window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-KF0HPJ6WPF');
Learning Zone
Article

Jak napisać propozycję? | C1 Advanced (CAE)

Level: C1, C1
Article navigation:
C1 Advanced (CAE) Propozycja: Struktura
C1 Advanced (CAE) Propozycja: Poradnik
C1 Advanced (CAE) Propozycja: Przykładowa Odpowiedź
C1 Advanced (CAE) Propozycja: Przykładowe tematy
C1 Advanced (CAE) Propozycja: Propozycja vs. Raport
C1 Advanced (CAE) Propozycja: Struktura /Prawdziwe przykłady
C1 Advanced (CAE) Propozycja: Lista kontrolna
C1 Advanced (CAE) Propozycja: Na czym powinienneś się skupić
C1 Advanced (CAE) Propozycja: Przydatne zwroty i wyrażenia

enesdecs

 Propozycja może być napisana zarówno do kolegów/członków klubu jak i do szefa lub dyrektora uczelni. Powinna zawierać sugestie dotyczące przyszłego projektu lub wydarzenia, aby przekonać czytelnika do podjęcia jakiejś formy działania.

 • Zaczyna się od odpowiedniego tytułu i określenia celu propozycji.
 • Główna treść jest podzielona na sekcje z nagłówkami i powinna opisywać sytuację (tutaj możesz zamieścić wymyślone kwestionariusze lub ankiety (które przeprowadziłeś) aby udowodnić swoją rację).
 • Kończy się rekomendacjami, które mają przekonać czytelnika, że masz rację.

Może ci się to wydawać znajome, ponieważ w podobny sposób pisze się raporty w C1 Advanced CAE  jednak jest jedna zasadnicza różnica:


Raporty –
zawsze są napisane o czymś, co wydarzyło się w przeszłości, na przykład o przeprowadzonej przez Ciebie ankiecie, wycieczce, w której uczestniczyłeś lub jakimś rodzaju dyskusji panelowej, w której uczestniczyłeś.

Propozycje – zawsze zajmują się czymś co dotyczy teraźniejszości/przyszłości. Celem propozycji jest zawsze ocena sytuacji, a także przedstawienie sugestii lub zaleceń na przyszłość.

Chcesz przeczytać więcej na temat czym się rózni raport od propozycji?

C1 Advanced (CAE) Propozycja: Struktura

1. Tytuł + Wstęp
Celem tej propozycji jest…
2. Treść główna

Podtytuł 1
Paragraf 1:
Opisz obecną sytuację

Podtytuł  2
Paragraf 2: Opisz obecną sytuację

3. Zalecenia końcowe
Przedstaw swoje rekomendacje /przekonaj czytelnika. Napisz przynajmniej 2-3 zdania

Zobacz konstrukcje oparte na prawdziwych przykładach

engxam logo english exams

FCE, CAE, CPE

Ćwicz, pisz i rób postępy

Daj swój esej do sprawdzenia, śledź swoje postępy online.
Przykładowe ćwiczenia , praktyczne testy online i wskazówki.

C1 Advanced (CAE) Propozycja: Poradnik

Wykorzystamy przykładowy temat który znajduje się poniżej:

Napisz swoją propozycję (około 220–260 słów)

Krok 1: Określ punkty tematyczne i temat

Pierwszym pytaniem, które powinieneś sobie zadać, jest to o czym masz pisać w swojej propozycji?  Znajomość tematu  zawsze daje ogólne pojęcie, a także pomaga dobrać odpowiednie słownictwo.

Drugie pytanie powinno brzmieć co dokładnie masz zawrzeć w tekście?  Tutaj staramy się odfiltrować konkretne punkty tematyczne które musimy omówić aby praca była kompletna.

Temat: old building that the city wants to demolish and you want to save it

Główne punkty kluczowe:

 1. why you think the building should be preserved,
 2. what could be done to modernise
 3. how the building could benefit the local people.

Na koniec zawsze należy sprawdzić, kto będzie czytał Twój tekst. Znając czytelnika docelowego będziesz mógł dobrać najodpowiedniejszy styl. W podanym przez nas przykładzie piszemy do Rady Miasta i powinniśmy użyć formalnego stylu w naszej propozycji.

