjaśnione i odpowiednio zakończone.
 • Główne punkty są zwykle przedstawiane, a następnie poparte argumentami. W stylu formalnym z reguły nie stosujemy emocjonalnego tonu wypowiedzi.
 • Pisanie w trzeciej osobie. List formalny nie jest osobistym stylem pisania. Autor listu powinien starać się brzmieć w sposób zdystansowany do danego tematu.

człowiek zastanawia się nad odpowiedzią na c1 writing Jednym z najczęstszych błędów popełnianych przez osoby niedoświadczone w pisaniu, jest stosowanie zbyt osobistego stylu w formalnym liście.

ME, MYSELF, I
Każdy lubi mówić o sobie, ale kiedy (na przykład) piszesz o jakimś problemie, powinieneś mówić o nim, a nie o sobie.

NIEFORMALNE „YOU”
Sposób, w jaki słowo you jest używane w mowie nieformalnej ’You should have seen it!’ 'if you know what I mean’ nie jest odpowiednie w formalnym piśmie. W najlepszym razie brzmi to zbyt luźno i nieformalnie; w najgorszym przypadku lekceważąco lub nawet obraźliwe. Używając słowa „YOU” to tak jakbyś wskazywał palcem na czytelnika. Ale czytelnicy nie są twoimi przyjaciółmi i nie masz prawa się z nimi zbytnio spoufalać.

C1 Advanced (CAE) List Formalny/E-mail: Struktura

1. Powitanie
Dear Sir or Madam, Dear Mr Jenkins
2. Pierwszy paragraf (wprowadzający)
Powód, dla którego piszesz ten list / temat
3. Następny paragraf (główna treść)
Uporządkuj wszystkie istotne informacje w jasny i logiczny sposób.
4. Zakończenie i pożegnanie
Określ czego oczekujesz od odbiorcy. Zakończ swój list i podpisz się: Yours faithfully
engxam logo english exams

FCE, CAE, CPE

Ćwicz, pisz i rób postępy

Daj swój esej do sprawdzenia, śledź swoje postępy online.
Przykładowe ćwiczenia , praktyczne testy online i wskazówki.

C1 Advanced (CAE) List Formalny/E-mail: Przewodnik

Zanim zaczniesz…

koperta zawierająca list formalny angielski C1

Przeczytaj uważnie zadanie, a następnie… Musisz podkreślić wszystkie punkty kluczowe i wziąć pod uwagę następujące kwestie:

 •  Dlaczego piszesz list/e-mail? Aby sprostować informacje, ubiegać się o pracę, złożyć skargę na coś…
 • Kto jest docelowym czytelnikiem? Być może będziesz musiał napisać do redaktora publikacji, do potencjalnego pracodawcy, do administratora uczelni.
 • Który język/styl będzie najbardziej odpowiedni do osiągnięcia mojego celu? Czy w moim liście/e-mailu jest wystarczająco dużo szczegółów, aby przekonać docelowego czytelnika?

1. Powitanie

Jeśli nie znasz imienia osoby, do której piszesz, użyj gotowych zwrotów. Jednak pamiętaj, że zawsze lepiej, jeśli uda Ci się zaadresować list bezpośrednio.

Jeśli znasz dane osoby do której piszesz, użyj tytułu (Mr, Mrs, Miss or Ms, Dr itp.) i tylko nazwiska (bez imienia). Jeśli piszesz do kobiety i nie wiesz jakiej formy użyć, powinienneś zastosować formę Ms, która może zostać użyta zarówno w przypadku mężatki jak i panny

albo prościej

2. Pierwszy paragraf (wprowadzający)

Pierwszy paragraf listów formalnych powinien zawierać wprowadzenie w jakim celu piszemy. powinniśmy streścić temat oraz nakreślić nasze intencje.

3. Następny paragraf (główna treść)

Kolejne paragrafy powinny zawierać główne informacje które chcemy zawrzeć w liście oraz opisywać główny cel wymieniony w pierwszym akapicie wprowadzającym. Większość listów w języku angielskim nie powinna być zbyt długa, więc zachowaj najważniejsze informacje i skoncentruj się na uporządkowaniu ich w jasny i logiczny sposób, zamiast zbytniego rozwijania.

 •  Zawsze powinieneś być uprzejmy i pełen szacunku. Przydatnym sposobem na osiągnięcie tego, zwłaszcza w listach formalnych, jest użycie „czasowników modalnych”, tj. would, could czy should.
 • Ważne jest, aby pisać prosto i jasno. Powinienneś unikać używania nieformalnego języka np. kontrakcji (i.e. I’m, it’s, itp.).

Przykładowa struktura paragrafu:

engxam logo english exams

Sprawdź swój list CAE!

