window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-KF0HPJ6WPF');
Learning Zone
Article

Jak napisać recenzję?| C2 Proficient (CPE)

Level: C2
Article navigation:
C2 Proficient (CPE) Recenzja: Struktura
C2 Proficient (CPE) Recenzja: Poradnik
C2 Proficient (CPE)Recenzja: Przykładowe recenzje
C2 Proficient (CPE)Recenzja: Przykładowe tematy
C2 Proficient (CPE) Recenzja: Lista kontrolna
C2 Proficient (CPE) Recenzja: Narracyjna, opisowa i oceniająca
C2 Proficient (CPE) Recenzja: Użyteczne frazy

enesdeit

engxam logo english exams

FCE, CAE, CPE

Przykładowe Testy Online

Daj swój esej do sprawdzenia, śledź swoje postępy online.
Przykładowe ćwiczenia , praktyczne testy online i wskazówki.

Recenzja może dotyczyć książki, czasopisma, filmu, sztuki, koncertu, ale też np. wystawy.

Oprócz ogólnego opisu, recenzja wymaga skupienia się na innych aspektach. Dla przykładu, recenzja może wykorzystywać język narracyjny, opisowy i oceniający oraz szereg słownictwa odnoszącego się na przykład do literatury i mediów, takich jak kino lub telewizja.

C2 Proficient (CPE) Recenzja: Struktura

1. Tytuł + Wstęp
Wyjaśnienie tematu i przyciągnięcie uwagi czytelnika.
2. Główna treść
Krótkie streszczenie recenzowanego materiału – paragraf (1)
Opis pozytywnych aspektów i/lub słabych punktów – paragraf (2-3)
Podsumuj dobre i złe strony, aby dokonać obiektywnej oceny- paragraf uzupełniający
3. Rekomendacje
Ostateczna opinia, rekomendacja lub komentarz.
engxam logo english exams

FCE, CAE, CPE

Ćwicz, pisz i rób postępy

Daj swój esej do sprawdzenia, śledź swoje postępy online.
Przykładowe ćwiczenia , praktyczne testy online i wskazówki.

C2 Proficient (CPE) Recenzja: Poradnik

W naszym poradaniku wykorzystamy przykładowy temat który znajduje się poniżej:

Napisz swoją recenzję książki 

Krok 1: Wstęp

Wstęp koncentruje się na identyfikacji recenzowanego przedmiotu – np. wskazaniu autora, tytułu. Jednym słowem podaj w nim wszystkie informacje których może oczekiwać czytelnik czytająca taka recenzję.

Jesli jest to restauracja, powiny być tu informacje takie jak – nazwa, miejscowość, rodzaj serwowanej kuchni.

Jesli jest to ksiązkapowiny być tu szczegóły takie jak – tytuł, autor, czy nawet rok wydania (nie musi być prawdziwy),

Wstęp: One of my favourite childhood books is the ‘Six Bullerby Children’ written by Astrid Lindergren, (szczegóły) a famous Swedish author. (szczegóły) The story is set in a three-farm remote village of Bullerby in Sweden. (szczegóły)

Jeśli Twoje zadanie dotyczy recenzji książki lub artykułu na jakiś konkretny temat, twój wstęp również powinien o tym wspominać. Pamiętaj, im bardziej złożone jest twoje zadanie, tym więcej musisz podać informacji.

Krok 2: Główna treść

Uporządkuj treść swojej recenzji według logicznego planu, tak żeby każdy paragraf spełaniał jakas konkretną rolę.

Egzaminatorzy zwrócą uwagę na to czy idzie za strukturą twoje recenzję jakaś logiczna kolejność i odpowiednia organizacja.

To jest oczywiście jedynie przykładowa struktura aczkolwiek, zwróć baczną uwagę na to żeby kolejność akapitów oraz ich długość miała jakiś głębszy sens.

Ale wróćmy do naszej recenzji….

Pierwszy paragraf

Paragraf (1) możę krótko streszczać recenzowany materiał. Podaj tu informacje na temat fabuły, scenografii czy aktorów.

Paragraf (1): The narrator is a seven-year-old girl, Lisa who, with her parents and two older brothers – Lasse and Bosse, lives in one of the houses. Lisa describes the daily life of the children in Bullerby which – contrary to what one might think when imagining life in a small, remote village – is far from boring. The children have plenty of funny ideas, which often lead to amusing adventures.