Czytelnik docelowy: town council

Jak tylko przeanalizujemy zadanie i wydobędziemy wszystkie potrzebne informacje, możemy przystąpić do budowania struktury  i pisania propozycji.

engxam logo english exams

FCE, CAE, CPE

Ćwicz, pisz i rób postępy

Daj swój esej do sprawdzenia, śledź swoje postępy online.
Przykładowe ćwiczenia , praktyczne testy online i wskazówki.

Krok 2: Tytuł + Wstęp

Każda propozycja powinna posiadać tytuł– uatrakcyjni to Twoją pracę. Nie musi być specjalnie wyszukany, może to być coś w stylu:

 • Proposal to ……. a następnie piszesz temat tego, co proponujesz.
 • lub możesz napisać temat i zakończyć go frazą: a proposal

dzięki temu tytuł będzie miał odpowiednio formalną formę. Zobacz obydwa przykłady poniżej:

We wstępie musisz uwzględnić trzy główne aspekty:

 1. Cel swojej propozycji, w którym powinieneś wyjaśnić powód pisania
  The proposal is intended to…..
 2. Należy powtórzyć temat zadania (zobacz krok 1) 
 3. Trzy kluczowe punkty, które ustaliłeś (zobacz krok 1)

Zobacz przykładowy wstęp i tytuł:

Tytuł: Old brewery modernisation: a proposal

This proposal is intended to (odpowiedni wstęp)  outline why the old brewery on ABC Street should not be demolished (temat) and is worth protecting, (punkt 1) how it could be turned into a valuable asset (punkt 2) for the town and in what ways it could be of use (punkt 3) for the residents of the town.

WSKAZÓWKA: Zwróć uwagę, że propozycję piszemy w czasie przyszłym lub w odniesieniu do przyszłości i tym właśnie różni się od raportu.

Krok 3: Treść Główna

Uporządkuj swoje pomysły nagłówkami osobno dla każdej sekcji swojej propozycji. Pamiętaj, aby odpowiedzieć na wszystkie pytania, które zostały Ci zadane (patrz krok 1). Użyj języka formalnego lub półformalnego, a także niektórych struktur pasywnych, takich jak: „it is advisable that..” or  „it is recommended that….”

Główne kluczowe punkty  (patrz krok 1):

 1. why you think the building should be preserved,
 2. what could be done to modernise
 3. how the building could benefit the local people.

Poniżej znajduje się przykład, wraz z dodatkowymi adnotacjami, które mogą okazać się przydatne:

The brewery as an opportunity. – dodaj nagłówki/proste, informacyjne, formalne
The old brewery building with its central location at ABC Street and unique architecture is still considered a focal point of the town centre by the vast majority of people. While it has not been in use for some years, It has great sentimental value as indicated in conversations with local residents. Therefore, it would be an unrecoverable loss to demolish the building when there are other possibilities for using the facility.

[opisuje pierwszy punkt – dlaczego budynek powinien być zachowany]

Modernization – dodaj nagłówki/proste, informacyjne, formalne
According to city conservators, (polegaj na źródłach, statystykach i ekspertach) the modernisation of a building this old can be a challenge as everything from the ground up needs renovation. However, some local architects would be willing to work together and develop a design that takes into account the financial constraints of the public budget as well as environmental factors. To illustrate, the initial estimated costs for modernization are $300,000 and 6 months (dodaj dane liczbowe) of construction and design works.

It is strongly recommended (użyj strony biernej) to turn the brewery into a co-working space so the rent will offset 15-20% of the costs in order to give the town a modern touch on a historic site.

[opisuje pierwszy punkt – co można zrobić, aby zmodernizować]

Future benefits –dodaj nagłówki/proste, informacyjne, formalne
Considering all of the above, if the following suggestions were taken, (użyj zdań warunkowych) there would be great benefits for everybody involved. Moreover, the town would create another source of income, the space would attract creative professionals and not only would it benefit them, but local residents would also be able to keep their brewery in the town centre.

[opisuje punkt trzeci- w jaki sposób budynek może przynieść korzyści miejscowej ludności.]