Przykładowe materiały, testy praktyczne online oraz wskazówki. Śledź swoje postępy online.
See more

4. Zakończenie i pożegnanie

podziękowanie po zdaniu egzaminu C1Ostatni paragraf powinien krótko podsumować intencję listu i zakończyć się informacją czego oczekujesz np. zwrtu pieniądzy, udzielenia informacji itp.

Przykładowe wezwanie do działania:

Zakończenie i pożegnanie:

Podsumujmy …

Dobry list formalny angielski C1 powinien być:

 • Czytelny – zawierający prosty język
 • Zwięzły – bez zbędnych informacji, prosto do celu
 • Poprawny – bez błędów (gramatycznych, ortograficznych, interpunkcyjnych,stylistycznych)
Podczas pisania pamiętaj o czytelnikach:

 • Użyj właściwego tonu wypowiedzi
 • Użyj odpowiedniego języka
 • Podaj tylko istotne fakty lub informacje, które są łatwe do zrozumienia, jasne i precyzyjne

 WSKAZÓWKA: Pamiętaj o „linkowaniu” w liście!

pomysł jak napisać list formalny angielski C1Między paragrafami:

To begin with, I would like to put forward […]
Furthermore, …[…]

As far as …. is concerned […]

W ramach paragrafu:

I have taken part In many activities […] Moreover, I have been In the basket-ball team[…]

engxam logo english exams

FCE, CAE, CPE

Przykładowe Testy Online

Daj swój esej do sprawdzenia, śledź swoje postępy online.
Przykładowe ćwiczenia , praktyczne testy online i wskazówki.

C1 Advanced (CAE) List Formalny/E-mail: Przykładowe listy

Temat:

You recently had an unpleasant experience when you were shopping in a department store. One of the assistants wrongly accused you of shoplifting. Although you were able to prove that you had paid for the item in question, you received no apology.

Write a letter to the manager of the shop, saying why you are angry and disappointed and asking for some kind of compensation for the way you were treated. Say that you will take further action if you do not receive an official apology.

Przykładowa odpowiedź:

Dear Mr Menton,

I am writing about a recent incident in your shop in which I had the misfortune to be involved in. The incident I refer to is when one of your staff stopped me and accused me of shoplifting in front of about 20 other people. Needless to say, this was an extremely embarrassing situation for me. Thank goodness I had kept the receipt to prove that I had paid for everything on my person at the time, but to be accused of stealing like that in front of all those people – some of whom I knew personally – was very humiliating and degrading. The shop assistant used a very accusatory tone…

But the thing that angered and dismayed me most was not the accusation itself – after all, misunderstandings happen sometimes – but the accuser’s failure to acknowledge his mistake or apologise to me. When I showed him the receipt, he simply walked off mumbling about how ‘shady’ a character I looked. Considering how much embarrassment I was caused, I do not think it was too much to have expected a simple apology either, do you?

Which brings me back to why I am writing; if I cannot get an apology from this assistant, then I would like a formal one from you instead. If an official apology is not forthcoming and I am not compensated in some way – with a shopping voucher for example – then be warned that I will take further steps to ensure that I get justice.

I look forward to hearing from you at the very earliest convenience.

Yours sincerely,
Michael Mathers

engxam logo english exams

Sprawdź swój list CAE!

Przykładowe materiały, testy praktyczne online oraz wskazówki. Śledź swoje postępy online.
See more

Temat:

A student from a business school in an English-speaking country has arranged to spend two months on a work experience programme in your department. Your manager has asked you to write a letter to the student, welcoming him to your company, explaining what he will be expected to do and how he will benefit from this experience.

Napisz swój list.

Przykładowa odpowiedź:

Dear Mr Miller 

We are delighted that you have decided to spend two months on a work experience programme in the xxx marketing department. We warmly welcome you to our company in general and to our department in particular. 

You will be given the unique opportunity to work with a young team launching a new soft drink. Your work will be as interesting as demanding. You will have to analyse several surveys which have recently been conducted. Based on the results of your analysis you will have to think about possible target customers. Furthermore, you will be asked to develop ideas on how exactly we could launch our soft drink. You will have to gather thoughts about how to run a successful campaign. As this project has not been made public yet, we expect you not to talk about this project to your friends or family. You will be expected to work hard and, sometimes, for long hours.

However, you will most certainly learn a lot. You will be given the unique chance to develop a marketing campaign. You will also get used to working with different marketing tools. Furthermore, you will have to learn how to take advantage of a wide variety of computer programs, which will not only help you to analyse the surveys conducted but will also assist you in making out possible target customers. This two months work experience programme will help you to understand the use and impact of marketing tools. We areconfident that this experience will go far beyond that what you have learnt at university.

We are looking forward to working with you. 

Yours sincerely

engxam logo english exams

Sprawdź swój list CAE!