Drugi i trzeci paragraf

Paragrafy (2 i 3) moga słuzyć do opisywania odpowiednio dobrych i złych punktów. W przeciwieństwie do eseju, Twoje paragrafy nie muszą być tej samej długości — jeśli podobała ci się opisana rzecz, Twój paragraf z pozytywnymi punktami będzie naturalnie większy niż ten ze negatywnymi.

Paragraf (2): Although the book was included in the compulsory school literature when I was a child (which often meant long, boring reads), I have truly enjoyed the adventures of Lisa and her friends. Despite very limited resources (the story is set in 1930s when children did not have many toys, not to mention a TV or video games!) the children always come up with exciting games or things to play with. This is something I admired and wished I could do when reading the book.Paragraf (3): Another thing which appealed to me as a child was the natural childlike way in which Lisa (or Astrid Lindgren, the author) could tell the story connecting effortlessly with the young readers

Paragraf uzupełniający

Paragraf (4):  użyć możesz tego akapitu, aby podsumować dobre i złe strony, aby dokonać obiektywnej oceny recenzowanego materiału. Następnie możesz polecić lub odwieść swoich czytelników od oglądania/uczestnictwa w nim.

Paragraf (4): Despite the environment in which the children live nowadays has changed considerably since 1930s, children will always be children and if the book has appealed to so many young generations since it was published, I believe it will retain its impact. It can be more, even more relevant today, when children are presented with things to play, instead of inventing games themselves. Reading the book could definitely wake up their innate creativity.

Krok 3: Rekomendacje

Powinieneś teraz ocenić przedmiot raportu jako całość, określając, czy autor osiąga zamierzony cel i czy wnosi znaczący wkład jeśli chodzi o dziedzinę której dotyczy.

Rekomendacje: ‘Six Bullerby Children’ could, however, also be more relevant to adults who would like to either ‘return’ to their childhood for a little while, or be able to connect with their own children a bit better.

Zobacz recenzję w całości…

Childhood Book

One of my favourite childhood books is the ‘Six Bullerby Children’ written by Astrid Lindergren, a famous Swedish author. The story is set in a three-farm remote village of Bullerby in Sweden.

The narrator is a seven-year-old girl, Lisa who, with her parents and two older brothers – Lasse and Bosse, lives in one of the houses. Lisa describes the daily life of the children in Bullerby which – contrary to what one might think when imagining life in a small, remote village – is far from boring. The children have plenty of funny ideas, which often lead to amusing adventures.

Although the book was included in the compulsory school literature when I was a child (which often meant long, boring reads), I have truly enjoyed the adventures of Lisa and her friends. Despite very limited resources (the story is set in 1930s when children did not have many toys, not to mention a TV or video games!) the children always come up with exciting games or things to play with. This is something I admired and wished I could do when reading the book.

Another thing which appealed to me as a child was the natural childlike way in which Lisa (or Astrid Lindgren, the author) could tell the story connecting effortlessly with the young readers.

Despite the environment in which the children live nowadays has changed considerably since 1930s, children will always be children and if the book has appealed to so many young generations since it was published, I believe it will retain its impact. It can be more, even more relevant today, when children are presented with things to play, instead of inventing games themselves. Reading the book could definitely wake up their innate creativity.

‘Six Bullerby Children’ could, however, also be more relevant to adults who would like to either ‘return’ to their childhood for a little while, or be able to connect with their own children a bit better.

engxam logo english exams

Sprawdź soją recenzję (CPE)!

Wyślij nam swoją recenzję a my obiecujemy w ciągu 72 godzin ci ją sprawdzić i ocenić zgodnie z oficjalnymi wytycznymi Cambridge
See more

C2 Proficient (CPE)Recenzja: Przykładowe recenzje

Temat recenzji:

A TV listings magazine has invited readers to contribute a review of a television series that is particularly popular at the moment. Write a review, explaining why this programme is so popular in your opinion and commenting on whether you believe it deserves such popularity.

Przykładowa recenzja na poziomie CPE:

Nowadays, when TV is pouring out so many 'thoughtful and entertaining’ programmes at poor TV consumers, it is not an easy task to distinguish and choose which of the meaningless soaps, which is mainly the only choice, is worth seeing. Thank God, there is still one great programme that makes me turn on my goggle box – 'Friends’.