                  – statystyki, szczegóły, istotne informacje, źródła

                   – „persuasive language”

                   – słowa i wyrażenia linkujące, spójniki, które łączą zdania i sprawiają, że tekst jest bardziej płynny

Krok 5:  Końcowe rekomendacje

W ostatniej sekcji musimy zakończyć naszą propozycję i przedstawić nasze ostateczne rekomendacje (w końcu to główny powód dla którego piszemy propozycje). Upewnij się, że w tym ostatnim akapicie zawarłeś swoje ostateczne sugestie, a język którego użyłeś jest przekonywujący.

Conclusions – dodaj nagłówek
All things considered, the benefits and needs of the inhabitants speak for the preservation of the brewery and its modernization into a co-working space. On behalf of the residents, I strongly urge the council to consider this proposal.
                   – „persuasive language”

Zobacz całą propozycję…

Old brewery modernisation: a proposal

This proposal is intended to  outline why the old brewery on ABC Street should not be demolished and is worth protecting, how it could be turned into a valuable asset for the town and in what ways it could be of use for the residents of the town.

The brewery as an opportunity.
The old brewery building with its central location at ABC Street and unique architecture is still considered a focal point of the town centre by the vast majority of people. While it has not been in use for some years, It has great sentimental value as indicated in conversations with local residents. Therefore, it would be an unrecoverable loss to demolish the building when there are other possibilities for using the facility.

Modernization
According to city conservators, the modernisation of a building this old can be a challenge as everything from the ground up needs renovation. However, some local architects would be willing to work together and develop a design that takes into account the financial constraints of the public budget as well as environmental factors. To illustrate, the initial estimated costs for modernization are $300,000 and 6 months of construction and design works.

It is strongly recommended to turn the brewery into a co-working space so the rent will offset 15-20% of the costs in order to give the town a modern touch on a historic site.

Future benefits
Considering all of the above, if the following suggestions were taken, there would be great benefits for everybody involved. Moreover, the town would create another source of income, the space would attract creative professionals and not only would it benefit them, but local residents would also be able to keep their brewery in the town centre.

engxam logo english exams

Prześlij swoją propozycję (CAE) do sprawdzenia

W ciągu 72 godzin Twoja propozycja C1 Advanced (CAE) zostanie oceniona.
See more

C1 Advanced (CAE) Propozycja: Przykładowa Odpowiedź

Temat propozycji:

Language students – let us improve what we do for you!
Unfortunately, we can’t spend much money, but we’d like to improve what we provide for our language students. Submit proposals to us explaining what is useful about the current facilities we provide, describe any problems you have with them and make recommendations for how we can improve them, giving reasons to support your ideas.

Przykładowa odpowiedź na poziomie CAE:

How to improve the quality of language classes: a proposal

The principal objectives of this proposal are to describe the current state of language teaching at the Pennsylvania State University, identify areas for improvement, and offer recommendations on exactly what improvements can be achieved.

Current situation

At the present moment, Penn State offers courses of several languages on three different levels. One can study modern languages such as French, German, Italian Russian as a beginner, intermediate or upper-intermediate student.

Issues

Following a final year survey among students taking language courses, the following areas for improvement can be highlighted:

1. the number of languages in offer: undoubtedly narrow and restricted to European languages;
2. the structure of the courses is flat: no advanced level
3. little innovation in the language methods utilized: simple, old-fashioned grammar-translation method still reigns supreme.

Recommendations

It is vital to address the issues raised in the student survey. Therefore, the following actions ought to be performed with a view to improving the quality of the courses and their reception:

A. The offer should be increased to include other widely-spoken languages, especially non-European ones, such as Chinese, Arabic and Hindi. These languages are real challenges for the speakers of European languages.

B. It is advisable to expand the course options by offering lessons for advanced students. Only comprehensive offer can motivate students to immerse themselves in language learning.

C. Last but not least, some variety needs to be introduced into the array of teaching methods available to students, e.g. online multimedia lessons. The best method of language learning is using many various methods.

All of these measures, if promptly implemented, are surely going to increase student satisfaction in the area of language courses.

engxam logo english exams

Sprawdź swoją propozycję (CAE)

Zobacz, czy robisz postępy. Chcesz wiedzieć, jaką ocenę dostaniesz?
See more

Temat propozycji:

You go to a university that has a high amount of international students and you have realised that the website is not up to scratch. Write a proposal for the University Dean about how it could be improved.

