window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-KF0HPJ6WPF');
Learning Zone
Article

Przykładowe Testy za Darmo (Online) | C1 Advanced (CAE)

Level: C1, C1
Article navigation:
C1 Advanced (CAE) Testy Praktyczne Online: Use of English
C1 Advanced (CAE) Testy Praktyczne Online: Reading
C1 Advanced (CAE) Testy Praktyczne Online: Listening

enesdeitcs

engxam logo english exams

FCE, CAE, CPE

Przykładowe Testy Online

Daj swój esej do sprawdzenia, śledź swoje postępy online.
Przykładowe ćwiczenia , praktyczne testy online i wskazówki.

C1 Advanced (CAE) Testy Praktyczne Online: Use of English

Część 1 (Multiple Choice Cloze)Test1     Test2    Test3

Co jest w Części 1?
Część 1 składa się z tekstu, w którym znajduje się osiem pustych miejsc (plus jedno dodatkowe jako przykład). Do każdej luki podany jest zestaw odpowiedzi, który składa się z 4 słów lub fraz. Kandydaci muszą wybrać, które z czterech słów lub wyrażeń w zestawie poprawnie wypełnia lukę.


Część 2 (Open Cloze)Test1     Test2     Test3

Co jest w Części 2?

Część 2 składa się z tekstu, w którym znajduje się osiem pustych miejsc (plus jedno dodatkowe jako przykład). W tej części nie ma zestawów słów, z których można by wybrać odpowiedzi. Kandydaci muszą samodzielnie wymyślić słowo, które poprawnie wypełni lukę.


Część 3 (Word Formation)Test1     Test2    Test3

Co jest w Części 3?
Część 3 składa się z tekstu, w którym znajduje się osiem pustych miejsc (plus jedno dodatkowe jako przykład). Obok każdej luki znajduje się oddzielony od tekstu wyraz, napisany dużymi literami. Bazując na podanym wyrazie kandydaci muszą utworzyć prawidłową odpowiedź.


Część 4 (Key Word Transformations)Test1    Test2     Test3

Co jest w Części 4?
Część 4 składa się z sześciu pytań (plus przykład). Każde pytanie składa się z trzech części: zdania wprowadzającego, słowa kluczowego i drugiego zdania, którego podany jest tylko początek i koniec. Kandydaci muszą wypełnić lukę w drugim zdaniu, tak aby dokończone zdanie było podobne w znaczeniu do zdania wprowadzającego. Luka powinna zostać wypełniona przez 3-6 słów, z których jedno musi być słowem kluczowym. Słowa kluczowego nie wolno w żaden sposób zmieniać


engxam logo english exams

Sprawdź czy zdasz C1 Advanced (CAE)?

Zarejestruj się, rozwiąż testy i zobacz jakie uzyskasz wyniki.
Zapisz się

C1 Advanced (CAE) Testy Praktyczne Online: Reading

Część 5 (Multiple Choice)Test1    Test2

Co jest w Części 5?

Część 5 składa się z jednego długiego tekstu, zaczerpniętego z różnych źródeł. Po tekście następuje sześć pytań wielokrotnego wyboru z czterema opcjami, które są przedstawione w tej samej kolejności, co informacje w tekście.


Część 6 (Cross-Text Multiple Matching)Test1   Test2

Co jest w Części 6?
Część 6 składa się z czterech krótkich tekstów na pokrewny temat, po których następują podpowiedzi wielokrotnego dopasowania. Kandydat musi dopasować podpowiedź do odpowiednich elementów w tekstach.


Część 7 (Gapped Text)Test1    Test2

Co jest w Części 7?
Część 7 składa się z jednego tekstu posiadającego luki, z którego usunięto sześć akapitów o równej długości. Usunięte akapity umieszczono w pomieszanym porządku poniżej tekstu, wraz z dodatkowym siódmym akapitem, który nie pasuje do żadnej z luk. Tekst pochodzi zwykle z realistycznego źródła (np. gazeta, czasopismo).


Część 8 (Multiple Matching)Test1    Test2

Co jest w Części 8?
Część 8 składa się z tekstu do którego podany jest jeden lub dwa zestawy pytań. Tekst może być jednolity lub podzielony na sekcje. Może też składać się z grupy krótkich tekstów. Kandydat musi odpowiedzieć łącznie na 10 pytań, w każdym z nich jest od czterech do sześciu opcji do wyboru.


engxam logo english exams

FCE, CAE, CPE

Przykładowe Testy Online

Daj swój esej do sprawdzenia, śledź swoje postępy online.
Przykładowe ćwiczenia , praktyczne testy online i wskazówki.

C1 Advanced (CAE) Testy Praktyczne Online: Listening

Część 1 (Multiple choice)Test1    Test2

Co jest w Części 1?
Część 1 składa się z trzech niepowiązanych ze sobą krótkich nagrań. Każde z nich trwa około 1 minuty i ma formę dialogu. Dialogi mogą mieć różną tematykę oraz styl wypowiedzi. Po wysłuchaniu nagrania, musisz wybrać jedną z trzech odpowiedzi, która najlepiej odpowiada pytanie. Do każdego tekstu zadane są 2 pytania.


Część 2 (Sentence completion)Test1    Test2

Co jest w Części 2?
Część 2 to monolog w którym lektor podaje różne informacje. Długość nagrania ma około 3 minut. Teksty mają zazwyczaj formę prelekcji, wykładów lub audycji skierowanych do odbiorców niebędących specjalistami i są wygłaszane w stylu neutralnym lub półformalnym. Po wysłuchaniu wypowiedzi lektora, musisz uzupełnić luki w tekście.


Część 3 (Multiple choice)Test1     Test2

Co jest w Części 3?
Część 3 zawiera wywiady i dyskusje z udziałem dwóch lub więcej mówców. Tekst trwa około 3–4 minut i zazwyczaj ma formę wywiadu telewizyjnego lub dyskusji skierowanej do odbiorców niebędących specjalistami. Kandydat musi odpowiedzieć na sześć pytań wielokrotnego wyboru z 4 opcjami.


Część 4 (Multiple matching)Test1      Test2

Co jest w Części 4?
Część 4 składa się z serii pięciu krótkich monologów na jakiś temat. Nagranie trwa 3–4 minuty, a każdy z monologów ma długość około 30 sekund. Przedstawiają spontaniczną wypowiedź osób pochodzących z różnych środowisk i mają zwykle nieformalny styl. Podane są dwa oddzielne zadania- każde z nich zawiera jedno pytanie. Musisz dopasować prawidłową odpowiedź (jedną z ośmiu) do każdego z pięciu monologów.

enesdeitcs

engxam logo english exams

Sprawdź czy zdasz C1 Advanced (CAE)?

Zarejestruj się, rozwiąż testy i zobacz jakie uzyskasz wyniki.
Zapisz się
© 2024 engxam. All rights reserved.