I bet a couple of years ago, the producers wouldn’t have expected and dreamt that their new 'attempt to amuse’ bored viewers- and with totally unknown actors 'from nowhere’ – would earn such a great success. After many years of living a daily life with characters from Dallas, Baywatch, Dynasty, a new wave of funny, clever and witty entertainment struck people in. And obviously, people welcomed the change very warmly.

’Friends’ is full of diversity. Each of the main five characters is completely different and brings to the series something new. Despite their differences, they create a perfect working jigsaw. They live, laugh, cry and share their tip [txt=”Good use of sophisticated vocabulary and structure”]fate[/tip] together. You can feel some kind of oneness there; and that is a vital thing in every friendship. Chandler – a sexist who can’t live without women -with his ironic and sharp, witty humour, contrasts with naive, a little bit dumb but cute Joey, who has a vanity and irresistible smile in the role of an unsuccessful actor. Monica is a nagging perfectionist who often quarrels with frivolous and untidy Rachel. Ross is a worried palaeontologist who tries to p come to terms that his wife left him. Poor guy! And at last weird Pheobe, who refreshes almost every episode with her 'fabulous’ music which nobody can get. Oh yeah, she’s quite odd but everybody loves her.

’Friends’ is a great refreshment after a long, exhausting day at work. It is no wonder that it is so popular. People just love it – from children to adults and older people as well. We need to laugh and relax. The actors, producers and creators deserve appreciation and admiration for making such a great show. People are waiting eagerly for new episodes all the time. And that’s a sign of success. Otherwise, they would cease producing it, wouldn’t they?Not to mention that 'friends’ is popular in every continent of the world. And that proves something.

I find myself waiting for Friday night impatiently to turn on my TV and enjoy my favourite programme. And I do believe I’m not the only one. It’s just hilarious, you know.

engxam logo english exams

Sprawdź swoją recenzję (CPE)!

Wyślij nam swoją pracę a my obiecujemy w ciągu 72 godzin ci ją sprawdzić i ocenić zgodnie z wytycznymi Cambridge
See more

Temat recenzji:

A literary magazine is running a series of reviews of books that people enjoyed reading as a child and would recommend for children today. You decide to send in a review in which you describe a book you enjoyed and the attractions it had for you as a child. You should also explain why you feel it remains relevant for children today.

Przykładowa recenzja na poziomie CPE:

Childhood Book

One of my favourite childhood books is the ‘Six Bullerby Children’ written by Astrid Lindergren, a famous Swedish author. The story is set in a three-farm remote village of Bullerby in Sweden.

The narrator is a seven-year-old girl, Lisa who, with her parents and two older brothers – Lasse and Bosse, lives in one of the houses. Lisa describes the daily life of the children in Bullerby which – contrary to what one might think when imagining life in a small, remote village – is far from boring. The children have plenty of funny ideas, which often lead to amusing adventures.

Although the book was included in the compulsory school literature when I was a child (which often meant long, boring reads), I have truly enjoyed the adventures of Lisa and her friends. Despite very limited resources (the story is set in 1930s when children did not have many toys, not to mention a TV or video games!) the children always come up with exciting games or things to play with. This is something I admired and wished I could do when reading the book.

Another thing which appealed to me as a child was the natural childlike way in which Lisa (or Astrid Lindgren, the author) could tell the story connecting effortlessly with the young readers.

Despite the environment in which the children live nowadays has changed considerably since 1930s, children will always be children and if the book has appealed to so many young generations since it was published, I believe it will retain its impact. It can be more, even more relevant today, when children are presented with things to play, instead of inventing games themselves. Reading the book could definitely wake up their innate creativity.

‘Six Bullerby Children’ could, however, also be more relevant to adults who would like to either ‘return’ to their childhood for a little while, or be able to connect with their own children a bit better.

engxam logo english exams

Sprawdź swoją recenzję (CPE)!

Przykładowe egzaminy, testy praktyczne online i wskazówki. Śledź swoje postępy online..
See more

C2 Proficient (CPE)Recenzja: Przykładowe tematy

A TV listings magazine has invited readers to contribute a review of a television series that is particularly popular at the moment. Write a review, explaining why this programme is so popular in your opinion and commenting on whether you believe it deserves such popularity.

Napisz swoją recenzję

A tourist magazine is publishing a series of reviews of amusements parks. You decide to send in a review of an amusement park you have visited which included interactive displays, rides, electronic games, a 3-D cinema and a boating lake. You should briefly describe two or three of the attractions and evaluate the contribution that amusement parks can make to the quality of life for local residents.