Przykładowa odpowiedź na poziomie CAE:

This proposal is aimed at outlining the way in which the university website could be improved so that it is more user friendly for international students. It will suggest what improvements can be made and also set out how this would benefit the students themselves.

Problems with using the site

A recent study into how easy it is to get around the site has revealed that 70% of students whose second language is English find it difficult to find specific information about their courses. Because of the language barrier, they find it hard to make their search terms clear and this has become a cause for concern. Translating the site is not an option and this can be a big problem, especially at the beginning of the academic year.

Ways the site could address these issues

It has been well documented that the university website has neither a site map nor an introduction video to help novice students to find their way around it. It would make a huge difference if there were some simple instructions to indicate where to find information. It is a delicate balance as we, of course, want international students to learn English, but also want them to navigate the site with ease.

Recommendations

I would like to make the following recommendations:

 • Invite students who are starting out at the university to a quick and informative seminar to demonstrate how to use the site.
 • Provide language help and some useful resources for language learning and assistance.
 • Provide a survival pack for students to take with them and know how to combat technological issues.

If these recommendations are in place, young people are bound to feel more prepared for their experience and take full advantage of this unique experience.

engxam logo english exams

Sprawdź swoją propozycję (CAE)

Zobacz, czy robisz postępy. Chcesz wiedzieć, jaką ocenę dostaniesz?
See more

C1 Advanced (CAE) Propozycja: Przykładowe tematy

There are plans to demolish an old and unused building in the town where you are a student. You feel that the building should be saved. You decide to write a proposal for the town council explaining why you think the building should be preserved, suggesting what could be done to modernise it and saying how the building could benefit the local people.

Your college currently doesn’t provide enough support for students planning to spend time studying in another country. You see this notice in the library.

Students at your college have to give a spoken presentation as part of their final assessment and need some help. The school director has invited you to send a proposal outlining any problems students have with presentations and suggesting how these problems could be overcome.

The company you work for is considering the idea of a flexible working day, where staff are able to vary their starting and finishing time. The manager of your department has asked you to write a proposal explaining why introducing a flexible working day could benefit both the company and its employees. You should also suggest how a flexible working day could operate in your own department.

engxam logo english exams

FCE, CAE, CPE

Ćwicz, pisz i rób postępy

Daj swój esej do sprawdzenia, śledź swoje postępy online.
Przykładowe ćwiczenia , praktyczne testy online i wskazówki.

C1 Advanced (CAE) Propozycja: Propozycja vs. Raport

Różnica między propozycją a raportem

Propozycje mają często strukturę podobną do raportów.  Ale bardzo ważne jest, abyśmy dokonali rozróżnienia między nimi, jak widać na poniższych zdjęciach.


Raport (czas teraźniejszy/przeszły)

Zgodnie z tym, raport dotyczy czegoś, co już się wydarzyło. Zadaniem raportu jest przekazanie informacji z przeszłości, za Twoim pośrednictwem. Odbiorcą może być przełożony, nauczyciel, członek lokalnej rady.

 

Propozycja (czas przyszły)

Propozycja ma nieco inną kolejność bo zwracasz się bezpośrednio do swojego przełożonego lub jakiejś osoby, aby zasugerować coś, co chcesz uzyskać w przyszłości.

W teorii wygląda to dość prosto, ale musimy pamiętać, że użycie języka będzie zupełnie inne:

 • jeśli piszesz raport używaj czasów przeszłych lub teraźniejszych, a także form biernych
 • w przypadku propozycji, stosuj czasy przyszłe i okresy warunkowe, a także czasowniki modalne (could, would) i niektóre formy bierne

Chociaż różnica jest niewielka, użycie języka będzie zupełnie inne w odniesieniu do czasów.

engxam logo english exams

FCE, CAE, CPE

Przykładowe Testy Online

Daj swój esej do sprawdzenia, śledź swoje postępy online.
Przykładowe ćwiczenia , praktyczne testy online i wskazówki.

C1 Advanced (CAE) Propozycja: Struktura /Prawdziwe przykłady

Poniżej przedstawiono przykładowe struktury oparte na rzeczywistych tematach egzaminacyjnych.