Przykładowe materiały, testy praktyczne online oraz wskazówki. Śledź swoje postępy online.
See more

Temat:

Your company would like to offer work-experience placements to students in an international college. Write a letter for publication in the student newspaper at the college.

Your letter should explain what your company does, what kind of work-experience placements are available, and how students would benefit from the experience.

Napisz swój list.

Przykładowa odpowiedź:

Dear Students,

Are you looking for a work placement that will give you plenty of valuable experience and will look good on your CV? If so, then our company may have something to offer you.

We are an international educational exchange organisation which organises links between schools all over the world. We currently have three work-experience placements available for students from your college. The work would involve a range of office tasks, including dealing with correspondence, arranging meetings and keeping our database up-to-date. We are particularly interested in offering these placements to students with some knowledge of two or more languages.

The placements would be of great benefit to the students who are given this opportunity. It would provide experience of working in a small and dedicated team, which would give you the chance to develop a wider range of office skills than would normally be the case in larger organisations. Our international network means that you would also gain some contacts all over the world, which might be of particular value to any of you considering a career in some aspect of education.

You will find further information about our organisation and the placements we offer on our website and we look forward to hearing from any of you who think that the work might be right for you — and that you might be the right person for one of these placements.

Best wishes to you all,
Paula Fisher

engxam logo english exams

Sprawdź swój list CAE!

Przykładowe materiały, testy praktyczne online oraz wskazówki. Śledź swoje postępy online.
See more

C1 Advanced (CAE) List Formalny/E-mail: Przykładowe pytania

Volunteers needed

We are looking for volunteers to help out at a famous, international sporting event.
We’re looking for friendly, respectful people with good language skills, good team skills and a ‘can-do’ attitude. We need people to welcome delegates, provide customer service and solve problems. If you think you have what it takes, apply now.

Write an application to become a volunteer. Mention:

– your language skills
– your personal qualities
– examples of times when you have demonstrated team skills
– any relevant work experience

Napisz swój list formalny angielski C1. Nie musisz podawać żadnych adresów pocztowych.

A colleague of yours, Alice Watson, has applied for a job in the public relations department of a large charity. Poverty Action. You have been asked to write a letter providing a character reference for her. Indicate how long and what capacity you have worked with her, and how her personal characteristics would make her suited for her job. Here is part of the letter you received from Poverty Action:

The job of Public Relations Co-ordinator consists mainly of supervising PR work and entails travelling around the country and working with various people in our large organization. The successful applicant will need good managerial skills and be committed to the philosophy of
our charity

Napisz swój list formalny angielski C1. Nie musisz podawać żadnych adresów pocztowych.

On a recent holiday, you lost a valuable item. Fortunately, you have travel insurance to cover the cost of anything lost. 

Write a letter to the manager of your insurance company. In your letter:

 describe the item you lost
explain how lost it
tell the insurance company what you would like them to do.

Napisz swój e-mail w odpowiednim stylu.

Więcej przykładowych tematów.

engxam logo english exams

FCE, CAE, CPE

Przykładowe Testy Egzaminacyjne

Daj swój esej do sprawdzenia, śledź swoje postępy online.
Przykładowe ćwiczenia , praktyczne testy online i wskazówki.

C1 Advanced (CAE) List Formalny/E-mail: Wskazówki i strategia

pomysł na list formalny angielski C1

Jeśli zamierzasz napisać list formalny angielski C1, powinieneś zwrócić uwagę na:

 • unikaj codziennego języka potocznego lub slangu
 • unikaj kontrakcji (I’m, it’s)
 • unikaj emocjonalnego, subiektywnego języka (terrible, rubbish, etc.)
 • unikaj uogólniania np. nice, good, get itp.

 

engxam logo english exams

FCE, CAE, CPE

Ćwicz, pisz i rób postępy

Daj swój esej do sprawdzenia, śledź swoje postępy online.
Przykładowe ćwiczenia , praktyczne testy online i wskazówki.

C1 Advanced (CAE) List Formalny/E-mail: Lista kontrolna

ktoś pisze list formalny angielski C1 na egzaminie

Po napisaniu tekstu możesz sam sprawdzić czy Twój list formalny angielski C1 zawiera wszystko co powinien. Skorzystaj z poniższej listy kontrolnej.

Jak to zrobić?  Po prostu sprawdź swoją wiadomość tekstową/e-mail, odpowiadając po kolei na pytania:

Treść

 • Czy zawarłem wszystkie kluczowe informacje podane w treści zadania?
 • Czy napisałem tylko te informacje, które są istotne dla zadania?
 • Czy wystarczająco rozwinąłem kluczowe punkty zadania używając własnych pomysłów?