Napisz swoją recenzję

engxam logo english exams

FCE, CAE, CPE

Przykładowe Testy Online

Daj swój esej do sprawdzenia, śledź swoje postępy online.
Przykładowe ćwiczenia , praktyczne testy online i wskazówki.

C2 Proficient (CPE) Recenzja: Lista kontrolna

Po napisaniu tekstu możesz sam to sprawdzić czy zawarłeś w swojej pracy wszystko co powinienneś, korzystając z poniższej listy kontrolnej.

Jak to zrobić?  Po prostu sprawdź swój tekst/e-mail, odpowiadając po kolei na pytania:

Treść

 • Czy zawarłem wszystkie kluczowe informacje podane w treści zadania?
 • Czy napisałem tylko te informacje, które są istotne dla zadania?
 • Czy wystarczająco rozwinąłem kluczowe punkty zadania używając własnych pomysłów?
 • Czy zamieściłem odniesienia lub przykłady na poparcie swoich pomysłów lub informacji?

Odpowiednia komunikacyjna

 • Czy osiągnąłem główne cele tekstu (np. wyjaśnienie, przekonanie, zasugerowanie, przeprosiny, porównanie itp.)?
 • Czy odpowiednio połączyłem fakty i opinie zgodnie z wymaganiami  zadania?
 • Czy użyłem odpowiedniego stylu i gatunku wymaganego w zadaniu?
 • Czy stosowałem się do konwencji odpowiedniej dla danego rodzaju tekstu?

Organizacja

 • Czy uporządkowałem swoje pomysły w sposób jasny i spójny, używając najbardziej odpowiedniej struktury?
 • Czy prawidłowo wykorzystałem inne elementy organizacyjne zgodnie z  rodzajem tekstu (na przykład tytuły, nagłówki, wstępy, zakończenia itp.)?
 • Czy związek między moimi pomysłami jest łatwy do zrozumienia dla czytelnika? (Na przykład, czy użyłem odpowiednich wyrażeń łączących, zaimków itp., aby odnieść się do różnych aspektów w tekście?)
 • Czy odpowiednio wyraziłem moje pomysły zachowując równowagę i przestrzeń dla każdego z nich?

Język

 • Czy użyłem dużego zasobu słownictwa?
 • Czy nie powtarzam tych samych słów i zwrotów?
 • Czy użyłem szeregu prostych i bardziej złożonych struktur gramatycznych?
 • Czy poprawnie użyłem typowych zwrotów, które są istotne dla konkretnego zadania lub tematu?
 • Czy moje użycie gramatyki jest poprawne?
 • Czy moja pisownia jest poprawna?
engxam logo english exams

FCE, CAE, CPE

Przykładowe Testy Egzaminacyjne

Daj swój esej do sprawdzenia, śledź swoje postępy online.
Przykładowe ćwiczenia , praktyczne testy online i wskazówki.

C2 Proficient (CPE) Recenzja: Narracyjna, opisowa i oceniająca

Recenzja może wykorzystywać język narracyjny, opisowy i oceniający.

Czym jest styl narracyjny?

 • to po prostu styl pisania opowiadający historię
 • może być oparty na faktach lub wymyślony
 • przedstawia podstawowe elementy fabuły (scenariusz, postacie, akcję, punkt widzenia, dialogi)
 • jest pełen ciekawych szczegółów

Użycie tego stylu ma na celu zainteresowanie/zabawienie czytelnika. Istnieje kilka rodzajów stylu narracyjnego, ale w raporcie najczęściej używa się narracji osobistej/fikcyjnej. Dzieje się tak, gdy pisarz dzieli się prawdziwą/fikcyjną historią z własnego życia.

Czym jest styl opisowy?

Styl opisowy ma na celu pobudzenie pięciu zmysłów czytelnika (wzrok, słuch, węch, smak i dotyk) Przedstawia obrazy, które ożywiają narrację. Oto kilka przykładów słownictwa ukierunkowanego na każdy ze zmysłów:

Oddziaływujące na Wzrok

opisywanie kolorów – scarlet, blinding, white, pitch black, hazy gray
opisywanie ruchu- fluttering curtains ,waving wheat or a rocking boat
opisywanie akcji- jumped, exploded or shattered
opisujące położenie/umiejscowienie –  landscape or scene

Oddziaływujące na Słuch

odgłosy natury – rustling leaves or crickets chirping
odgłosy miasta – motors running, cars honking or the freeway buzzing

Oddziaływujące na Węch

przyjemne zapachy – użyj słów o pozytywnych konotacjach, np perfume or aroma
nieprzyjemne zapachy –  użyj słów o negatywnych konotacjach, np odor or stink

Oddziaływujące na Smak

Możesz użyć na przykład przymiotników, takich jak bitter, sweet, salty or sour.
obrzydliwy smak- rotten meat or acid

Oddziaływujące na Dotyk

Pobudzaj wyobraźnię czytelnika, używając opisowych przymiotników, takich jak smooth, rough ,sticky, itchy, slimy,fluffy or squishy.