Przykładowe zadanie 1:

Jak zawsze zaczynamy od analizy zadania i znalezienia rzeczy, które musimy zrobić. W tym przypadku są to:

Write a proposal for your college principal in which you ask for support to travel (potrzebne wsparcie) to another country for an internship. Explain what you would like from the college, and why would it be of benefit.( twoje oczekiwania -> rozwój osobisty)

w oparciu o dwa punkty możemy stworzyć tego typu strukturę:

Introduction
The aim of this proposal is to request assistance regarding an internship programme I am interested in.

Support needed (Potrzebne wsparcie)
Comment on the first element…

Personal growth (Rozwój osobisty)
Comment on the second element…

Conclusion
Having outlined needs and reasons, I am sure that…

Przykładowe zadanie 2:

Ponownie zaczynamy od przeanalizowania zadania i znalezienia rzeczy, które musimy zrobić. W tym przypadku powinniśmy zacząć od zasugerowania kilku miejsc i przedstawienia zaleceń:

You study at an international college in your country. Your history teacher is planning a one-day study trip (wycieczka) for your class and has asked the students for suggestions. Write a proposal considering two or three different places (podać przykładowe miejsca) for history students to visit in the area and recommend which one of these (dodać rekomendację) places would be preferable for a one-day study visit. 

na podstawie krótkiej analizy możemy stworzyć tego typu strukturę:

Introduction
The aim of this proposal is to …

Place 1 (Miejsce 1)
Comment on the first element…

Place 2 (Miejsce 2)
Comment on the second element…

Place 3 (Miejsce 3)
Comment on the third element…

Recommendation
Having outlined the example locations…

Przykładowe zadanie 3:

Widzisz następujące ogłoszenie w lokalnej gazecie:
There is a 200 m X 200 m piece of land in the centre of our town that can be redeveloped. What do you think this piece of land should be used for? (dać pomysły na rozwój) How will it benefit the people of our town and what other advantages will it bring? (zapewnić korzyści i korzyści) Send in your proposals to us and we will present the best ones to the town council for consideration. 

na podstawie krótkiej analizy możemy stworzyć tego typu strukturę:

Introduction
The aim of this proposal is to …

Redevelopment ideas (Pomysły na przebudowę) 
Comment on the first idea…

Comment on the second idea…

Benefits and Advantages (Korzyści i zalety)
Comment on benefits…

Conclusion
Having provided the above…

engxam logo english exams

FCE, CAE, CPE

Ćwicz, pisz i rób postępy

Daj swój esej do sprawdzenia, śledź swoje postępy online.
Przykładowe ćwiczenia , praktyczne testy online i wskazówki.

C1 Advanced (CAE) Propozycja: Lista kontrolna

Po napisaniu tekstu możesz sam to sprawdzić czy zawarłeś w swojej pracy wszystko co powinienneś, korzystając z poniższej listy kontrolnej.

Jak to zrobić?  Po prostu sprawdź swoją wiadomość tekstową/e-mail, odpowiadając po kolei na pytania:

Treść

 • Czy zawarłem wszystkie kluczowe informacje podane w treści zadania?
 • Czy napisałem tylko te informacje, które są istotne dla zadania?
 • Czy wystarczająco rozwinąłem kluczowe punkty zadania używając własnych pomysłów?

Odpowiednia komunikacyjna

 • Czy osiągnąłem główne cele tekstu (np. wyjaśnienie, przekonanie, zasugerowanie, przeprosiny, porównanie itp.)?
 • Czy zachowałem równowagę pomiędzy prostymi i bardziej złożonymi pomysłami?
 • Czy użyłem odpowiedniego stylu (formalnego lub nieformalnego) w zadaniu?

Organizacja

 • Czy poprawnie użyłem akapitów do uporządkowania moich pomysłów?
 • Czy prawidłowo wykorzystałem inne elementy organizacyjne zgodnie z  rodzajem tekstu (na przykład tytuły, nagłówki, wstępy, zakończenia itp.)?
 • Czy związek między moimi pomysłami jest jasny i łatwy do zrozumienia dla czytelnika? (Na przykład, czy użyłem odpowiednich wyrażeń łączących, zaimków itp., aby odnieść się do różnych aspektów w tekście?)
 • Czy odpowiednio wyraziłem moje pomysły zachowując równowagę i przestrzeń dla każdego z nich?