Odpowiednia komunikacyjna

 • Czy osiągnąłem główne cele tekstu (np. wyjaśnienie, przekonanie, zasugerowanie, przeprosiny, porównanie itp.)?
 • Czy zastosowałem odpowiednią mieszankę faktów i opinii?
 • Czy użyłem odpowiedniego stylu (formalnego lub nieformalnego) w zadaniu?

Organizacja

 • Czy poprawnie użyłem akapitów do uporządkowania moich pomysłów?
 • Czy prawidłowo wykorzystałem inne elementy organizacyjne zgodnie z  rodzajem tekstu (na przykład tytuły, nagłówki, wstępy, zakończenia itp.)?
 • Czy związek między moimi pomysłami jest jasny i łatwy do zrozumienia dla czytelnika? (Na przykład, czy użyłem odpowiednich wyrażeń łączących, zaimków itp., aby odnieść się do różnych aspektów w tekście?)
 • Czy odpowiednio wyraziłem moje pomysły zachowując równowagę i przestrzeń dla każdego z nich?

Język

 • Czy użyłem dużego zasobu słownictwa?
 • Czy nie powtarzam tych samych słów i zwrotów?
 • Czy użyłem szeregu prostych i bardziej złożonych struktur gramatycznych?
 • Czy poprawnie użyłem typowych zwrotów, które są istotne dla konkretnego zadania lub tematu?
 • Czy moje użycie gramatyki jest poprawne?
 • Czy moja pisownia jest poprawna?
engxam logo english exams

FCE, CAE, CPE

Przykładowe Testy Online

Daj swój esej do sprawdzenia, śledź swoje postępy online.
Przykładowe ćwiczenia , praktyczne testy online i wskazówki.

C1 Advanced (CAE) List Formalny/E-mail: Przydatne zwroty

Przydatne które powinien zawierać list formalny angielski C1  (użyj gotowych zwrotów na egzaminie, nie eksperymentuj z nowym słownictwem lub gramatyką)

Przywitanie

Dear Sir or Madam
Dear Mr Jenkins

Początek

With regards to the letter/email on…
With reference to your letter/email…
After having received your letter/email…
I received your address from … and would like …
Thank you very much for your letter/email on…
I have been given your contact details by… and I would like to…
In reply to your letter/email of…

Powód pisania

I am writing with regard/reference to … 
I am writing to express (my concern about/ disappointment with/disapproval of/apologies for)
I would like to draw your attention to/point out …

W odniesieniu do czyjegoś listu 

As you stated in your leter, …
Regarding… Concerning … With regard to…

Narzekanie/skarga

I am writing to compiain about …
You said …but in fact what happened …

Wprowadzenie do istoty listu

(I feel) I must also (dis)agree with …
I should also like to point out that …
Your (article) states that … However,…

Prośba o działanie

I would appreciate it/be grateful if you would …
I look forward to receiving/seeing …
I trust/very much hope you will …

Zakończenie

I hope to hear from you soon…
If you require any further information, feel free to contact me
Should you require anything else, do not hesitate in contacting me
Regards
Yours faithfully
Yours sincerely
(signature)

C1 Advanced (CAE) List Formalny/E-mail: FAQ

Kim jest odbiorca?
Zostanie to podane w zadaniu.

Jaki jest cel pisania?
Zwykle udzielasz informacji lub prosisz o podjęcie działań. Powinieneś być bezpośredni i szybko przejść do rzeczy.

Czy powinienem używać nagłówków lub wypunktowań?
Nie.

Jak powiniennem zacząć?
“Dear Sir or Madam (if no name is given), I am writing to…”
  To rozpoczęcie listu. Najpierw wyjaśnij, dlaczego piszesz, w następnym akapicie wskaż, dlaczego uważasz, że powinieneś dostać to, czego oczekujesz.

Jak powiniennem zakończyć list formalny angielski C1?
Powinieneś wyraźnie powtórzyć swoje zalecenie lub oczekiwania w ostatnim akapicie. Po tym zwykle następuje stwierdzenie “I am looking forward to…” oraz  “Yours faithfully/Yours sincerely, x.”

Chcesz poćwiczyć pisanie? 

Cada vez más, los médicos han estado recomendando comprar viagra cialis levitra a sus pacientes para aliviar los síntomas de la disfunción eréctil. Estas son algunas de las razones: viagra cialis levitra es más dura que otras píldoras y, por lo tanto, permanece más tiempo en el organismo, comienza a actuar en 30 minutos y puede durar hasta 48 horas si se toma correctamente, y contiene Tadalafil (cialis), que es un „primo químico” de la Viagra.

enes

engxam logo english exams

Sprawdź czy zdasz C1 Advanced (CAE)?

Zarejestruj się, rozwiąż testy i zobacz jakie uzyskasz wyniki.
Zapisz się
© 2024 engxam. All rights reserved.