Czym jest styl oceniający?

Jak sama nazwa wskazuje, oceniasz rzeczy, czyli innymi słowy określasz wartość lub jakość przedmiotu (książki, restauracji, filmu…)

W zależności od tematu czytelnik może spodziewać się pewnych elementów. Na przykład, jeśli recenzujesz film, ludzie prawdopodobnie oczekiwaliby oceny jakości gry aktorskiej, oświetlenia lub sposobu kręcenia scen. Jeśli tego brakuje, odbiorcy prawdopodobnie zakwestionują Twoją recenzję

Przykładowe zwroty typowe dla stylu oceniającego;

prawdopodobnie zauważysz, że są one również typowe dla eseju.

One example of ….  is when…
…  presents his views about the theme…
… argues not only that Holden is a loafer but also…
… having discussed ……
eventually focuses on …..
Arguably, …..
In general I agree with ……although I think that …..

engxam logo english exams

FCE, CAE, CPE

Ćwicz, pisz i rób postępy

Daj swój esej do sprawdzenia, śledź swoje postępy online.
Przykładowe ćwiczenia , praktyczne testy online i wskazówki.

C2 Proficient (CPE) Recenzja: Użyteczne frazy

Poniżej znajdziesz przydatne słownictwo, którego możesz użyć do organizacji treści. Mimo, iż jest to droga na skróty, jeśli nauczysz się kilku wyrażeń typowych dla każdego akapitu, z pewnością będziesz w stanie stworzyć bardzo spójny i dobrze zorganizowany tekst.

Recenzja książki:

Słownictwo ogólnie opisujące książkę:
a page-turner / a white-knuckle ride / a tearjerker / a laugh
a minute / I couldn’t put it down.

Słownictwo opisujące poszczególne części:
a slow start / a gentle introduction /gripping climax / nail-
biting conclusion/cliff-hanger ending/ a shocking twist in the tail

Tło:
The book is set in …… (place/time)
The action takes place in ……. (place/time)
the present day (now)
an alternate reality where vampires/wizards walk the earth
a sleepy village in the USA
the bustling city of New York

Fabuła:
The plot centres around / focuses on (the adventures/lives of ……)
The plot follows the adventures of ……(character name)

Postacie:
Villain / hero / heroine / anti-hero / main character / protagonist
The characters are believable / well-crafted / a bit 2 dimensional.

Recenzje filmów/programów telewizyjnych:

Ogólne:
An all-star cast
heavily influenced by the films of…
glowing reviews
startling originality
suspense builds up
a polished performance
a bold experiment
an accomplished actor
an unmitigated disaster (bad film)
a dazzling display of his/her talents
made a lasting impression on me.
Brought a tear to my eye
Like watching paint dry (boring)
I was on the edge of my seat (exciting)
A blockbuster (big commercial film eg Superman)
… sets off an amazing chain of events
Gripping film (exciting)
The director/author evoked a magical atmosphere
… awakened my interest in…
Hold my attention
Capture the audience’s imagination.
Spectacular set-pieces (main action scenes)
… is cast in the role of…
… is miscast in the role of…
…gives a(n) (un)convincing performance as…
The film is let down by a clichéd script.

Recenzja restauracji:

Hearty meal
Wholesome food
Piping-hot
Succulent/juicy (meat)
Creamy
With a kick (spicy)
Crunchy/crispy
Well-seasoned
Packed with flavour
A steaming plate of…
Hungry/starving/ravenous/famished
Bustling eatery(restaurant)
Lively atmosphere
Service with a smile

enesdeit

engxam logo english exams

Jaki jest Twój poziom języka angielskiego?

Rozwiąż krótki 5-minutowy test, aby sprawdzić swój poziom języka angielskiego i który certyfikat jest dla Ciebie odpowiedni.
© 2024 engxam. All rights reserved.