Język

 • Czy użyłem dużego zasobu słownictwa?
 • Czy nie powtarzam tych samych słów i zwrotów?
 • Czy użyłem szeregu prostych i bardziej złożonych struktur gramatycznych?
 • Czy poprawnie użyłem typowych zwrotów, które są istotne dla konkretnego zadania lub tematu?
 • Czy moje użycie gramatyki jest poprawne?
 • Czy moja pisownia jest poprawna?

C1 Advanced (CAE) Propozycja: Na czym powinienneś się skupić

Język

Uważaj na ortografię. Nie pisz błędnie słów takich jak ‘Recommendation

Naucz się kilku ustalonych zwrotów których możesz użyć jako wstępu do wymyślonych przez siebie statystyk – “According to the majority of the students in my class” etc.

Konstrukcje pasywne są bardziej uprzejmym sposobem formułowania zaleceń niż zdania czynne. „You should do this” jest zbyt mocne – „These ideas should be taken under consideration” jest o wiele bardziej odpowiednie.

Komunikacja

Propozycja powinna być raczej formalna ponieważ autor składa propozycję osobom odpowiedzialnym za coś.

Nie ograniczaj się do prostych pomysłów. Zawsze miej przynajmniej jeden złożony pomysł do omówienia.

Używaj czasowników modalnych i zdań warunkowych, zamiast używać prostych czasów aby spekulować na temat skuteczności swoich pomysłów.

 

Organizacja

Propozycja powininna być odpowiednio podzielona na akapity lub sekcje, każde z nich może mieć nagłówek.

Użyj wyrażeń łączących, aby pokazać, jak Twoje pomysły pasują do siebie.

Pamiętaj, że zdania w języku formalnym powinny być dość długie. Ale muszą być jednocześnie czytelne!

Treść

Uwzględnij wszystkie punkty kluczowe i dodaj jak najwięcej szczegółów. Dzięki temu będziesz w stanie uzyskać maksymalną ocenę za tą część.

 

engxam logo english exams

FCE, CAE, CPE

Ćwicz, pisz i rób postępy

Daj swój esej do sprawdzenia, śledź swoje postępy online.
Przykładowe ćwiczenia , praktyczne testy online i wskazówki.

C1 Advanced (CAE) Propozycja: Przydatne zwroty i wyrażenia

Poniżej znajdziesz przydatne słownictwo, którego możesz użyć do organizacji treści. Mimo, iż jest to droga na skróty, jeśli nauczysz się kilku wyrażeń typowych dla każdego akapitu, z pewnością będziesz w stanie stworzyć bardzo spójny i dobrze zorganizowany tekst.

Określenie celu propozycji

The principal objectives of this proposal are to
The objective of this proposal is to…
The purpose of this proposal is to examine / evaluate / explain / describe / analyse / present…
This proposal aims to…

Pytania retoryczne

Have you ever ……..?
What do you think about ……..?
Are you one of those people who thinks that ……?
Are you one of those people who …….?
What would life be like if ……?
Will the future bring us ….. ?

Informacje dotyczące tła

At the present moment,…
Comments made at the end of the questionnaires suggest…
Following a survey among…
Concerned members of the local community were invited to attend…
A number of concerns with regard to XYZ were expressed by…
The following areas for improvement can be highlighted

Przedstawienie pierwszego punktu

Firstly
In the first place
First of all
The first thing to consider is
One thing to consider is
To begin with

Przedstawienie pozostałych punktów

Secondly
Another consideration
Yet another consideration
Another thing to consider is
Added to that
Apart from that
In addition to this

Rekomendacje i sugestie

A working group should be set up by…
There should be an enquiry into…
It would be advantageous to…
It is recommended that…
I recommend that a larger survey should be conducted before a final decision is reached…

Zalecenia końcowe

Implementation of the above ideas would result in…
A working group should be set up by…
There should be an enquiry into…
I recommend that a larger survey should be conducted before a final decision is reached…
The following actions ought to be performed with a view to (improving the quality of…)

enesdecs

engxam logo english exams

Jaki jest Twój poziom języka angielskiego?

Rozwiąż krótki 5-minutowy test, aby sprawdzić swój poziom języka angielskiego i który certyfikat jest dla Ciebie odpowiedni.
© 2024 engxam. All rights reserved.